Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Komárno

BAJČ. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v rokoch 1831-1832. Vznikol prestavbou kaštieľa z roku 1790 a s použitím zvyškov gotického paulínskeho kostola.

 

BÁTOROVE KOSIHY. Kostol navštívenia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1720-1735 na starších základoch z 16.storočia. V roku 1889 bol prestavaný a rozšírený v novogotickom slohu. Počas 2.svetovej vojny bol kostol poškodený a obnovený v roku 1949. Do kostola vedie mramorové schodisko s kamenným orámovaním. Vstupujúceho víta krížová klenba a interiér krásneho barokového štýlu. Napravo od hlavného oltára sa nachádza socha svätej Alžbety, vľavo socha kráľa Ladislava.

 

BODZIANSKE LÚKY. Kostol Ružencovej Panny Márie.

V roku 1889 Vince Vermes dal na vlastnom pozemku postaviť jednoduchý  klasicistický rímsko-katolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Obnovený bol roku 1998.

 

BÚČ. Kostol svätého pátra Pia.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého pátra Pia bol postavený v 21.storočí.

 

ČÍČOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 2.polovici 17.storočia, v roku 1677.

 

DULOVCE. Kostol svätého Lukáša.

Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Lukáša bol postavený v roku 1872. Nachádza sa na ulici Novozámocká.

 

HURBANOVO. Kostol svätého Joachima a Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol svätého Joachima a Anny z roku 1739. Upravovaný bol v rokoch 1811 klasicisticky a v rokoch 1960, 1976 a 1986. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji mestskej časti Bohatá na ulici Školská.

 

HURBANOVO. Kostol svätého Ladislava.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2007. Autorom je významný maďarský architekt István Medgyaszay /1877-1959/. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Secesný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ladislava postavený v rokoch 1912-1913. Bol postavený na mieste staršieho kostola z roku 1718. Ten v roku 1911 vyhorel. Kostol bol inšpirovaný gotickou sedmohradskou architektúrou. Jedinečná stavba v európskom kontexte. Prízemná stavba má centrálnu dispozíciu, pôdorys v tvare latinského kríža. Kostolu dominuje veža s arkádami pod strechou. Nachádza sa na ulici Komárňanská 90.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Komárno).
  • Fara. (Pozri Historické budovy v okrese Komárno).

 

IMEĽ. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1800.

 

IŽA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v 70.rokoch 18.storočia (po roku 1763). Postavený bol na starších základoch zo 16.storočia. Upravovaný bol po roku 1773. V roku 1822 bol po zemetrasení obnovený. Prestavaný bol v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v južnej časti obce, juhovýchodne od cintorína.

 

KAMENIČNÁ. Kostol svätého Vendelína.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Vendelína bol postavený v roku 1755. V roku 1870 bol novoklasicisticky upravený.

 

KLÍŽSKA NEMÁ. Kostol svätých anjelov strážcov.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätých anjelov strážcov bol postavený v roku 1884 na staršom základe.

 

KOLÁROVO. Kostol nanebovstúpenia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1723-1724 na mieste staršieho gotického kostola, ktorý vyhorel. V roku 1772 bol zväčšený. Kostol patrí medzi pozoruhodné historické a kultúrne pamiatky. Interiér kostola je zaklenutý neskorobarokovou valenou klenbou. Oltárny obraz na hlavnom klasicistickom oltári znázorňuje Nanebovzatie Panny Márie a je dielom Ferdinanda Lütgerndorffa z roku 1832. Okolo kostola bol starší opevňovací múr so strieľňami a okrúhlymi nárožnými baštami zo 17.storočia. V 50.rokoch 20.storočia bol tento múr zbúraný.

 

KOMÁRNO. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky (františkánsky) Kostol Božského Srdca Ježišovho z 3.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1672 a v rokoch 1769-1809, 1983, 1987 a 1990. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Bývalý vojenský kostol sa nachádza na ulici Františkánska v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Historizujúci rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1911. Upravovaný bol po 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2011-2012. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Nová Stráž v centre obce.

 

KOMÁRNO. Kostol svätého Ladislava.

Rímsko-katolícky Kostol svätého Ladislava sa nachádza v časti Kava.

 

KOMÁRNO. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a kolégium vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený v rokoch 1748-1756 na mieste staršieho kostola z 13.storočia. Prvý kostol, o ktorom sa môže s určitosťou tvrdiť, že stál v blízkosti dnešného Kostola svätého Ondreja, apoštola, postavili jezuiti v rokoch 1674-1677. Vežu kostola, na ktorej stála na medenej guli 2m vysoká socha svätého Ondreja využívali ako strážnu vežu mesta. Okolo kostola bol rímsko-katolícky cintorín obkolesený ohradou. Na začiatku 18.storočia, keď mesto bolo vo svojom rozkvete a bolo jedným z miest s najväčším počtom obyvateľov, sa rada mesta rozhodla, že v susedstve teraz už malého kostola dá vystavať nový, väčší kostol. V roku 1719 začali s projektovými prácami a 28.júna 1723 položili základný kameň. Kostol bol vysvätený v roku 1734. Avšak pre veľké stavebné nedostatky sa steny poškodili a čiastočne aj zrútili. Obnovou kostola začali jezuiti na vlastné náklady v roku 1748. Do roku 1756 skončili stavebné práce na novom kostole. Interiér kostola zdobili fresky maliara Maulpretscha z roku 1760. Ďalšou pohromou v dejinách kostola bolo zemetrasenie v roku 1763, ktoré kostol značne poškodilo. Zrútili sa veže kostola a strecha hlavnej lode a svätyne. Obnovený bol v rokoch 1768-1771 podľa pôvodných plánov, avšak veže boli už nižšie. Vnútornú výzdobu vyhotovil viedenský maliar Lukáč Kracher. Po veľkom zemetrasení v roku 1783 so súhlasom benediktínskeho hlavného opáta, každý deň o 15.00hod. sa rozozvučia zvony kostola, a takto pripomínajú obyvateľom mesta až do dnešných čias túto pohromu.  Ďalšou veľkou pohromou, ktorá postihla tento kostol, bol požiar, ktorý v roku 1848 zničil značnú časť mesta. V tomto požiari boli zničené aj cechové zástavy, ktoré boli uložené v kaplnke kostola. V rokoch 1850-1860 bol kostol obnovený a znovu vysvätený. V roku 1896 sa podľa plánov Mikos Nándora dostavali veže kostola. Počas 2.svetovej vojny bol kostol opäť poškodený, hlavne jeho veže a okná, ktoré však po skončení vojny po roku 1945 nechala cirkev na vlastné náklady obnoviť. V rokoch 1991-1992 bola renovovaná strešná konštrukcia. Dvojvežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom sa nachádza na ulici Palatínova v strede mesta.
  • Kolégium jezuitov. (Pozri Historické budovy v okrese Komárno).

 

KOMÁRNO. Kostol svätej Rozálie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Rozálie postavený v rokoch 1844-1848. Upravovaný bol v roku 1908 a v 70.rokoch 20.storočia. Má centrálnu dispozíciu, oválny pôdorys. Nachádza sa na Námestí svätej Rozálie.

 

KRAVANY NAD DUNAJOM. Kostol mena Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororománsky jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol mena Panny Márie (pôvodne Kostol svätého Vavrinca, diakona) z 2.polovice 13.storočia (alebo z roku 1232). Barokovo upravený bol po roku 1712. Ďalšie úpravy po roku 1783 a v rokoch 1936-1939 a 1970. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Po stranách ústrednej olejomaľby Panny Márie sú umiestnené plastiky štyroch svätých. Nakoľko veža bola pri opravách odstránená, v 18.storočí bola pristavená drevená zvonica. V roku 1926 ju nahradila nová. Kostol sa nachádza na južnom okraji obce.

 

LIPOVÉ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Zrekonštruovaný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1938 vo funkcionalistickom štýle.

 

MARCELOVÁ. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1731. Pri stavbe boli využité zvyšky murív pôvodného gotického kostola. Obnovený bol v roku 1986. Kostol sa nachádza v časti Krátke Kesy.

 

MOČA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1764. Prestavaný bol v 20.storočí.

 

MUDROŇOVO. Kostol Božieho milosrdenstva.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Božieho milosrdenstva bol postavený v 21.storočí.

 

NESVADY. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jozefa, robotníka. Začiatkom 18.storočia bol upravený v barokovom štýle a neskôr bol prestavaný v klasicistickom slohu.

 

OKOLIČNÁ NA OSTROVE. Kostol svätého Augustína.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Augustína bol postavený v roku 1816. Pôvodný kostol sa spomína už v roku 1561. Silné zemetrasenie v roku 1763 kostol poškodilo, jeho stav zhoršovalo množstvo prírodných katastrof. Preto starý kostol zbúrali a na jeho mieste bol postavený nový kostol. Rozšírený bol v roku 1830. Kostol je jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, do štítového priečelia vstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Fasády kostola sú hladké, členené oknami s polkruhovým zakončením, lizénovými rámami a na hlavnej fasáde aj pilastrami s iónskymi hlavicami. Nad vstupom do kostola je pamätná tabuľa s letopočtom 1830. V lodi sú zachované vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami, na ktoré dosadala dnes už nejestvujúca baroková klenba. Loď je od presbytéria oddelená víťazným oblúkom. Organový chór v západnej časti lode je murovaný. Nad hlavným oltárom je drevený kríž s korpusom, na klenbe presbytéria je freska Ježiša Krista. Na samotnom oltári sú sochy svätého Ladislava a svätého Štefana Kráľa od firmy Depose M. Budapešť. Na stene lode je plastika Najsvätejšej Trojice v podobe holuba, závesný obraz svätého Augustína, biskupa, drevené pozlátené plastiky anjelov, všetko z pôvodného, dnes už nejestvujúceho hlavného klasicistického oltára odstráneného pri obnove kostola okolo roku 1970. V tom čase bola odstránená aj kazateľnica z čias stavby kostola. Bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie s ústredným obrazom donátorky je klasicistický a pochádza z čias výstavby kostola. Dole sú sochy svätej Terézie, Ukrižovaného Krista a svätého Jozefa. Mramorová krstiteľnica s medeným tepaným vekom barokovo-klasicistických tvarov pochádza z 30.rokov 19.storočia.

 

PATINCE. Kostol svätého Vendelína.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol (kaplnka) svätého Vendelína bol postavený v 13.storočí. V roku 1776 bol prestavaný v barokovom štýle. V 2.polovici 19.storočia bol prefasádovaný v historizujúcom slohu. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a v rokoch 1965 a 2002. Jednoloďová prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na ulici Hlavná vo východnej časti obce.

 

PRIBETA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1733. Upravovaný bol v roku 1766. Klasicisticky upravený bol v rokoch 1773-1774. Ďalšie úpravy v 19.storočí a v rokoch 1976-1978, 1993-1995 a 1998. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Hodnotný interiér pochádza z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na západnom okraji obce.

 

RADVAŇ NAD DUNAJOM. Kostol Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky Kostol Panny Márie (Kostol Magna Mater Hungarorum) bol postavený v 1.polovici 18.storočia v roku 1900. Vznikol prestavbou pôvodnej kaplnky z roku 1833.

 

SOKOLCE. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v polovici 19.storočia na staršom základe zo 17.storočia.

 

SVÄTÝ PETER. Kostol Martina biskupa z Tours.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol Martina biskupa z Tours bol postavený v roku 1730 na mieste pôvodného gotického kostola. Klasicisticky upravený bol koncom 18.storočia a prestavaný bol v roku 1892. Obnovený bol v roku 2006. Stojí na menšom námestí uprostred obce.

 

ŠROBÁROVÁ. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

TRÁVNIK. Kostol svätého Benedikta, opáta.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Benedikta, opáta bol postavený v 1.polovici 19.storočia na staršom základe z 18.storočia.

 

VEĽKÉ KOSIHY. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Barokový rímsko-katolícky kostol bol postavený v 18.storočí na staršom základe pravdepodobne z 11.storočia. Klasicisticky upravený bol v roku 1860. Prestavaný bol v 21.storočí.

 

VIRT. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice z 1.polovice 18.storočia. Pôvodne to bola cintorínska kaplnka. Po roku 1945 bola obnovená a bola pristavaná veža.

 

VRBOVÁ NAD VÁHOM. Kostol svätého Gerarda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Gerarda bol postavený v 20.storočí.

 

ZEMIANSKA OLČA. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

 

ZLATNÁ NA OSTROVE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v roku 1944.

 

ZLATNÁ NA OSTROVE

Kostol v lokalite Vidovce bol postavený v roku 1449.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist