Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Trebišov

BAČKA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

BARA. Kostol reformovanej cirkvi v Malej Bare.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 13.storočia. Rozšírený bol v 15.storočí a upravovaný v 19.-20.storočí (1990). Má obdĺžnikový pôdorys. V kostole sa nachádza vyrezávaná a biblickým citátom zdobená zemepanská lavica z roku 1651. Nachádza sa v časti Malá Bara v strede obce.

 

BARA. Kostol reformovanej cirkvi vo Veľkej Bare.

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1801. Obnovený a prestavaný bol v roku 1890. Nachádza sa v časti Veľká Bara.

 

BIEL

Novogotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1936. Stojí v strede obce.

 

BOĽ

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol vysvätený v roku 1971. Stojí na severnom okraji obce.

 

BORŠA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 13.storočia. Upravovaný bol začiatkom 16.storočia a opravený v roku 1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

BREHOV. Kostol reformovanej cirkvi 1.

Kostol reformovanej cirkvi z konca 19.storočia.

 

BREHOV. Kostol reformovanej cirkvi 2.

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1797. V 20.storočí bol niekoľkokrát prestavaný.

 

BREZINA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1801.

 

BYŠTA

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi z konca 19.storočia.

 

ČEĽOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

ČERNOCHOV

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1793. Stojí v strede obce.

 

ČIERNA

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1838.

 

HRAŇ

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1792. Upravovaný bol v rokoch 1842-1850 a 1912.

 

HRČEĽ

Historizujúci kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1906.

 

KAZIMÍR. Nový kostol.

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 21.storočí.

 

KAZIMÍR. Starý kostol.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a hrad vyhlásený v roku 1997. Na predpolí hradu Kazimír sú zvyšky reformovaného kostola, ktorý tvorí polygonálne zakončený pozdĺžny priestor. Vznikol prestavbou staršieho kostola, ktorý bol pravdepodobne panský, ale zároveň slúžil ako farský. Farnosť sa spomína v pápežských registroch z rokov 1332-1335.

 

KOŽUCHOV

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 13.storočia. Klasicisticky upravovaný bol koncom 19.storočia. Ďalšie úpravy v roku 1912. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1787. V roku 1900 bol pseudogoticky upravený.

 

KYSTA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1789.

 

LADMOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1826-1834. Impozantná stavba.

 

LASTOVCE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1795.

 

LELES

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí. Renovovaný bol v roku 1912.

 

LUHYŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Empírový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi zo začiatku 19.storočia (1801). Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na kopci za obcou.

 

MALÁ TŔŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 15.storočia. Pôvodný kostol sa spomína v rokoch 1332-1337. Bol renesančne upravený. Na jeho zvyškoch bol postavený nový kostol v roku 1656. Ďalšie úpravy v roku 1848 a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

MALÉ TRAKANY

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1772. V roku 1839 bol rozšírený o vežu. V polovici 20.storočia bol reštaurovaný. Drevená kazateľnica pochádza z čias stavby kostola.

 

MALÝ HOREŠ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1795. Upravovaný bol v roku 1924.

 

MALÝ KAMENEC

Novoklasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1903.

 

MICHAĽANY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z 19.storočia.

 

NIŽNÝ ŽIPOV

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1811.

 

NOVOSAD

Neskororenesančný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1500.

 

POĽANY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1823. Renovovaný bol v roku 1898.

 

PRIBENÍK

Novogotický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 16.storočí. Prestavaný bol v 19. a 20.storočí.

 

SIRNÍK

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí.

 

SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

SOMOTOR

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1801. Nachádza sa v časti Somotor.

 

STRÁŽNE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v rokoch 1803-1820. V rokoch 1830 a 1935 bol upravovaný.

 

STREDA NAD BODROGOM

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1844.

 

SVÄTÁ MÁRIA

Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.

 

SVÄTUŠE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 50.rokov 13.storočia. Prestavaný bol v 2.polovici 15.storočia. Ďalšie úpravy v roku 1794. Maľovaný drevený strop z roku 1794. V roku 1907 bol kostol rozšírený bočnou loďou. Má zachovaný románsky portál a vežu. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

SVINICE

Románsko-ranogotický kostol reformovanej cirkvi z 2.polovice 13.storočia. Prestavaný bol v rokoch 1929 a 1993.

 

TREBIŠOV

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Milhostov.

 

VEĽKÁ TŔŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový evanjelický, pôvodne kalvínsky kostol reformovanej cirkvi, bol postavený okolo roku 1200. Upravovaný bol v 14.-18.storočí. V 16.-17.storočí bol rozšírený, v roku 1834 opravený. Ďalšie úpravy v rokoch 1909 a 1936. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. V tympanóne južného portálu sa čiastočne zachovala románska nástenná maľba Panny Márie s adorujúcimi anjelmi z obdobia okolo roku 1254. Stojí v strede obce.

 

VEĽKÝ HOREŠ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 90.rokov 18.storočia. Bol postavený na základoch neskorogotického kostola z 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1909. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí v strede obce.

 

VEĽKÝ KAMENEC

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1788. Prestavaný bol v rokoch 1818, 1887 a 1954.

 

VINIČKY

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1839 na starších základoch zo 17.storočia.

 

VOJKA

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1798.

 

ZEMPLÍN

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 13.storočia bol postavený na základoch stavby z 11.storočia. Prestavaný bol v gotickom štýle v 14.storočí. Upravovaný bol v období 1.polovica 16. až začiatok 17.storočia (obnovený v roku 1628), pred rokom 1866 a v roku 1873, kedy bola pristavaná veža. Počas 2.svetovej vojny bol poškodený ale po vojne obnovený. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v lokalite Hradisko na mieste stredovekého župného zemplínskeho hradu.

 

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE

Klasicistický kostol reformovanej cirkvi z roku 1801.

 

ZEMPLÍNSKE JASTRABIE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Románsky jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 15.storočia, v 16.-18.storočí a v rokoch 1868, 1903 a 1931. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist