Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Bytča

BYTČA. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Malej Bytči.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Malá Bytča.

 

BYTČA. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Pšurnoviciach.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 21.storočí, v roku 2001. Nachádza sa v časti Pšurnovice.

 

BYTČA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Hrabové.

 

BYTČA. Kostol svätého Dominika Savia.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Dominika Savia bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Mikšová.

 

BYTČA. Kostol svätej Barbory.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný rímsko-katolícky Kostol svätej Barbory bol postavený na prelome 16. a 17.storočia stojí na cintoríne. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je to jednoloďová jednovežová stavba. Upravovaná bola v rokoch 1813, 1861, 1939, 1962, 1987 a 2002. Autorom úpravy v roku 1939 je Milan Michal Harminc.

 

BYTČA. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých zo 14.storočia. Upravovaný bol v polovici 15.storočia a renesančne prestavaný v roku 1590. V časoch Mikuláša Esterháziho bol prestavaný v barokovom štýle. O dokončenie prestavby sa zaslúžil hlavný jágerský prepošt, bytčiansky rodák, Ondrej Matúšek. Upravovaný bol v rokoch 1628, 1696, 1756, 1787, 1937-1939 a renovovaný v roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Barokový interiér a renesančná nástenná maľba. Autormi renesančnej prestavby sú J. Kilián a A. Pocabello, autorom barokovej prestavby je P. Heipl. Autorom úprav v 20.storočí je Milan Michal Harminc. Stojí na Námestí Slovenskej republiky v centre mesta v Pamiatkovej zóne.

 

HLBOKÉ NAD VÁHOM. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

HVOZDNICA. Kostol svätého Andreja-Svorada a Benedikta.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Andreja-Svorada a Benedikta bol vysvätený v roku 1994.

 

JABLONOVÉ. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v rokoch 1995-1998.

 

KOLÁROVICE. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Novoklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v rokoch 1870-1873.

 

KOTEŠOVÁ. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v renesančnom slohu na prelome 16. a 17.storočia až v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1641, v 70.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Autorom veže v roku 1641 je Georg Nikolin. Je to jednoloďová a jednovežová stavba. Stojí na návrší nad obcou.

 

MARŠOVÁ-RAŠOV. Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Moderný rímsko-katolícky Kostolík Panny Márie, Pomocnice kresťanov bol postavený v 20.storočí.

 

PETROVICE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. O existencii farnosti v obci svedčí spis z roku 1420, v ktorom je spomínaný dp. Mikuláš, farár z Petrovíc. Farským kostolom bola pravdepodobne kaplnka na vŕšku „Barborka“. Podľa tradície túto kaplnku dal zrúcať‘ Juraj Turzo, keď‘ sa stal horlivým šíriteľom Luterovej náuky. Zánikom kostolíka asi zanikla i farská správa v Petroviciach. Nový kostolík vystaval v roku 1612 Ján Minár Michník uprostred malého cintorína, vedľa farskej záhrady. Kostolík bol drevený, bez veže a sakristie, zasvätený narodeniu Kráľovnej anjelov. Svätú omšu chodieval obetovať‘ v nedele a sviatky dp. duchovný z Bytče. V roku 1789 bola farnosť v obci obnovená. Farský rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v klasicistickom slohu v 3.tretine 18.storočia, v roku 1790, kedy bola k starému drevenému kostolíku pristavená sakristia a potom i veža. V roku 1834 sa pristúpilo k stavbe nového kostola a 8.septembra 1844 bol na sviatok Narodenia Panny Márie posvätený. Upravovaný bol v rokoch 1876 a 1932. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Je to jednoloďová jednovežová stavba. Stojí v strede obce.

 

PREDMIER. Kostol svätého Gála, opáta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Gála, opáta bol postavený v barokovom slohu na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1799, klasicisticky v 19.storočí a v roku 1996. Má obdĺžnikový pôdorys so stlačeným polkruhovýmn záverom, je jednoloďový, jednovežový s renesančnou vežou. Kostol je obohnaný kamenným múrom. V múre kostola sú zamurované náhrobné kamene zo 16. a 17.storočia. Kostol stojí v strede námestia na ulici Bajzova.

 

SÚĽOV-HRADNÁ. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v renesančnom slohu v roku 1616. Upravovaný bol v rokoch 1617, 1770-1771, 1823, 1929, 1948-1949 a 1956-1957. Zbarokizovaný bol v rokoch 1780-1792. Je zaujímavosťou, že dnes katolícky kostol patrí k najstarším protestantským kostolom na Slovensku. V čase protireformácie prešiel do vlastníctva rísko-katolíckej cirkvi. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom presbytéria, je to jednoloďová stavba s predstavanou vežou. Oba priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, ktorá dosadá na rímsu zdvojených pilastrov. Predstavaná veža má jedno pole krížovej klenby. Kostol má polkruhovo zakončené okná, veža má štrbinové okienka a v hornej časti združené renesančné okná. Vo veži sú pôvodné renesančné dvere s portálom s rôznymi nápismi, najstarší je z roku 1628. Hlavný oltár svätého Michala a bočný oltár Panny Márie sú barokové a pochádzajú z 18.storočia. Stojí na vyvýšenine v strede obce.

 

ŠTIAVNIK. Kostol svätého Františka z Assisi.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Františka z Assisi bol postavený v neskorobarokovom slohu v roku 1771. Upravovaný bol v roku 1938 a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare T s polkruhovým záverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Stojí v strede obce.

 

VEĽKÉ ROVNÉ. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený na starších základoch v barokovom slohu v rokoch 1753-1755. Upravovaný bol v roku 1902 a v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Stojí v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist