Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Michalovce

BAJANY. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1910. Upravovaný bol v roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v strede obce.

 

BÁNOVCE NAD ONDAVOU. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Novovybudovaný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie, ktorého súčasťou sa stala i osemuholníková kaplnka rodiny Lehotských, bol ukončený v auguste 1998. Základný kameň kostola posvätil v roku 1996 košický arcibiskup Alojz Tkáč. Stavbu projektoval Ing. arch. Marián Sitarčík. Nový kostol bol prepojený s pôvodnou osemuholníkovou pohrebnou kaplnkou a hrobkou veľkostatkárskeho rodu Mikuláša Lehotského z roku 1838. V pôvodnej Kaplnke svätého Mikuláša je obraz svätého Mikuláša a takisto je tam umiestnený svätostánok. V novej časti je vpredu umiestnená socha Ružencovej Panny Márie, ktorej je kostol zasvätený. Na stenách a na strope sú vyobrazené tajomstvá radostného, bolestného a slávnostného ruženca. V kostole sa nachádza aj krížová cesta od umeleckého rezbára Martina Barnáša z Kežmarku. Vo veži kostola sú umiestnené 2 zvony s elektrickým ovládaním. Kostol bol dokončený v roku 1998. Konsekroval ho 30.augusta 1998 pomocný košický biskup Bernard Bober. V areáli kostola sa nachádza aj drevená zvonica.

 

BRACOVCE. Kostol Ducha Svätého.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v 20.storočí.

 

BUDKOVCE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí. Terajší kostol a veža pochádzajú z roku 1612. Ďalšie úpravy v rokoch 1754, 1896 a 1935. Má obdĺžnikový pôdorys. Interiér je rokokovo-klasicistický a novogotický. Stojí v strede obce.

 

ČEČEHOV. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Secesný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 19.storočí.

 

ČIČAROVCE. Kostol svätého Ladislava.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ladislava bol postavený v 17.storočí. V roku 1765 bol prestavaný.

 

ČIERNE POLE. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie z roku 1949. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

DRAHŇOV. Kostol premenenia Pána.

Moderný rímsko-katolícky Kostol premenenia Pána bol postavený v roku 1990.

 

DÚBRAVKA. Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo bol postavený v 20.storočí.

 

HATALOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

HNOJNÉ

Pravdepodobne v 15.storočí bol v dedine postavený rímsko-katolícky kostol, v ktorom koncom 16. a v 1.štvrtine 17.storočia pôsobili evanjelickí kazatelia. Novobarokovo prestavaný bol v 19.storočí.

 

HOROVCE. Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie, Kráľovnej pokoja bol postavený v 20.storočí.

 

JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Secesný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

KAČANOV. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí.

 

KAPUŠIANSKE KĽAČANY. Kostol svätého Joachima a Anny.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí.

 

KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Križany.

 

KUSÍN. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

LASTOMÍR. Kostol Ducha Svätého.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v rokoch 1992-1996.

 

LESNÉ. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

LOŽÍN. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 1.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 3.tretine 15.storočia, barokovo v roku 1726 a v roku 1896. Dva rodinné renesančné epitafy zo 16.storočia.

 

MALČICE. Kostol svätého Štefana Uhorského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Uhorského z roku 1848. Upravovaný bol v roku 1910.

 

MAŤOVSKÉ VOJKOVCE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Kapušianske Vojkovce.

 

MICHALOVCE. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 2001-2007. Kostol majú v správe pallotíni. Nachádza sa v časti Stráňany na Námestí Jána Pavla II.

 

MICHALOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Vrbovec na ulici Kapušianska. Kostol je spoločným vlastníctvom rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi.

 

MICHALOVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie z prelomu 14. a 15.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí. Barokovo upravený v rokoch 1749-1778. Ďalšie úpravy v roku 1911 a v 70.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba s pozdĺžnym pôdorysom. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1436. Mobiliár pochádza prevažne z 18.storočia. Monumentálny oltár s cenným oltárnym obrazom privezeným zo zrušeného jezuitského kláštora v Užhorode. Nachádza sa na Kostolnom námestí v strede mesta pri kaštieli.

 

MICHALOVCE. Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov bol postavený v 20.storočí. Saleziánsky kostol sa nachádza na ulici Špitálska.

 

MICHALOVCE. Kostol svätého Gorazda a spoločníkov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Gorazda a spoločníkov bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Močarany na ulici Andreja Šándora.

 

MORAVANY. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Lučkovce.

 

MORAVANY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v 16.storočí.

 

NACINA VES. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Secesný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Vybuchanec.

 

NACINA VES. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých z 2.polovice 15.storočia (1443-1444). Upravovaný bol v 16.storočí a barokovo v roku 1742. Veža bola pristavaná a kostol bol klasicisticky prestavaný v roku 1835. Ďalšia prestavba prebehla v roku 1994. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

ORESKÉ. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Neskoroklasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v roku 1833.

 

PALÍN. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána bol postavený v 21.storočí.

 

PAVLOVCE NAD UHOM. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1793. Upravovaný bol v rokoch 1843. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v strede obce.

 

PETROVCE NAD LABORCOM. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Secesný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.

 

PTRUKŠA. Kostol premenenia Pána.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol premenenia Pána bol postavený v 19.storočí.

 

PUSTÉ ČEMERNÉ. Kostol svätých košických mučeníkov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätých košických mučeníkov bol postavený v 20.storočí.

 

RAKOVEC NAD ONDAVOU. Kostol svätého Joachima a Anny.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí.

 

RUSKÁ. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický dvojloďový rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža zo 16.storočia. Súčasný kostol vznikol spojením starého kostola zo 16.storočia (1572) a nového postaveného v roku 1914. V rokoch 1914-1922 bol starý kostol rozšírený o väčšiu loď s novobarokovou výbavou. Kostol patrí medzi významné sakrálne stavby regiónu. V kostole bol pochovaný slávny protiturecký bojovník, obranca jágerského hradu v roku 1552, Stephanus (István) Dobó, ktorý má v kostole viacdielny umelecky hodnotný náhrobný pomník (tumbu) z červeného mramoru. Pomník je zdobený sochou v životnej veľkosti s nápismi a erbmi. Kostol stojí v strede obce.

 

SENNÉ. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Pôvodne neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie zo 14.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1718. Ďalšie úpravy klasicistická v roku 1808 a v roku 1911. Stojí na juhovýchodnom okraji obce.

 

SLIEPKOVCE. Kostol premenenia Pána.

Historizujúco-secesný rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1922. Oltárny obraz je od maliara I. Moussona.

 

STARÉ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1811-1842. Upravovaný bol v rokoch 1913 a 1938. Má pôdorys v tvare T.

 

STRÁŽSKE. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovstúpenia Pána bol  postavený v rokoch 1808-1840. Upravovaný bol v rokoch 1893, 1922 a 1941. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Mierová.

 

STRÁŽSKE. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v 19.storočí, v roku 1816. Nachádza sa v časti Krivošťany.

 

STRETAVA. Kostol svätých košických mučeníkov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätých košických mučeníkov bol postavený v 21.storočí.

 

TRHOVIŠTE. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1759. Upravovaný bol v 19.storočí a v rokoch 1885, 1907 a 1937.

 

TUŠICE. Kostol Ducha Svätého.

Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v 20.storočí.

 

TUŠICKÁ NOVÁ VES. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽKÉ KAPUŠANY. Kostol svätého Šimona a Júdu.

Rímsko-katolícky Kostol svätého Šimona a Júdu bol postavený v roku 1807 v klasicistickom slohu. Nachádza sa na námestí L. Mécsa.

 

VEĽKÉ RAŠKOVCE. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽKÉ SLEMENCE. Kostol Svätej rodiny.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Svätej rodiny bol postavený v 21.storočí.

 

VINNÉ. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny z konca 13.storočia. Prestavaný bol v 15.storočí a po roku 1735 obnovený. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

VOJANY. Kostol Božieho milosrdenstva.

 

VRBNICA. Kostol Mena Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 19.storočí.

 

VYSOKÁ NAD UHOM. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený začiatkom 19.storočia.

 

ZALUŽICE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v roku 1788 na mieste pôvodného kostola z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1848. Nachádza sa v časti Veľké Zalužice v lokalite Kukov.

 

ZÁVADKA. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána bol postavený v 20.storočí.

 

ZBUDZA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z 2.polovice 13.storočia. Klasicisticky upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v roku 1902. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

ZEMPLÍNSKE KOPČANY. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1795-1817. Upravovaný bol v rokoch 1888 a 1914.

 

ŽBINCE. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Neskoroklasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny z roku 1843. Upravovaný bol v rokoch 1905 a 1920.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist