Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice IV

BARCA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 13.storočia, postavený po roku 1297. Upravovaný bol v 1.tretine 14.storočia, v 15.storočí a koncom 19.storočia. V rokoch 1933-1944 bol na tom istom mieste postavený nový kostol. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Pôvodná stavba bol jednovežová jednokaplnková s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom presbytéria, ktoré bolo zaklenuté hviezdicovou klenbou. Na severnej strane leží valene zaklenutá sakristia z 15.storočia. K tejto stavbe pristavili v 2.tretine 20.storočia nový, kolmo orientovaný kostol s polygonálnym presbytériom, ktoré križuje loď gotického kostola a vytvára transept. Loď gotického kostola dostala pri tejto prestavbe rovný strop. Nachádza sa na ulici Abovská v strede obce.

 

JUH. Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Funkcionalistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja postavený v rokoch 1930-1939. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Autorom stavby je S. Klein. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Milosrdenstva na severnej hranici nemocničného areálu.

 

JUH. Kostol Ducha Svätého.

Pamiatkový objekt NKP Špitál a kostol vyhlásený v roku 1963. Barokový špitálsky Kostol Ducha Svätého bol postavený v rokoch 1730-1733. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Upravovaný bol v rokoch 1756, 1812-1814, 1894 a 1992. Autormi stavby sú Tomáš Tornyossy a N. Litzký. Nachádza sa na východnej strane ulice Južná trieda 2.

 

KRÁSNA. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Cyrila a Metoda postavený v rokoch 1934-1935. Upravovaný bol v rokoch 1952, 1967, 1983 a 1998. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. V areáli kostola je pamätná tabuľa Lacka, rodáka z Krásnej, dlhoročného profesora na Gregoriánskej univerzite v Ríme. Nachádza sa na ulici Žiacka pri ulici Lackova.

 

NAD JAZEROM. Kostol svätých košických mučeníkov.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätých košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na Námestí košických mučeníkov.

 

ŠEBASTOVCE. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pôvodne románsky jednoloďový filiálny rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z polovice 13.storočia. Upravovaný bol v období koniec 15. až začiatok 16.storočia. V rokoch 1863-1864 bol úplne prestavaný. Upravovaný bol v rokoch 1993-1997. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s trojuholníkovým záverom. Autorom prestavby v rokoch 1863-1864 je Michal Répászky. Nachádza sa na južnej strane ulice Repíková.

 

VYŠNÉ OPÁTSKE. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist