Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Námestovo

BABÍN. Kostol Ducha Svätého.

Funkcionalistický rímsko-katolícky farský Kostol Ducha Svätého bol postavený v roku 1933 na mieste starého dreveného kostola z roku 1666, ktorý v roku 1930 zbúrali. Vnútorné zariadenie pochádza z pôvodného kostola.

 

BEŇADOVO. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 20.storočí.

 

BOBROV. Kostol svätého Jakuba staršieho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jakuba staršieho bol postavený v rokoch 1745-1753. Upravovaný bol v rokoch 1777, 1788-1797, 1833 a 1985. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Stojí v strede obce v lokalite Pustka.

 

BREZA. Kostol Panny Márie Snežnej.

Rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie Snežnej z roku 1810 bol postavený v historizujúcom slohu.

 

HRUŠTÍN. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1820.

 

HRUŠTÍN. Kostol svätého Vendelína.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Vendelína bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Vaňovka.

 

KLIN. Kostol svätého Antona Paduánskeho.

Pôvodne klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Antona Paduánskeho z 1.tretiny 19.storočia. Upravený bol po roku 1920.

 

KRUŠETNICA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1811-1823. Upravovaný bol v rokoch 1849, 1854, 1887, 1905, 1968 a v rokoch 1980-1982. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Zvon v kostole pochádza z roku 1740. Je to v súčasnosti jeden z oravských kostolov, ktorý má majstrovsky zrenovovaný interiér i exteriér. Staviteľom stavby v rokoch 1811-1823 je Ignác Zubrický. Stojí v strede obce.

 

LOKCA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1665. Upravovaný bol barokovo po roku 1785 a v rokoch 1972 a 1996. Je to trojloďová, jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Stojí východne od centra obce.

 

LOMNÁ. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho bol v roku 1993 postavený na mieste kaplnky z roku 1890.

 

MÚTNE. Kostol svätej Márie Magdalény.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény bol postavený v rokoch 1875-1878. Upravovaný bol v rokoch 1973 a 1977. Je to trojloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. V interiéri sa nachádza drevený kazetový strop. Kostol stojí v strede obce.

 

NÁMESTOVO. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický Kostol povýšenia Svätého kríža z bývalej obce Slanica pochádza z rokov 1766-1769. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia, v roku 1843 a v 60.rokoch 20.storočia. Je to jednoloďová, dvojvežová, jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Súčasťou kostola je i hrobka Klinovských. Dnes sa v kostole a hrobke nachádza expozícia Oravskej galérie. Stojí na Slanickom ostrove na Ostrove umenia.

 

NÁMESTOVO. Kostol svätého Šimona a Júdu.

Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Šimona a Júdu pochádza zo 17.storočia. Barokovo prestavaný bol pred rokom 1716, menšie úpravy prebehli v 19.storočí, po roku 1945 bol upravovaný. Nachádza sa na ulici Štefánikova.

 

NOVOŤ. Kostol narodenia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie bol postavený na mieste starého dreveného kostola v rokoch 1942-1948 podľa projektu Milana Michala Harminca. Z pôvodného kostola sa zachoval obraz Narodenie Panny Márie, socha svätého Vendelína a ľudové drevorezby z 19.storočia.

 

ORAVSKÁ JASENICA. Kostol premenenia Pána.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol premenenia Pána z polovice 19.storočia.

 

ORAVSKÁ LESNÁ. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny postavený v rokoch 1910-1914 je prekrásnou ukážkou tzv. horskej architektúry. Začal sa stavať z podnetu kňaza Štefana Mnoheľa. Jednoloďový priestor kostola je krytý dreveným stropom. Vnútorné zariadenie pochádza zo starého kostola postaveného v rokoch 1739-1741. Tento chrám jedinečným spôsobom skĺbuje drevo, kameň a murivo. Je dlhý 37m. Má kapacitu 550 miest na sedenie a pojme 2.000 ľudí. Autorom stavby je K. Bičanský. Nachádza sa v lokalite Ústredie v obci.

 

ORAVSKÁ POLHORA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Nový kostol.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 1969-1971. V interiéri sa nachádza socha Božského Srdca a sochy svätého Cyrila a Metoda. Kostol má rozmery 36x16m. Jeho výška je v lodi 9m a v svätyni 11m. Veža je vysoká 30m, na nej je umiestnený 5m vysoký hliníkový kríž.

 

ORAVSKÁ POLHORA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Starý kostol.

Secesný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

ORAVSKÉ VESELÉ. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Alžbety Uhorskej bol postavený v rokoch 1805-1815.

 

RABČA. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1768-1772. Zmodernizovaný v modernom tradicionalistickom slohu bol v rokoch 1930-1931. Je to dvojloďová, jednovežová a jednokaplnková stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža. Vo vnútornom zariadení sú barokové oltáre a lavice z 18.storočia, zvon pochádza tiež z 18.storočia. Autorom prestavby v rokoch 1930-1931 je Milan Michal Harminc. Stojí na cintoríne na ulici Kostolná.

 

RABČICE. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol postavený v rokoch 1804-1816 na mieste kostola z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1996. Je to jednoloďová, jednovežová a jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Stojí pri cintoríne.

 

SIHELNÉ. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 20.storočí, v rokoch 1990-1994. V októbri 1998 bola v kostole pod vedením pána Kavčinského z Poľska urobená krížová cesta. Po oboch stranách vedľa hlavného kríža boli namaľované výjavy Posledný súd a Zmŕtvychvstanie Ježiša. Na ľavej strane kostola okolo sochy Panny Márie je na stene znázornený radostný ruženec a na pravej strane kostola Svätá rodina, svätá Terézia z Lisieux, svätý Martin a svätý Peter a Pavol. V roku 1999 bol posvätený nový bohostánok, na obetný stôl bol umiestnený Baránok, na ambón holubica, na krstiteľnicu socha svätého Jána Krstiteľa. Do kostola pribudla nová socha Panny Márie, ktorú zhotovil miestny rezbár Ján Sivoň. V roku 2000 boli urobené vitráže, v ktorých sú znázornení košickí mučeníci, svätý Andrej-Svorad a Benedikt, svätý Cyril a Metod. V ďalších oknách je zobrazený spišský biskup Ján Vojtaššák, blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty a svätý otec Ján Pavol II.

 

ŤAPEŠOVO. Kostol svätých anjelov strážcov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätých anjelov strážcov bol postavený v 20.storočí.

 

VASIĽOV. Kostol svätého Jána a Pavla.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jána a Pavla bol postavený v 20.storočí.

 

VAVREČKA. Kostol svätej Anny.

Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny bol postavený v 20.storočí.

 

ZÁKAMENNÉ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1893. Konsekrovaný bol 23.apríla 1921. Posvätil ho biskup Ján Vojtaššák, rodák zo Zákamenného. Je to trojloďová dvojvežová stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom. Stojí na návrší v strede obce.

 

ZÁKAMENNÉ. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v lokalite Mrzáčka.

 

ZUBROHLAVA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z roku 1761. Upravovaný bol v rokoch 1794, 1901, 1933 a 1957. Je to jednoloďová stavba.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist