Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Hlohovec

BOJNIČKY. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety Uhorskej z roku 1830.

 

ČERVENÍK. Kostol obetovania Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobníky vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský filiálny Kostol obetovania Panny Márie bol postavený v rokoch 1726-1775. Veža pochádza z roku 1809. Upravovaný bol v roku 1848. Má oválny a obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Stojí na cintoríne.
  • Náhrobník I. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec).
  • Náhrobník II. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec).
  • Náhrobník III. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec).

 

DOLNÉ OTROKOVCE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v 20.storočí na starších základoch. Nebolo zistené, kedy bol postavený pôvodný kostol. V roku 1890 bol zrúcaný a na jeho mieste bol v roku 1934 postavený nový kostol.

 

DOLNÉ TRHOVIŠTE. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka Kostol vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne románsky Kostol svätého Juraja, mučeníka z 1.tretiny 13.storočia. Koncom 17.storočia bol predĺžený a v 18.storočí klasicisticky upravený. Upravovaný bol i v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový. Kostol stojí pri cintoríne za obcou.
  • Súsošie Piety. (Pozri Sochy a busty v okrese Hlohovec).

 

DVORNÍKY. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1788 na mieste staršieho kostola z roku 1559.

 

HLOHOVEC. Kostol Ducha Svätého.

Pamiatkový objekt NKP Špitál a kostol vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický Kostol Ducha Svätého postavený okolo roku 1300. Upravovaný bol v rokoch 1365-1367, na prelome 15. a 16.storočia, v 2.polovici 17.storočia a v rokoch 1766 a 1797. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednoloďový. Stojí pri Váhu na ulici Kamenná v Pamiatkovej zóne v areáli špitála.

 

HLOHOVEC. Kostol Krista Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Krista Kráľa z roku 1935. Nachádza sa v časti Šulekovo.

 

HLOHOVEC. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v 13.storočí (1242) a neskôr upravovaný. Okolo roku 1400 bol prestavaný, v roku 1610 bola dostavaná veža. Renesančne bol prestavaný v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol i v polovici 15.storočia a v 2.polovici 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový. Väčšia časť mobiliára pochádza z 18.storočia. Stojí na Námestí svätého Michala v Pamiatkovej zóne.
  • Pohrebná kaplnka rodiny Erdődi. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Hlohovec).

 

HLOHOVEC. Kostol všetkých svätých.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v 14.storočí. Upravovaný bol v 15.storočí. V roku 1598 bol prestavaný v renesančnom slohu. Obnovený bol v rokoch 1492, 1700 a barokovo upravený v 2.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Kláštorný františkánsky kostol stojí v areáli bývalého kláštora františkánov na Františkánskom námestí.

 

HORNÉ OTROKOVCE. Kostol svätého Imricha.

Novoklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Imricha bol postavený v roku 1882.

 

HORNÉ TRHOVIŠTE. Kostol svätého Bartolomeja.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Bartolomeja bol postavený v 1.polovici 13.storočia. V rokoch 1742-1744 bol rozšírený a barokovo upravený. Upravovaný bol i v 70.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom, je jednoloďový, jednovežový. Stojí v stred obce na návrší.

 

HORNÉ ZELENICE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 1.polovici 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí. V rokoch 1764-1765 bol barokovo upravený. Upravovaný bol klasicisticky i po roku 1813, okolo roku 1883 bol prestavaný na trojloďový. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je trojloďový, jednovežový. Stojí v obci.

 

JALŠOVÉ. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románska rotunda z obdobia 1232 až 1.polovice 13.storočia bola upravovaná v 14.storočí. Kostolík bol prestavaný v 2.polovici 15.storočia, ako o tom svedčí vložený sedlový kamenný portál na južnej strane. Rotundu postavili zrejme ako súčasť menšieho hradiska. Presnejšie datovanie by priniesol podrobnejší archeologický a pamiatkársky výskum, ktorý sa tu dosiaľ neuskutočnil. Nie je jasná ani dispozícia rotundy, či mala alebo nemala na východnej strane apsidu. Začiatkom 19.storočia v roku 1813 bola pôvodná rotunda zasvätená Duchu Svätému rozšírená na kostol. Z kapacitných dôvodov bola zbúraná východná stena rotundy a pristavaná obdĺžniková loď zakončená polygonálnym presbytériom. Loď má plochý strop, presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Posledná výraznejšia prestavba sa uskutočnila v roku 1957, keď kostolík dostal novú sakristiu. Vtedy bol zasvätený svätému Martinovi. Stavba so zloženým kruhovým a obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria. Kostol je jednoloďový a jednovežový. Stojí nad obcou.

 

KĽAČANY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Secesný rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours s pseudogotickými prvkami bol postavený v 20.storočí.

 

KOPLOTOVCE. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie z roku 1734. Upravovaný bol v rokoch 1949, 1957, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2010. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v strede obce.

 

LEOPOLDOV. Kostol svätého Ignáca z Loyly.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ignáca z Loyly bol postavený v rokoch 1710-1712. Renovovaný bol v roku 1856 v klasicistickom slohu. Mobiliár kostola pochádza z 18.storočia. Nachádza sa na Námestí svätého Ignáca.

 

MADUNICE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie bol prestavaný v roku 1728 zo staršieho renesančného kostola spred roku 1559. Upravovaný bol v rokoch 1755, 1799 a 1968. V 18.storočí bol rozšírený. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom, je jednoloďový, jednovežový. Stojí pri hlavnej ceste.

 

MERAŠICE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1397. V 18.storočí bol obnovený a v roku 1928 rozšírený a prestavaný.

 

PASTUCHOV. Kostol všetkých svätých.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol postavený v rokoch 1844-1846.

 

RATKOVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový filiálny rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1756. Upravovaný bol v rokoch 1843, 1896 a v 4.štvrtine 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový a jednovežový. Kostol stojí na cintoríne nad obcou.

 

SASINKOVO. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej z roku 1802. Upravovaný bol v roku 2001. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom, je jednoloďový a jednovežový. Stojí v strede obce.

 

SILADICE. Kostol všetkých svätých.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1749. Začiatkom 19.storočia bol prestavaný, v roku 1928 zväčšený a zmodernizovaný.

 

TEKOLĎANY. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

TEPLIČKY. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

TRAKOVICE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľ bol postavený v 17.storočí. V roku 1811 bol prestavaný. Upravovaný bol v 20.storočí.

 

ŽLKOVCE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Klasicistický novoempírový rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v roku 1811. Prestavaný bol v rokoch 1843 a 1887.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist