Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Ilava

BOLEŠOV. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol  postavený v rokoch 1937-1939 na mieste starého barokového kostola. Ten bol postavený v roku 1674 a v roku 1937 bol zbúraný. Autorom projektu kostola je architekt Milan Michal Harminc. Je v ňom časť barokových plastík z pôvodného kostola.

ČERVENÝ KAMEŇ. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie z konca 18.storočia. Základný kameň bol položený v roku 1794. Postavený bol v rokoch 1795-1796. Upravený bol v roku 1806 a v prvej tretine 20.storočia. Je to jednoloďový chrám so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18.storočia, klasicistická krstiteľnica na železnej konzole, rokoková monštrancia zo 17.storočia a torzo neskororenesančnej sochy Panny Márie z roku 1630. Klasicistická kazateľnica je zdobená polychrómovanou drevorezbou. Na barokovom priečelí kostola je umiestnená socha svätého Jána Nepomuckého z obdobia stavby kostola.

DUBNICA NAD VÁHOM. Kostol svätého Jakuba staršieho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jakuba staršieho. Gotická stavba, ktorá sa spomína v roku 1276 v listine ostrihomskej kapituly. V rokoch 1754-1756 bol barokovo upravený. Prestavovaný bol v roku 1815. Priestory sú zaklenuté krížovými klenbami. Sú tu farebné okná z 19.storočia a novšie od Vincenta Hložníka z roku 1951. Stavba má obdĺžnikový pôdorys s transeptom a polkruhovým záverom. Je to jednoloďová, jednovežová stavba. Kostol je obohnaný murovanou ohradou a barokovou vstupnou bránou. Ranobaroková socha Madony stojacej v bočnom oltári je z 18.storočia. Stala sa vzorom pre mnohé ľudové rezbárske práce. Kostol saleziánov stojí v strede mesta na Námestí svätého Jakuba.

DUBNICA NAD VÁHOM. Kostol svätého Jána Bosca.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Bosca bol postavený v rokoch 2012-2015. Architektom stavby je Marián Sitarčík, projekt vypracoval architekt Ľubomír Bútora, interiér je dielom akademickej sochárky Márie Sabovej. Kostol saleziánov sa nachádza na ulici Hasičská na sídlisku Pod hájom.

DULOV. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Na mieste cirkevnej školy z roku 1850 stojí moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie postavený v rokoch 1999-2000. Budova školy bola zbúraná v roku 1978. Výška veže kostola je 17m. Vitráž okien má motív krížovej cesty.

HORNÁ PORUBA. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Stavba bola postavená v gotickom slohu pravdepodobne v 2.polovici 15.storočia. Farský rímsko-katolícky Kostol je zasvätený svätej Kataríne Alexandrijskej, ktorí je jeho patrónkou. Súčasný kostol je upravený v klasicistickom slohu z roku 1830. V roku 1863 dal Štefan Závodník postaviť oltár Panny Márie.

ILAVA. Kostol všetkých svätých.

Pamiatkový objekt NKP Ilavský hrad vyhlásený v roku 1963. Barokový farský Kostol všetkých svätých zo začiatku 18.storočia. Pôvodný gotický kostol s gotickou zvonicou dal postaviť Blažej Magyar v roku 1470. Súčasný dvojvežový kostol bol postavený v barokovom štýle v rokoch 1701-1722 nad priekopou oddeľujúcou vnútorný hrad od vonkajšieho. Kostol stavali trinitári, ktorí do Ilavy prišli v roku 1697. V roku 1718 bol pôvodne kláštorný kostol dokončený bez veží. Dve nárožné veže boli aj s priečelím dostavané v roku 1722. Súčasťou kostola je veľká krypta, ktorá slúžila ako cintorín. Krypta je postavená na mieste hradnej priekopy. Na hradnej stene v nej možno vidieť pozostatky vonkajšej výzdoby pôvodného hradu. Nachádzajú sa v ňom pôvodné barokové lavice, kazateľnica, bočné oltáre a organ. Po roku 1785 začal kostol slúžiť ako farský. Opravovaný bol v rokoch 1766, 1783, 1788, 1852, 1947, v 20. a 21.storočí. V roku 2008 vietor zničil časť strechy, ktorá bola opravená. V roku 2019 boli rekonštruované veže kostola. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným uzáverom, je jednoloďový a dvojvežový. Farský trinitársky kostol je súčasťou hradu a väznice. Do kostola je prístup iba jedinou cestou od námestia, ktorú lemujú vysoké väzenské múry. Stojí na Mierovom námestí.

KOŠECA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prvý kostol na mieste súčasného sa spomína v písomných materiáloch už v roku 1332. V roku 1635 rozliaty potok podomlel jeho základy a narušil statiku tak, že steny kostola museli podoprieť stĺpmi. Základný kameň nového kostola položili v roku 1799. Barokovo-klasicistický farský rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1780-1833. Ďalších 18 rokov trvalo jeho dokončenie a zariadenie. Prestavovaný bol v roku 1921. Je to stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom. Jednoloďová, jednovežová, jednokaplnková stavba.

LADCE. Kostol Božieho milosrdenstva.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Božieho milosrdenstva bol postavený v rokoch 2014-2016. Projekt vypracoval Ing. arch. Ivan Kolenič z Bratislavy. Návrh interiéru pochádza od Ing. Zdeňka Dvořáka zo Zvolena. Stavbu realizovala stavebná firma ViOn Zlaté Moravce, interiér firma Stokat zo Zvolena. Oltár je z bieleho mramoru z Macedónska. Interiér je z dubového dreva. Veľký obraz Milosrdného Ježiša v interiéri namaľoval poľský maliar Antosz Janusz.

LADCE. Kostol svätého Valentína.

Barokovo-rokokový kostol zasvätený svätému Valentínovi dala v roku 1747 ku kaštieľu pristaviť grófka Judita Motešická. Farský rímsko-katolícky kostol sa nachádza na ulici Záhradná.

MIKUŠOVCE. Kostol svätého Gorazda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Gorazda bol postavený v rokoch 1990-1999. Architektom kostola bol Milan Hodoň. Nachádza sa na cintoríne v strede obce.

NOVÁ DUBNICA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v časti Veľký Kolačín.

NOVÁ DUBNICA. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 21.storočí. Kostol saleziánov sa nachádza na ulici Gorkého.

PRUSKÉ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v rokoch 1780-1789 na mieste zbúraného stredovekého kostola z roku 1221. Dali ho postaviť gróf František Königsegg s manželka Sidóniou Esterházi na mieste stredovekého kostola z roku 1221. Barokový organ je z rokov 1777-1780 a pochádza z dielne Ondreja Pažického z Rajca. Výzdoba i cenný hlavný oltár je dielom neznámeho majstra z okruhu Rafaela Donnera. Rokokové zariadenie (kazateľnica v podobe loďky, krstiteľnica a podobne). V interiéri sa nachádzajú klenuté okná v dvoch radoch nad sebou s vzácnymi vitrážami. Tie dotvárajú barokový interiér. Nachádza sa tu takmer 20 vitrážových výplní s obrazmi svätcov a biblickými motívmi. Obraz z roku 1776 pochádza z dielne J. Zanussiho. Kostol bol prestavovaný v roku 1930. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom. Jednoloďová, jednovežová, jednokaplnková stavba. Stojí na námestí v strede obce.
  • Ohradný múr. Okolo kostola sa nachádza murovaný ohradný múr z 2.polovice 18.storočia s bránkami a rokokovými sochami svätého Floriána a svätého Vendelína z konca 18.storočia.

PRUSKÉ. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový Kostol svätého Juraja, mučeníka z roku 1642. Neskorobarokovo upravený bol v 18.storočí. Kostol postavený v neskorej renesancii. Dal ho postaviť vtedajší pán Vršatského hradu Juraj Jakušič. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Kostol stojí juhozápadne od centra obce v areáli kláštora františkánov na ulici Františkánska. Súčasťou kláštorného františkánskeho kostola je aj krypta, v ktorej je pochovaný Hugolín Gavlovič.

SEDMEROVEC. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v roku 2002. Stojí v strede obce.

SEDMEROVEC. Kostol sťatia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky Kostol sťatia svätého Jána Krstiteľa z 2.polovice 12.storočia. Barokovo bol upravený v 18.storočí. Upravovaný v roku 1936, v roku 2008 bola upravená fasáda a vymenená strecha. V roku 2010 v interiéri kostola odhalili unikátne fresky a nástenné maľby z viacerých období. Fresky, na ktorých je šesť apoštolov a nad nimi tróniaci Kristus, pochádzajú pravdepodobne zo 14.storočia. Je to jednoloďová obdĺžniková stavba s polkruhovým záverom a vežičkou (zvonicou), pripojenou zaklenutou polkruhovou apsidou a emporou a s rovno zastropenou loďou. Ide o typický panský emporový kostol, stavaný z lomového kameňa. Murovaná empora, na západnej strane lode tvorí súčasne podnož vstavanej románskej veže. V apside, v južnej stene lode a vo veži, sú zachované pôvodné románske okná. Oltár je barokový zo začiatku 18.storočia s retardovanými renesančnými prvkami, v strede je obraz svätého Jána Krstiteľa, vo vrchole obraz Korunovanie Panny Márie. Svojím významom predstavuje architektonický i historický unikát, svedčí o rannom šírení kresťanstva v tejto lokalite. Tento kostolík prežil i kruté tatárske nájazdy v 13.storočí. Je to jedna z najstarších stavebných pamiatok na Slovensku. Pôvodne stál na území obce Pominovec, ktorú v stredoveku zničila povodeň. Išlo pravdepodobne o majer s niekoľkými domami. V 13.storočí bol jeho majiteľom hradný rytier Bork z hradu Trenčín. Podľa povestí sa pri povodni zachránili iba 4 rodiny so 7 ovcami. Neskôr založili na vyššie položenom mieste obec Sedmerovec. Z pôvodnej obce Pominovec sa zachoval iba kostolík. Dnes stojí v lokalite Pominovec v poli a nachádza sa pri ňom malý cintorín s niekoľkými hrobmi.

TUCHYŇA. Kostol svätého Joachima a Anny.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol dokončený v roku 2002. Bol postavený rozšírením pôvodného domu smútku v rokoch 1999-2002 na cintoríne.

ZLIECHOV. Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický kostol z 2.polovice 14.storočia, upravený v roku 1480. Farský kostol je zasvätený svätému Vavrincovi, diakonovi. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína i legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto. Od roku 1687 má novú svätyňu a upravený interiér. Prestavovaný bol v roku 1691, v roku 1787 bol reštaurovaný a klasicisticky upravený v roku 1794. V 1.tretine 19.storočia dochádza k úprave interiéru kostola, loď bola zaklenutá. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Vnútorné zariadenie je z 18.storočia. Neskorogotická plastika Madony z čias okolo roku 1500 bola odcudzená so štyrmi sochami evanjelistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej kazateľnice v roku 1980. Socha sem bola premiestnená z Valaskej Belej. Kostol stojí na návrší v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist