Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Rimavská Sobota

BÁTKA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1808. Upravovaný bol v roku 1908.

 

BELÍN

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1863.

 

CAKOV

Secesný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1922.

 

ČÍŽ

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z konca 19.storočia.

 

DRŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1802 s barokovými prvkami. Upravovaný bol v rokoch 1835-1840. Autorom stavby je J. Fischer.

 

GORTVA

Pôvodne barokový kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1790. V roku 1911 bol obnovený v novoklasicistickom štýle.

 

HUBOVO

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1776.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Rimavská Sobota).

 

CHANAVA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1823-1830.

 

CHRÁMEC

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1802. Pri jeho stavbe boli využité zvyšky starého gotického kostola.

 

IVANICE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1797.

 

JANICE

Secesný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1903.

 

JESENSKÉ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1898. Upravovaný bol v roku 1911.

 

KESOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

KALOŠA

Neskoroklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1889.

 

KRÁĽ

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

LENARTOVCE

Novogotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

LENKA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786.

 

MARTINOVÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1760. Maľovaný drevený chór a lavice z 18.storočia.

 

NEPORADZA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1839.

 

PAVLOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786.

 

RADNOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Eklekticistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1875. Upravovaný bol v roku 1895. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

RAKYTNÍK

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

RIEČKA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1682. Barokovo upravovaný bol v roku 1778. Klasicistické úpravy v 19.storočí. Drevený kazetový strop a empora.

 

RIMAVSKÁ SEČ

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1332. Renesančná veža bola pristavaná v roku 1560. V rokoch 1630-1632 bol nanovo zaklenutý. Empory a klasicistická úprava z roku 1791.
 • Hradbový múr. Opevnenie okolo kostola.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1784. Koncom 19.storočia bol rozšírený a neskôr romanticky prefasádovaný. Sieňová stavba sa nachádza na Hlavnom námestí 2 v Pamiatkovej zóne.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kostol reformovanej cirkvi v Bakte.

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kostol reformovanej cirkvi v Nižnej Pokoradzi.

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kostol reformovanej cirkvi v Mojíne.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový jednoloďový reformovaný kalvínsky kostol z roku 1784. Upravovaný bol v 1.polovici a v 90.rokoch 19.storočia. Nachádza sa v časti Mojín.

 

RIMAVSKÉ JANOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 1.polovice 14.storočia. Prestavaný bol v 15.storočí. V roku 1882 renovovaný a rozšírený. Drevené kazetové stropy pochádzajú z roku 1792. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne.

 

RUMINCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 15.storočia. Prestavaný bol v roku 1742. V roku 1877 bola pristavaná veža.

 

STRÁNSKA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

SÚTOR

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

ŠIMONOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1790 postavený na staršom základe. Veža bola pristavaná v roku 1858.

 

ŠIRKOVCE

Národná kultúrna pamiatka Kostol a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Renesančno-barokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1718. Upravovaný bol v 20.storočí. Sieňová stavba s predstavanou vežou. Hlavný priestor s rovným kazetovým stropom má po oboch stranách drevené protestantské empory. Pred južným vstupom je malá predsieň. Veža je predstavaná, na jej druhom podlaží je ochodza na drevených krakorcoch. Dve nárožia kostola sú spevnené odstupňovanými opornými piliermi. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z roku 1933. Zvony pochádzajú z rokov 1779, 1853 a 1932.
 • Park. Prírodno-krajinársky park z 19.storočia pri kostole. (Pozri Parky v okrese Rimavská Sobota).

 

ŠTRKOVEC

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1825.

 

TOMÁŠOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1820.

 

UZOVSKÁ PANICA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1850.

 

VEĽKÝ BLH

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

VIESKA NAD BLHOM

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1872.

 

VYŠNÉ VALICE

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1620 a 1777.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Rimavská Sobota).
 • Hradbový múr. Renesančné opevnenie zo 17.storočia sa nachádza okolo kostola.

 

ZÁDOR

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

ZACHAROVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 15.storočia. Prestavaný bol v 1.polovici 19.storočia a pristavaná veža. Prízemná stavba má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom.

 

ŽÍP

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 15.storočia. Postavený bol na starších románskych základoch. Barokovo upravovaný bol v roku 1775. Ďalšie úpravy v roku 1820.
 • Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Rimavská Sobota).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist