Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra

ALEKŠINCE. Kostol svätej Anny.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v roku 1802. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

BÁB. Kostol svätého Imricha.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Imricha bol postavený v roku 1721 na mieste staršieho kostola spomínaného už v roku 1559. Zaujímavý interiér.

 

BABINDOL. Kostol svätého Imricha.

Historizujúci rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha bol postavený v 20.storočí, v roku 1907. Renovovaný bol v rokoch 2006-2007 a konsekrovaný 6.mája 2007.

 

BÁDICE. Kostol Panny Márie, Kráľovnej.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej (Magna Mater Hungarorum) bol postavený v roku 1903.

 

BRANČ. Kostol navštívenia Panny Márie.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie zo začiatku 14.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí. Barokovo prestavaný a zväčšený bol v 18.storočí. V roku 1943 bol predĺžený a bola pristavaná veža.

 

CABAJ-ČÁPOR. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1750. Klasicisticky upravený bol v roku 1790. Nachádza sa v časti Cabaj.

 

CABAJ-ČÁPOR. Kostol svätého Michala, archanjela.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1780. Klasicisticky upravený bol v 19.storočí. Nachádza sa v časti Čápor.

 

ČAKAJOVCE. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.       

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne neskororenesančný jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej pravdepodobne zo 14.storočia. Renesančne upravovaný bol v roku 1697 a v 60.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí v strede obce.
 • Opevnenie kostola. Neskororenesančné tehlové opevnenie kostola z roku 1697. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

ČECHYNCE. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1741. Bronzový zvon pochádza zo 17.storočia. Má originálny drevený záves.

 

ČEĽADICE. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej z 2.polovice 12.storočia. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia, v roku 1939 a v 80.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Oltárny obraz od A. Buznu z roku 1943.

 

ČIFÁRE. Kostol svätého Jána pred Loretánskou bránou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána pred Loretánskou bránou (pôvodne Kostol narodenia Panny Márie) z roku 1380. Prestavaný bol v roku 1774. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v strede obce.

 

DOLNÉ LEFANTOVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa z 2.polovice 12.storočia. V roku 1380 bol na jeho mieste postavený kostol zasvätený Panne Márii. Upravovaný bol v rokoch 1559 a 1778. Klasicisticky prestavaný bol v rokoch 1801 a 1857, kedy bola postavená veža kostola. Ďalšie úpravy v rokoch 1983 a 1990. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Hlavný obraz Narodenia Panny Márie od J. Zanussiho pochádza z 19.storočia. V kostole je pôvodná gotická krstiteľnica. Stojí v strede obce.

 

DOLNÉ OBDOKOVCE. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z 2.polovice 12.storočia. V roku 1796 bol zväčšený a neskorobarokovo upravený. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Neskorobarokový interiér pochádza z konca 18.storočia.

 

GOLIANOVO. Kostol Krista Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Krista Kráľa bol postavený v 20.storočí.

 

HORNÉ LEFANTOVCE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1808-1810. Jednoloďová stavba s rovným záverom presbytéria a vstavanou vežou.

 

HOSŤOVÁ. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1734. Postavený bol na gotických základoch. Neskôr bol klasicisticky prestavaný.

 

IVANKA PRI NITRE. Kostol svätého Benedikta, opáta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Benedikta, opáta postavený v rokoch 1616-1632. Barokovo upravovaný bol v rokoch 1714 a 1767 a začiatkom 20.storočia. Klasicisticky prestavaný. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí na cintoríne v lokalite Lúky-Gergeľová.

 

IVANKA PRI NITRE. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v rokoch 1769-1771. Upravovaný bol v rokoch 1781-1782, 1815, 1824, 1883 a v 90.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so zaobleným záverom. V roku 1928 sa veža kostola začala v prednej časti prepadávať, takže kríž veže bol nahnutý o 150cm. Stojí v strede obce pri hlavnej ceste.

 

JAROK. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours postavený v rokoch 1718-1723. Upravovaný bol v rokoch 1794-1795, v 19.storočí, v 1.polovici 20.storočia a v rokoch 1971, 1985 a 2002. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí na návrší v obci.
 • Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra).
 • Hradbový múr. Renesančný tehlový múr okolo kostola bol postavený okolo roku 1601. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika.

 

JELENEC. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1720. Kostol je situovaný v centre pôvodnej zástavby obce a jeho dnešný výzor je výsledkom barokovej prestavby stredovekého kostola v roku 1720. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria s predstavanou vežou a prístavbami hrobky i sakristie. Pri prestavbe bola rodinná hrobka Forgáchovcov prevezená na miestny cintorín. Interiér kostola je zaklenutý barokovou pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. V roku 1790 bol kostol obnovený a v roku 1950 rozšírený o bočnú ľoď s rovným stropom.

 

JELŠOVCE. Kostol svätej Márie Magdalény.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény zo 14.storočia. Neskôr bol renesančne a v roku 1733 barokovo prestavaný.

 

KLASOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol nanebovzatia Panny Márie z roku 1750. Bol postavený na staršom základe. Klasicisticky upravovaný bol v roku 1828. Ďalšie úpravy v rokoch 1896, 1956 (rozšírený) a 2009. Jednovežová dvojkaplnková stavba s pôdorysom v tvare T. Nachádza sa na ulici Školská v strede obce.

 

KOLÍŇANY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne novorománsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa z 2.polovice 12.storočia. Je typom panských emporových kostolíkov z toho obdobia. Upravovaný bol začiatkom 16.storočia, v rokoch 1659, 1737 (prestavaný), 1933 (rozšírený o novú priečnu loď, presbytérium a sakristiu) a v polovici 90.rokov 20.storočia. Jednovežová stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža. Autorom prestavby z roku 1933 je Ján Tomaschek. Stojí na návrší v obci.

 

LEHOTA. Kostol svätej Anny.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny bol postavený v rokoch 1750-1755. Začiatkom 19.storočia bol zreštaurovaný. V polovici 20.storočia bol rozšírený prístavbou na južnej strane svätyne. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom s južnou prístavbou a s predstavanou vežou. Svätyňa má v uzávere valenú lunetovú klenbu a dve polia krížovej hrebienkovej klenby. Klenba dosadá na piliere s pilastrami. Loď má rovný strop a pod chórom pruskú klenbu. Fasády sú členené lizenovým orámovaním. Veža s nárožnými lizénami je zakončená ihlanom.

 

LÚČNICA NAD ŽITAVOU. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1763. Upravovaný bol v rokoch 1900, 1911 (rozšírený), 1957, 1971, 1991 a 2000. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Vajka nad Žitavou na východnom okraji obce.

 

LUKÁČOVCE. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Pôvodne neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v rokoch 1792-1795. Neskôr bol klasicisticky upravený.

 

LUŽIANKY. Kostol narodenia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Kostol bol dostavaný v roku 1938. Kostol postavil staviteľ Ing. Ladislav Terčanský z Hlohovca. Dĺžka kostola je 22m, šírka 9m a výška 9m. Vedľa kostola je pristavaná sakristia a veža, ktorej výška je 32m. Oltár je dielom rakúskych majstrov. Nad oltárom je socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kedysi okolo tejto sochy Panny Márie bol tento nápis na stene: „Tvoje narodenie Panna, Božia rodička, zvestovalo radosť celému svetu.“ Dnes tam už tento nápis po novej maľovke nie je. V kostole sú sochy svätého Jozefa, svätej Anny, svätej Terézie z Lisieux, svätého Antona a Krista. Nachádza sa na ulici Kaplanova.

 

MALÉ CHYNDICE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Neskorobarokový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v 19.storočí.

 

MALÝ CETÍN. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 21.storočí.

 

MALÝ LAPÁŠ. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1999 je moderná sieňová stavba s rybovitým pôdorysom. V jeho svätyni je umiestnený moderný obraz zobrazujúci svätého Martina so žobrákom.

 

MELEK. Kostol Krista Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Krista Kráľa bol postavený v 20.storočí.

 

MOJMÍROVCE. Kostol svätého Ladislava.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ladislava. V rokoch 1718-1721 bol barokovo prestavaný. Upravovaný bol v rokoch 1750-1751, na prelome 19. a 20.storočia, okolo polovice 20.storočia a v roku 2003. Jednovežová trojkaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom. Nachádza sa na Námestí svätého Ladislava.

 

NITRA. Katedrála svätého Emeráma.

Pamiatkový objekt NKP Hrad vyhlásený v roku 1963. Katedrála svätého Emeráma v Nitre je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Postavená bola v období 11. až 1.polovica 12.storočia v románskom slohu. Jej počiatky ale siahajú až do 10.storočia. Upravovaná bola v 13.storočí, v rokoch 1333-1355, v 15.storočí a v rokoch 1619-1644, 1667-1735 a 1753-1754. Prevláda ranobarokový štýl. Bazilika je dvojloďová, jednovežová, jednokaplnková, s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Má výšku šesť podlaží s podpivničením. Katedrála pozostáva z  troch častí: zo severnej barokovej lode, zvanej Horný kostol a  z  južnej barokovej lode, pomenovanej Dolný kostol, na ktorú sa napája stredoveká neskororománska kaplnka. Horný kostol bol postavený v gotickom slohu v rokoch 1333-1335. Pri stavbe Dolného kostola bol v rokoch 1622-1642 barokovo upravený. Interiér oboch bol neskorobarokovo zjednotený v rokoch 1710-1732 a vyzdobený iluzívnymi freskami v rokoch 1720 a 1753-1754. Dolný kostol je ukončený podkovovitou apsidou bývalého románskeho kostola upraveného na samostatnú kaplnku. Súbor sa nachádza v severnej časti hradného areálu na hradnom kopci na Námestí Jána Pavla II. V roku 1998 bola katedrála povýšená na baziliku minor. Odkazuje a nadväzuje na obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda, o čom svedčí Bulla Industriae Tuae, vydaná pápežom Jánom VIII. v roku 880.

 

NITRA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor nazarénov vyhlásený v roku 1963. Pôvodne románsky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie. Presný dátum vzniku kostola nie je známy. Najstarší zápis o kostole je v Prayovom Kódexe z konca 12.storočia. Spomína sa aj v listine uhorského kráľa Belu IV. z roku 1248. Vtedy sa kostol spomína ako významný chotárny bod na „Vrchu zelenej planiny“. Neskôr je spomínaný v roku 1506 biskupom Štefanom. Vtedy bol prestavaný goticky. Renesančne prestavaný bol v 1.polovici 17.storočia. V roku 1696 píše Pavel Esterházi, že kostol stojí už 200 rokov. V roku 1765 postavil biskup Ján Gustinyi vedľa chrámu kláštor. Viaceré listiny a kanonické vizitácie spomínajú Kostol Matky Božej ako veľmi starý a pútnický. Tradične tu bývali procesie nitrianskych mešťanov od farského kostola a ďakovné púte. Kostol postihli viaceré katastrofy (povstania, vojny…) a veriaci ho vždy znovu postavili, stavebne upravili a zladili, takže dnes tu vidieť prvky románskeho slohu, gotiky i renesancie. Upravovaný bol v rokoch 1723, 1765, 1878-1885 (prestavaný novorománsky), 1925 a 1948. Je to jednoloďová, jednovežová a dvojkaplnková stavba s pôdorysom v tvare kríža s rovným záverom, s pristavenou sakristiou na južnej strane a kaplnkou na severnej strane. Veža je vstavaná (rytina z roku 1558 ukazuje tento kostol s vežičkou postavenou nad chórom). Fasáda je v historizujúcom slohu z 19.storočia. Interiér kostola bol obnovený maliarom Stornom. V kostole sa nachádzajú tri oltáre. Hlavný mramorový oltár bol zhotovený na konci 19.storočia so súsoším Sedembolestnej Panny Márie od maliara G. Schuleho. V kostole opatrujú vzácnu drevorezbu Piety (reštaurovaná bola v Prahe v roku 1970). Je to 112cm vysoká soška, ku ktorej sa začali prvé púte v rokoch 1747 a 1766. Veža je zakončená ihlanovou vežou a bola postavená v roku 1725. Vo veži sú umiestnené dva zvony od nitrianskeho richtára z rokov 1731-1747 L. Berezoviča. Kostol verbistov s bývalým kláštorom sa nachádza na úpätí vrchu Kalvária v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Kostol nanebovzatia Panny Márie v Párovských Hájoch.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Párovské Háje na ulici Hydinárska.

 

NITRA. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororománsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie z 2.polovice 13.storočia. Neskôr goticky upravený. Rozšírený bol v roku 1752, v 1.tretine 19.storočia bola pristavaná empírová prístavba a neskôr pristavaná veža. Ďalšie úpravy v rokoch 1937-1938. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. V presbytériu sa nachádzajú gotické nástenné maľby z konca 14. alebo začiatku 15.storočia. Tiahnu sa v dvoch vodorovných pásoch nad sebou a predstavujú christologický cyklus. Na hlavnom oltári z 20.storočia je obraz Narodenia Panny Márie z roku 1752, postranné sochy predstavujú svätú Annu a Joachima. Sú barokové a pochádzajú z roku 1757 z pôvodného oltára. Súčasťou mobiliáru kostola je aj monštrancia z 2.polovice 18.storočia, kalich z roku 1760 alebo baroková drevorezba Ukrižovaný. Nachádza sa v časti Horné Krškany na cintoríne na ulici Pod Katrušou.

 

NITRA. Kostol navštívenia Panny Márie.

Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v 19.storočí. Kláštorný kostol sa nachádza na ulici Farská.

 

NITRA. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v rokoch 1944-1947 ako moderná trojloďová bazilikálna stavba. Plány nového kostola naprojektoval nitriansky Ing. arch. Otto Kapalla. V tom istom roku nitriansky titulárny arcibiskup Dr. Karol Kmeťko posvätil základný kameň nového kostola. 2.svetová vojna však jeho výstavbu oddialila. Až začiatkom marca 1946 sa začalo intenzívne pracovať na stavbe a v októbri 1946 bol nový kostol pod strechou. Dňa 10.novembra v tom istom roku kostol posvätili. Nad portálom sa nachádza reliéf slovanských vierozvestcov. Na stene nad hlavným oltárom je nástenná maľba Kázanie svätého Cyrila a Metoda od nitrianskeho maliara E. Massáyiho. Nachádza sa na ulici Štúrova v časti Mlynárce.

 

NITRA. Kostol svätého Františka Xaverského.  

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Dražovce na ulici Ščasného. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Františka Xaverského z roku 1803. Jednovežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Ku kostolu pristavaná sakristia, v interiéri klasicistický mobiliár. Stojí v strede obce.
 • Súsošie Golgoty. Socha ukrižovaného Krista. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. Socha Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. Socha svätého Jána Evanjelistu.(Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie Golgoty. Socha svätej Márie Magdalény. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Krypta F. X. Fuchsa. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nitra).
 • Fara. (Pozri Budovy v okrese Nitra).
 • Pamätná tabuľa J. Ščasného. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Ohradný múr. Ohradný tehlový múr bol postavený v rokoch 1803-1804.

 

NITRA. Kostol svätého Gorazda.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Gorazda bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa na sídlisku Klokočina na ulici Pavla Straussa.

 

NITRA. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 20.storočí. Pôvodný románsky kostol z 9.-11.storočia stál na vrchu Martinko. V roku 1911 ho zbúrali. Nový kostol bol vystavaný počas vojny v rokoch 1942-1943. Dňa 14.novembra 1943 ho vysvätil nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko. Ústredná maľba na strope kostola je od akademického maliara Edmunda Massanyiho a predstavuje dobročinný skutok svätého Martina. Za postavou svätca je znázornený pôvodný kostol, ktorý stál na Martinskom vrchu. Súčasťou kostola bol komplex kultúrneho domu. 31.1.1992 bolo sála kultúrneho domu prepojená so sakrálnym priestorom. Kapacita kostola sa tak zväčšila na dvojnásobok. V nedeľu 10.novembra 2013 bol chrám slávnostne posvätený. Nachádza sa v časti Chrenová na ulici Chrenovská.

 

NITRA. Kostol svätého Ladislava.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor piaristov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový Kostol svätého Ladislava postavený v rokoch 1742-1769 je najväčšou barokovou stavbou v meste Nitra. Konsekrácia sa uskutočnila 20.septembra 1789, už dva roky predtým bol však kostol vyhlásený Uhorskou kráľovskou komorou za farský kostol Dolného mesta bez narušenia užívateľského práva piaristov. Farským bol kostol až do roku 1992. Upravovaný bol v rokoch 1926, 1940 a 2005. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Dvojvežové priečelie so stredným štítovým nadstavcom s nikou a volútami je rímsou delené na dve časti. Spodná je dvojposchodová s vysokým pilastrovým rádom, v hornej časti sú spomínané barokové veže so stredným štítovým nadstavcom. Kostol je jednoloďový, zaklenutý pruskými klenbami, sakristia valenou klenbou. Na ľavej strane sanktuária (z pohľadu návštevníka chrámu) je sakristia, nad ktorou je oratórium, dnes je tu zriadená historická piaristická knižnica. Pod svätyňou je priestranná krypta, v ktorej boli pochovávaní v minulosti členovia rehole a niektorí významní obyvatelia Nitry. Na pravej strane kostola za sanktuáriom je drevená zlatom ozdobená kazateľnica z konca 17.storočia. Pôvodný organ postavil okolo roku 1800 významný trnavský organár Valentín Arnold. Organ prešiel viacerými rekonštrukciami, posledná sa uskutočnila v rokoch 2005-2006 firmou Rieger–Kloss z Krnova. Dnes má organ tri manuály, 39 registrov a približne 2600 píšťal a je považovaný za stredno-koncertný nástroj. Krížovú cestu vytvoril v roku 1942 Elemír Jozef Meszáros. Na pruských klenbách sa nachádzali pôvodné neskorobarokové fresky vytvorené umelcami z radov piaristov. Zobrazovali významné udalosti uhorských dejín zviazané so životom svätého Štefana, svätého Imricha, svätej Alžbety a svätej Margity Uhorskej z rodu Arpádovcov. V rokoch 1940-1941 však bol kostol vymaľovaný. Jeho interiér bol celkovo obnovený, pričom staré fresky boli nahradené novými znázorňujúcimi dejiny kresťanstva v Nitre. Realizoval ich významný maliar a reštaurátor, nitriansky rodák, Edmund Massányi. Na maľbách na stenách kostola nachádzame vyobrazenie Pribinovho kostola, príchod svätého Cyrila a svätého Metoda na Veľkú Moravu ako aj námet z modernejších dejín mesta, vysviacku prvých troch slovenských biskupov v Nitre v roku 1921. Mobiliár kostola pochádza z 1.polovice 18.storočia. Hlavný rozmerný oltár svätého Ladislava, kráľa a patróna kostola je baldachýnového typu a pochádza z roku 1750 a kostolu ho daroval bývalý žiak piaristického gymnázia Anton Grassalkovič, ktorého rodový erb sa nachádza nad oltárnym obrazom. Po stranách lode je symetricky rozmiestnených šesť párových bočných oltárov z umelého mramoru. Na pravej strane sanktuária sa nachádza jediný drevený oltár kostola, oltár Božského Srdca. Kostol je situovaný do dvora kláštora s monumentálnou dvojvežovou fasádou. Chrámová loď je do komplexu včlenená tak, že rozdeľuje vnútorné nádvorie kláštora na dve časti. Autorom stavby je Kristián Morvay. Pred kostolom stoja reštaurované sochy apoštolov od A. Brandla. Kostol stojí pri kláštore piaristov na ulici Piaristická 7-8 v lokalite Andráško (Vŕšok) v Dolnom meste v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený začiatkom 11.storočia alebo na prelome 11. a 12.storočia. Postavený bol na hradisku z doby železnej. Upravovaný bol v 12.storočí, začiatkom a v 2.štvrtine 13.storočia, v 15.-16.storočí a v 80.rokoch 18.storočia. Posledná úprava v roku 1933. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Typ románskeho emporového kostola. V blízkosti kostolíka sa nachádza cintorín z 11.-14.storočia s monolitickými kamennými náhrobníkmi. V kameňolome pod kostolíkom je geologická lokalita z obdobia jury. Kostolík bol zobrazený aj na zadnej strane bývalej 50,-Sk bankovky. Nachádza sa v časti Dražovce nad obcou.

 

NITRA. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola bol postavený v rokoch 1738-1744. Upravovaný bol v rokoch 1788, 1902 (rozšírený) a 1947. Má pôdorys kríža s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Dolné Krškany na ulici Novozámocká na cintoríne.

 

NITRA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Mnísi žobravej rehole tzv. menších bratov, známi skôr pod menom františkáni, prišli do Nitry už v 13.storočí a v rokoch 1624-1634 si v Hornom meste postavili kláštor s kostolom. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol barokovo upravený v rokoch 1720-1725. Upravovaný bol v rokoch 1664-1666, 1732, 1772, 1775-1777, 1793 a 1893. Je to jednoloďová stavba s predsunutou vežou, obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom a štyrmi kaplnkami. Autorom úprav v roku 1793 je A. Dornotti. Ozdobou jeho interiéru je 33 reliéfnych plastík z dubového dreva, tvoriacich ucelený cyklus legendárnych výjavov zo života svätého Františka Xaverského, zakladateľa rádu. Ústredný oltárny obraz z roku 1935 znázorňuje patrónov kostola. Vzácny kamenný reliéf so scénou apoštolov Petra a Pavla zo 16.storočia sekundárne zamurovali do vonkajšej fasády kostola. Druhý reliéf znázorňujúci Zmŕtvychvstanie Krista tiež zo 16.storočia umiestnený nad portálom kaplnky na západnej strane sem preniesli zo zoborského kláštora. Kláštor je s kostolom spojený krížovou chodbou. Stojí pri kláštore františkánov na ulici Samova 2 v lokalite Horné mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov vo Veľkých Janíkovciach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1744, 1772-1773, 1779, 1786, po roku 1814 a v rokoch 1840 a 1867. Jednovežová stavba s pôdorysom kríža s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Veľké Janíkovce pri hlavnej ceste.

 

NITRA. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranorománsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa z 10.storočia. Upravovaný bol v 12., 13.-14.storočí, v 1.štvrtine 18.storočia a v rokoch 1907 a 1950. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Párovský kostolík sa nachádza na ulici Párovská v lokalite Párovské háje.

 

NITRA. Kostol svätého Urbana.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Urbana bol postavený v 18.storočí. V roku 1872 tu boli uložené relikvie svätého Xavera. O rok neskôr bol kostol rozšírený. Upravovaný bol v rokoch 1896-1898. Svoju dnešnú podobu nadobudol v rokoch 1939-1940. V roku 1948 iniciovali starosta František Mojto a kurátor Dr. František Stupka výstavbu nového organu. Organ posvätil prelát Rudolf Formánek. V roku 1985 bol namontovaný do veže zvon (pravdepodobne z Chrenovskej zvonice). Cennou sakrálnou pamiatkou je torzo kamennej sochy Bolestného Krista z roku 1746. Patrón kostola svätý Urban I. bol pápežom a mučeníkom. V rokoch 1994-1995 farský administrátor František Kapusňák nechal opraviť všetky trajektórie a vymeniť krytinu na streche. V týchto rokoch bola opravovaná aj kostolná veža, schátralé podesty vo zvonici sa vymenili za nové. V rokoch 2013-2014 pri veľkej rekonštrukcii interiéru pod vedením farára Dr. Milana Poláka odkryli a zrekonštruovali nástenné maľby z 18. a 19.storočia. Nachádza sa na ulici Morušová v časti Zobor.

 

NITRA. Kostol svätého Urbana v Čermáni.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol svätého Urbana z 18.storočia. V 20.storočí bol upravený. Nachádza sa v časti Čermáň na ulici Kostolná.

 

NITRA. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskororománsky jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol všetkých svätých postavený pravdepodobne v 13.storočí. Barokovo prestavaný bol v 18.storočí (1728) s pojatím pôvodnej stavby do pôdorysu apsidy. Upravovaný bol v roku 1791, klasicisticky v 19.storočí. Ďalšie úpravy v rokoch 1830, 1883 a 1941. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Objekt má bočné prístavby z oboch strán, pôvodne predstavanú, neskôr do priečelia zabudovanú vežu. Loď kostola má rovný strop s nástennou maľbou od E. Massányiho z roku 1941. Hlavný novogotický oltár je z roku 1883 so starším barokovým obrazom Všetkých svätých a po bokoch sú barokové plastiky svätého Ladislava a svätého Imricha z 18.storočia. Okrem toho sú umiestnené v kostole voľné rokokové obrazy svätého Jána Nepomuckého a svätej Alžbety v klasicistickom ráme z 2.polovice 18.storočia. Pod kostolom sa nachádza krypta s hrobmi členov rodu Užovičovcov zo staršieho obdobia. Vlastníkom kostola bol dlhé roky gróf Majláth, ktorému patril aj neďaleký kaštieľ. Nachádza sa v časti Kynek na ulici Hájska na cintoríne.

 

NITRIANSKE HRNČIAROVCE. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Pôvodne románsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka z 12.storočia. Barokovo bol prestavaný v roku 1774. Rozšírený bol v roku 1938. Nachádza sa na ulici Dózsova.

 

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Kostol svätého Tomáša Becketa.  

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Tomáša Becketa bol postavený v rokoch 1780-1789. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v roku 1946. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom. Nachádza sa na návrší na ulici Hviezdoslavova na cintoríne.

 

NOVÉ SADY. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v roku 1909.

 

PAŇA. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol všetkých svätých bol v roku 1722 barokovo prestavaný. Upravovaný bol v rokoch 1886, 1932 a 1938. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojnásobným polygonálnym záverom. Nachádza sa na návrší nad obcou na cintoríne.

 

PODHORANY. Kostol svätej Heleny.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Heleny z 12. a zo začiatku 13.storočia. Barokovo upravovaný a rozšírený bol v roku 1794, klasicisticky upravený bol v 19.storočí. Ďalšie úpravy v rokoch 1979-1980 a 1998-2000. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa v časti Mechenice v strede obce.
 • Hradbový múr. Barokové kamenné opevnenie z 18.storočia okolo kostola. Má nepravidelný oválny pôdorys.

 

PODHORANY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1758 na mieste pôvodného kostola z 15.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Nachádza sa v časti Sokolníky.

 

POHRANICE. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých z 12.storočia. V 14.storočí bol rozšírený a goticky prestavaný. Zaklenutý bol v 2.polovici 15.storočia (1490). Ďalšie úpravy v rokoch 1628, 1778 a 1825. V roku 1723 bol barokovo prestavaný. Na prelome 18. a 19.storočia (1795-1804) bol upravený a rozšírený. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa na ulici Hlavná v strede obce.

 

POĽNÝ KESOV. Kostol Krista Kráľa.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky Kostol Krista Kráľa bol prestavaný v 20.storočí.

 

RIŠŇOVCE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice postavený v rokoch 1766-1775. Upravovaný bol po roku 1856, v rokoch 1906 a 1914, začiatkom 30.rokov 20.storočia a v roku 1966. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Barokové plastiky z podonnerovskej školy. Stojí v strede obce v lokalite Dolná dedina.

 

RUMANOVÁ. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 19.storočí.

 

SVÄTOPLUKOVO. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1833.

 

ŠTITÁRE. Kostol svätého Imricha.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha bol postavený v roku 1785 na starších základoch.

 

ŠURIANKY. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v 2.polovici 17.storočia. V 18.-19.storočí bol rozšírený. Z návršia kde kostol stojí sú pekné ďaleké výhľady.

 

TELINCE. Kostol narodenia Panny Márie.

 

TAJNÁ. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol všetkých svätých z roku 1749. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia a v roku 1968. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Stojí nad obcou.

 

VEĽKÁ DOLINA. Kostol Krista Kráľa.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Krista Kráľa bol postavený v 20.storočí.

 

VEĽKÉ CHYNDICE. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobník vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol narodenia Panny Márie z 1.tretiny 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí, v roku 1704, barokovo v rokoch 1735-1750 a v 3.tretine 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Hlavný oltár je z 1.polovice 18.storočia. Stojí na cintoríne.
 • Náhrobník G. Alapyho. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nitra).

 

VEĽKÉ ZÁLUŽIE. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých z roku 1769. Upravovaný bol v rokoch 1860, 1969 a 2003. Jednovežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v lokalite Rínok.

 

VEĽKÝ CETÍN. Kostol navštívenia Panny Márie.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1307, Prestavaný bol v roku 1692, rozšírený a klasicisticky upravený bol v roku 1776. V interiéri sa nachádzajú stredoveké fresky.

 

VEĽKÝ LAPÁŠ. Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zväčšený a barokovo upravený bol v roku 1715.

 

VINODOL. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Novobarokový rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1892. Nachádza sa v časti Horný Vinodol.

 

VRÁBLE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorománsky trojloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1899-1911. Okrem veže obsahuje murivo starého kostola z roku 1561. Upravovaný bol v rokoch 1993-1994. Jednovežová stavba s transeptom a pôdorysom v tvare latinského kríža. Autorom stavby je Viktor Czigler. Štíhla kostolná veža je odklonená z pôvodnej polohy o poldruha metra. Odklon spôsobil chybný projekt v časti postavenej z materiálu pochádzajúceho z predchádzajúceho chrámu. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

VRÁBLE. Kostol navštívenia Panny Márie.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Dyčka.

 

VRÁBLE. Kostol svätého Imricha.

Pôvodne baroková rímsko-katolícka kaplnka bola postavená v roku 1749. Na kostol bola zväčšená v roku 1958. Nachádza sa v časti Horný Ohaj.

 

VÝČAPY-OPATOVCE. Kostol Božieho milosrdenstva.

Pôvodne neskorogotický rímsko-katolícky farský Kostol Božieho milosrdenstva bol postavený pravdepodobne v 13.storočí. Upravovaný bol v 16.storočí v roku 1555. Barokovo prestavaný bol v roku 1740 a v pseudorománskom slohu upravený v roku 1890. V 60.rokoch 20.storočia k nemu bola dobudovaná prístavba. Tá bola odstránená pri stavbe nového kostola Božieho milosrdenstva, ktorá začala v roku 2010. V októbri v roku 2011 kostol slávnostne konsekroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Starý kostol bol začlenený do nového komplexu a stala sa z neho bočná loď, Kaplnka všetkých svätých.

 

ZBEHY. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža (pôvodne Kostol svätého Ladislava) postavený pred rokom 1397. Upravovaný bol v rokoch 1637, barokovo v rokoch 1706 a 1746, ďalšie úpravy v roku 1805. Jednovežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a dvojnásobným polkruhovým záverom. Renesančný oltár pochádza z roku 1615. Nachádza sa vo východnej časti obce.

 

ŽIRANY. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v roku 1734. V roku 1938 bol prestavaný.

 

ŽITAVCE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pôvodne neskororenesančný rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v roku 1699. Koncom 18.storočia bol zväčšený a v roku 1877 reštaurovaný a klasicisticky prestavaný.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist