Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Brezno

BACÚCH. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka z roku 1863. Upravovaný bol v roku 1936.

 

BEŇUŠ. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový Kostol narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1778-1780. Upravovaný bol v roku 1938. Vnútorné zariadenie je neskorobarokové.

 

BREZNO. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1781-1785. Upravovaný bol v rokoch 1792-1793. Autorom stavby je P. Grossmann. Pôvodná maľba od V. Zettlera. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Kostol Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Panny Márie bol postavený v 16.storočí. Nachádza sa v budove bývalého piaristického kláštora. Baroková budova kláštora bola postavená v rokoch 1694–1713, potom neskoršími úpravami nadobudla klasicistický ráz. Nachádza sa na Štefánikovom námestí.

 

BREZNO. Kostol svätého Jána Bosca.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Bosca bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Mazorníkovo na ulici 9.mája.

 

BREZNO. Kostol Svätého kríža.

Renesančný rímsko-katolícky Kostol Svätého kríža bol postavený v 16.storočí. Nachádza sa v lokalite Bránička.

 

BYSTRÁ. Kostol svätého Floriána.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Floriána bol postavený v 20.storočí.

 

ČIERNY BALOG. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1797-1804. Upravovaný bol v 20.storočí.

 

ČIERNY BALOG. Kostol premenenia Pána.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol premenenia Pána bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Dobroč na ulici Petra Jilemnického.

 

DOLNÁ LEHOTA. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v 19.storočí, v roku 1818. Upravovaný bol v roku 1914.

 

HEĽPA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Neskorobarokový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v roku 1800. Upravovaný bol v roku 1895. Nachádza sa na ulici Farská.

 

HORNÁ LEHOTA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1802. Oltárny obraz Krista od J. B. Klemensa z roku 1873.

 

HRONEC. Kostol svätého Klimenta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Klimenta postavený v rokoch 1821-1826. Autorom stavby je L. Gašparec.

 

JASENIE. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej zo 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1765 a 1897.

 

LOM NAD RIMAVICOU. Kostol narodenia Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1812-1818.

 

MICHALOVÁ. Kostol svätého Štefana Uhorského.

Secesný rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Uhorského bol postavený v 19.storočí.

 

MÝTO POD ĎUMBIEROM. Kostol svätého Matúša, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Matúša, apoštola z roku 1840. Upravovaný bol v 20.storočí.

 

NEMECKÁ. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Mikuláša, biskupa z 15.storočia. Barokovo upravovaný bol v 18.storočí. Ďalšie úpravy v 20.storočí. Vo svätyni sa zachovala gotická klenba. Vnútorné zariadenie pochádza z 18. a 19.storočia. Nachádza sa na ulici Zábrežná.

 

OSRBLIE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v roku 1933.

 

PODBREZOVÁ. Kostol svätého Štefana Uhorského.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Uhorského z roku 1856. Opravovaný bol na sklonku 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Kostol je pozoruhodný secesnými nástennými maľbami a vitrážovými oknami, unikátne je použitie kovu vo veľkom rozsahu vo vnútornom vybavení kostola. Liatinové sväteničky, pokladničky, svietniky a postranné svietidlá v novogotickom štýle sú vyrobené v miestnych závodoch v Hronci. Oltár je zhotovený z kovovej valcovej platne, je ohýbaný, lakovaný a pozlátený. Ohýbaný plech je použitý aj na rebrách novogotickej stropnej klenby. Nachádza sa na ulici Hviezdoslavova.

 

PODBREZOVÁ. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1966. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Juraja, mučeníka zo 14.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1752. Nachádza sa v časti Lopej.
  • Opevnenia okolo kostola.

 

POHORELÁ. Kostol svätého Filipa, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný jednoloďový Kostol svätého Filipa, apoštola z roku 1903. Nachádza sa na ulici 1.mája v časti Pohorelská Maša.

 

POHORELÁ. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Barokový jednoloďový Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1762. Upravovaný bol v rokoch 1883, 1906 a 1926. Novogotické vnútorné zariadenie z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa na ulici Žukovova.

 

POHRONSKÁ POLHORA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1802-1808. Neskôr bol upravený.

 

POLOMKA. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Neskororenesančný rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v rokoch 1667-1669. Obnovený a barokovo prestavaný bol v rokoch 1712-1715. Ďalšia prestavba v roku 1922. Okolo kostola stojí obranný múr so strieľňami. Vnútorné barokové zariadenie pochádza zo 17.-18.storočia.

 

PREDAJNÁ. Kostol troch kráľov.

Neskorogotický rímsko-katolícky Kostol troch kráľov z konca 15.storočia. V roku 1754 bol barokovo prestavaný. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Kamenná renesančná krstiteľnica je zo 16.storočia. Okolo kostola stojí kamenný obranný múr so strieľňami zo 17.storočia.

 

ŠUMIAC. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Červená Skala.

 

VALASKÁ. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z 2.polovice 15.storočia. Renesančne upravovaný bol v rokoch 1612-1615. Ďalšie úpravy v 19.storočí. Nachádza sa na ulici Hronská.

 

ZÁVADKA NAD HRONOM. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1784. Upravovaný bol v roku 1932. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z 18.storočia. Nachádza sa na ulici Osloboditeľov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist