Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Kostol svätého Jozefa, pestúna.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky Kostol svätého Jozefa, pestúna v areáli kláštora postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1689-1690. Postavil ho Jakub Haško, novomestský prepošt. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Hlavný oltár svätého Jozefa, pestúna je z konca 17.storočia, predstavuje Svätú rodinu v strede a po stranách sú sochy svätého Františka z Assisi a svätého Antona Paduánskeho. Hlavný oltár je umiestnený pod chórovým oratóriom. V kostole sú ďalšie barokové bočné oltáre z roku 1696. Oltár Ukrižovania, oltár svätého Joachima, oltár svätého Františka z Assisi, oltár Sedembolestnej Panny Márie a oltár svätej Anny. Najvýznamnejšou pamiatkou kostola je kazateľnica zo 17.storočia. V kostole sú dva zvony. Malý je z roku 1734 a veľký z roku 1790. Kostol stojí pri hlavnej ceste v Pamiatkovej zóne.

BECKOV. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa je gotická stavba postavená v období 1400-1410 na mieste staršieho kostola. Spomína sa v roku 1424. Renesančne bol upravený v 1.polovici 17.storočia. Veža bola pristavaná v roku 1770. Je to jednoloďová jednovežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V kostole sa zachovala pôvodná renesančná kamenná dlážka. Interiér je barokový. Neskorogotická socha Madony, ktorá sem bola prevezená z kostola v Haluziciach. V pristavanej bočnej kaplnke kostola sa nachádza barokový oltár Piety so 14 sochami svätcov. Stojí v lokalite Pod Hôrkou v Pamiatkovej zóne.

BOŠÁCA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie, postavený v rokoch 1729-1733. Klasicisticky bol upravený v roku 1789. V interiéri sú na strope jednoloďového priestoru nástenné maľby od J. Hanulu z roku 1906 a neskorobarokové sochy z kostola na Skalke.

BRUNOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

BZINCE POD JAVORINOU. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela postavený v 13.storočí alebo začiatkom 14.storočia. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 1332. V rokoch 1332-1337 bol upravený. Renesančne prestavaný bol v 16.storočí. V 17. a 18.storočí bol barokovo a rokokovo upravený. Je to jednoloďová stavba. Stojí v časti Dolné Bzince 40.

ČACHTICE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný Kostol Sedembolestnej Panny Márie postavený v rokoch 1991-1992.

ČACHTICE. Kostol svätého Ladislava.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Ladislava. Pôvodne gotický kostol bol postavený v rokoch 1373-1390. Dal ho postaviť vojvoda Štibor zo Štiboríc. Mal jednu kostolnú loď s veľkými oknami a na streche malú sedlovú vežičku s prilbicou. Kostol bol od roku 1496 opevnený neskorogotickým kamenným hradbovým múrom. Múr bol upravovaný v 16.-20.storočí. V rokoch 1680-1687 kostol prestavali, rozšírili, zbarokizovali. V roku 1681 postavili predstavanú vežu. V roku 1731 bola obnovená. Pre chybné základy ju ale v roku 1740 zbúrali a postavili novú. V súčasnosti má 10 veľkých okien. Ďalšia úprava prebehla v roku 1759. V roku 1852 bola veža zvýšená. V roku 1756 v nej bolo šesť zvonov. Na vojnové ciele armáda v roku 1916 zobrala štyri zvony a v súčasnosti je vo veži päť zvonov. Pod vežou je hrobka s viac ako 50 rakvami významnejších mešťanov. Posledná úprava kostola prebehla v roku 1978. Kostol je jednoloďový jednovežový, má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Na streche sa nachádza malá sedlová vežička s prilbicou. Vybavenie tvorilo 7 oltárov a kazateľňa. Na arkádovom chóre je neskorobarokový organ. Hodnotné sú barokové dvere na bočnom vchode z roku 1661. Pod kostolom sú tri hrobky. Pravdepodobne je tu pochovaná i Alžbeta Báthoryová. Pochovaní sú tu páni z rodov Forgáč a Orság. Na vonkajšej severnej stene odkryli v roku 1940 pôvodné gotické okno. Renesančný portál zo 17.storočia. Barokový interiér pochádza z 18.storočia. V kostole sa nachádzajú renesančné a barokové epitafy. Do pevnosti vedú cez brány tri vstupy. Kostol stojí na začiatku obce na ulici J. Urbanovského.
 • Kaplnka svätého Antona Paduánskeho. (Pozri Kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Opevnenie kostola. Kostol je obohnaný neskorogotickým kamenným opevnením so strieľňami z roku 1496. Iste dobre poslúžilo na obranu proti menším skupinám útočníkov.
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Brána s mostom a schodiskom. Murovaná baroková brána s kamenným oblúkovým mostom a farskými schodmi a portálom bola postavená v roku 1697. Nachádza sa na juhovýchodnej strane opevnenia. Spája opevnený kostol s budovou fary.
 • Brána so schodiskom. Murovaná baroková brána so schodiskom na kamenných vejároch datovaná Rax Mathes 1496. Prestavaná bola v 17.-18.storočí. Nachádza sa v južnom cípe opevnenia.
 • Brána. Murovaná baroková vstupná tzv. „Medzihorská brána“ bola postavená v roku 1496. Upravovaná bola v roku 1594, v 17.-18.storočí a koncom 19.storočia. Nachádza sa v severnom múre opevnenia.

ČASTKOVCE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Novodobý rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1993.

HORNÁ STREDA. Kostol všetkých svätých.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol pôvodne barokovou stavbou. Postavený bol v roku 1728 na mieste gotického kostola z roku 1353. V roku 1924 bol úplne prestavaný a rozšírený o priečnu loď. V rokoch 2007-2009 prešiel vnútornou a vonkajšou generálnou prestavbou.

HÔRKA NAD VÁHOM. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v rokoch 1996-1999. Autorom stavby je Ing. arch. Martin Bišťa.

HRÁDOK. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1729 na mieste staršieho kostola spomínaného v roku 1560. Po požiari v roku 1802 bol kostol obnovený a klasicisticky upravený v rokoch 1802-1818. Hlavný oltár je z roku 1779. Dominantou interiéru je veľký závesný obraz Panny Márie z roku 1887. Jednoloďový pozdĺžny interiér je klenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie v barokovo-klasicistickom slohu pochádza z 2.polovice 18.storočia. N8stenná maľba od J. M. Römanna z roku 1887. V roku 2012 prešiel kostol veľkou rekonštrukciou a obnovou malieb.

HRACHOVIŠTE. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie postavený v rokoch 1750-1756. Je príkladom vidieckej sakrálnej architektúry so zaujímavou ornamentikou fasádnej veže. Neskôr klasicisticky upravený. Drobne bola veža upravená v 20.storočí. Je to jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, ktorá pochádza z roku 1755. Fasáda veže je empírová so zaujímavou, skoro ľudovou ornamentikou. Kostol stojí nad obcou.

KOČOVCE. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho sa nachádza v časti Rakoľuby.

KOČOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Beckovská Nová Ves.

LÚKA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Nový rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v rokoch 2000-2006 pod vedením miestneho kňaza Pavla Glejduru. Stavba, rovnako ako vo filiálke Hôrka nad Váhom, prebiehala s veľkým nasadením miestnych veriacich i kňaza. Dovtedy sa ľudia schádzali v Kaplnke svätej Márie Magdalény pri kaštieli, ktorá však priestorovo nestačila. Kostol bol konsekrovaný v roku 2006.

MODROVÁ. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela z roku 1157. Románska stavba s gotickou úpravou zo 14.storočia. Je najstaršou a najvzácnejšou historickou pamiatkou v obciach na ľavom brehu Váhu. Vežu na starom kostole prestavali v 18.storočí. Kostol bol v 18.storočí neskorobarokovo prestavaný. Upravený bol v 19.storočí. Má nepravidelný pôdorys, je jednoloďový. Vnútorné zariadenie pochádza z 20.storočia. Stojí nad obcou.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený na mieste vyhoreného a zbúraného gotického kostola z roku 1419, ktorý vyhorel v roku 1911. Z pôvodnej stavby zostala iba časť obvodového múru veže. Pôvodný kostol bol v roku 1909 zbúraný. Typické sú menšie polkruhové okná, krížové klenby lodí a mohutné múry. Dodnes sa v ňom zachovala starobylá kazateľnica. Doslova raritou, prihliadnuc na architektúru kostolov v bezprostrednom okolí, je skutočnosť, že kostol má tri lode, hlavnú a dve bočné.

NOVÁ BOŠÁCA. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda z roku 1972. Interiér je dielom akademického maliara Vincenta Hložníka, od ktorého pochádzajú aj maľby..

NOVÁ VES NAD VÁHOM. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z konca 13.storočia. Je to jednoloďová jednovežová stavba s renesančnou vežou a pôdorysom v tvare L. Zaklenutý a renesančne prestavaný bol v roku 1538, barokovou úpravou prešiel v polovici 18.storočia. Ďalšia úprava v roku 1921. V roku 1943 staviteľ F. Szokolóczki k severnej stene lode pristavil nový veľký kostol podľa projektu Š. Paulíka. Stojí východne od obce.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na ulici Júlia Gábriša. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Prepoštský farský Kostol narodenia Panny Márie. Pôvodný kostol goticky prestavaný v rokoch 1414-1423, s neskororománskym jadrom z polovice 13.storočia (zachovala sa spodná časť veže). Gotický kostol prepozitúry augustiniánov, ktorí založili prepoštstvo s kapitulou v roku 1414 a tu sídlili do roku 1538. Oktogonálny objekt je s opevnením. Upravený bol v 1.polovici 16.storočia. Gotická loď bola prestavaná v rokoch 1667-1675 na barokové trojlodie vsunutím deliacich arkád. Trojlodie bolo vyzdobené bohatými barokovými štukami a nástennými maľbami. Nástenné maľby pochádzajú z roku 1692. Krížová cesta od J. B. Klemensa z roku 1870. Vnútorné zariadenie je ranobarokové z 2.polovice 17.storočia a rokokové z 2.polovice 18.storočia. Náhrobný kameň prepošta Jakuba Hašku z roku 1695. V susednej budove bývalého prepošstva, prestavanej v štýle baroka je hodnotný refektár. Rímsko-katolícky kostol bol upravený i v 19.storočí.
 • Opevnenie kostola. Okolo kostola je barokové opevnenie zo 17.storočia.
 • Prepoštský palác. (Pozri Historické budovy v okrese Nové Mesto nad Váhom).
 • Socha Madony. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom).

OČKOV. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v rokoch 1860-1881. Nachádza sa v strede obce.

POBEDIM. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela. Súčasný opevnený kostol bol postavený v rokoch 1674-1678 v neskororenesančnom slohu na základoch stavby z 2.polovice 16.storočia. Pravdepodobne už z obdobia pôvodnej stavby pochádzal pôvodný opevňovací systém, pozostávajúci z múru, štyroch bášt a vežovitej brány. Súčasné opevnenie bolo postavené namiesto pôvodného. Opevnený kostol slúžil na obranu pred Turkami. Neskôr bol kostol barokovo prestavaný. V roku 1923 bol prestavaný a rozšírený o dve bočné lode podľa projektu M. M. Harminca. V interiéri kostola je barokový oltár, kazateľnica, oltáre v bočných lodiach (architektúra z roku 1935). Klenby kostola s maľbami maliara Júliusa Ádáma z roku 1935 z Rožňavy, organ od majstra Martina Šašku z Brezovej z roku 1879. Kostol má pôdorys v tvare latinského kríža s polygonálnym záverom, je trojloďový a jednovežový. Stojí v strede obce.
 • Hradbový múr. Okolo pôvodného kostola zo 16.storočia je neskororenesančné kamenné opevnenie z 1.tretiny 17.storočia. Hradbový múr s nepravidelným pôdorysom. Upravované bolo v rokoch 1688 a 2000-2004. Súčasťou múru boli štyri jednopodlažné kruhové bašty a vežovitá vstupná brána so štvorcovým pôdorysom, dvojpodlažná. Valcovité bašty boli v roku 1688 zmenené na kaplnky. Verejnosti prístupné sú dve, Kaplnka Panny Márie Lurdskej a kaplnka s oltárom Sedembolestnej Panny Márie z 18.storočia. V múroch a baštách sa zachovali otvory, strieľne.
 • Bašta. Juhozápadná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Bašta. Juhovýchodná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Bašta. Severovýchodná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Bašta. Severozápadná bašta opevnenia kostola z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Má kruhový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Bránová veža. Vstupná bránová veža bola postavená v 1.tretine 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 2000-2004. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom.
 • Príkostolný cintorín. (Pozri Cintoríny v okrese Nové Mesto nad Váhom).

PODOLIE. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka. Pôvodne gotický kostol z roku 1332 bol prestavaný v 17.storočí a barokovo prestavaný a rozšírený o dve kaplnky po stranách lode bol v rokoch 1748-1758. V rokoch 1751-1758 bola pristavaná aj veža. Rok ukončenia stavby 1758 je vytesaný na združenom klenáku kamenného ostenia pôvodného bočného vstupu do podvežia. Nový vstup do podvežia a priamo aj do kostolnej lode, bol otvorený v roku 2000 na deň Nanebovzatia Panny Márie, ktorej sviatok sa svätí 15.augusta. Impozantné dvojkrídlové dvere s bronzovým reliéfom svätého Juraja, patróna kostola, s drakom, ktorého podľa legendy premohol, zhotovil Andrej Michalík. Z podvežia sa pôvodne točitým schodišťom vystupovalo k zvonom. Dnes je schodište odstránené a do veže sa vstupuje z murovaného chóru. Veža má polkruhové okná. Za zvukovými oknami sú umiestnené tri zvony na elektrický pohon a nad nimi hodiny. Na členenej helmici pokrytej škridlou je železný kríž. Upravený bol i v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. Je to jednoloďová stavba so vstavanými piliermi, ktorých hlavice tvorí výrazná rímsa. Je zaklenutá pruskými klenbami s dvojitými medziklenbovými pásmi. Presbytérium má polygonálny uzáver a lunetovú klenbu. Exteriér kostola a veže je čiastočne členený lizénovým rámom. Loď‘ kostola je rozšírená kaplnkami po oboch stranách kostola. Severnú kaplnku veriaci nazývajú častkovská a južnú podolská kaplnka. Na ľavej severnej strane je pristavená sakristia. Na západnej strane lode je vstavaný organový chór s konvexno-konkávnym parapetom. Pod podlahou kostola by sa mali nachádzať krypty, z ktorých jedna by mala patriť zemepanskej rodine Očkajovcov. Ornamentálnou výzdobou alebo mramorovaním, sú pokryté stropy aj steny. Na strope v presbytériu sú v okrúhlych medailónoch zobrazení evanjelisti svätý Matúš, svätý Marek, svätý Lukáš a svätý Ján okolo ústrednej maľby Posledná večera. Na stenách sú v medailónoch zobrazení svätý Augustín, cirkevný otec, svätý Pavol, apoštol, svätá Anna, matka Panny Márie, Panna Mária s Ježiškom a svätý Peter, apoštol. Tematický cyklus príbehov Starého a Nového zákona, vyobrazený na strope, sa odvíja v dvoch pásoch od chóru, smerom do presbytéria. Maľby zobrazujú príbeh Kaina a Ábela, Mojžiša, Svätú rodinu, Vzkriesenie Lazára, Návrat márnotratného syna a Poslednú večeru. Nad vstupom do častkovskej kaplnky cyklus dopĺňa Zvestovanie. V priestore nad kamennou krstiteľnicou, na pravej strane lode, je zobrazený Kristov krst. Nad vstupom do podolskej kaplnky je zobrazený svätý Cyril a svätý Metod ako biskupi. Výzdobu kostola dopĺňa aj malý gobelín Posledná večera, zavesený na stene vedľa kazateľnice. Na bočných stenách lode je umiestnená závesná reliéfna Krížová cesta, ktorá má 14 krížových zastavení. Oltáre sú klasicistické z 1.polovice 19.storočia. Hlavný oltár sa zachoval na pôvodnom mieste. Skladá sa z menzy na prednej strane s plastickým krížom, stĺpikovitého tabernákula, s pozlátenou plastickou výzdobou a kríža medzi dvoma plastikami adorujúcich anjelov. Pôvodný retábel oltára je umiestnený po jeho ľavej strane na nízkom podstavci. Miesto po polkruhovom obraze je vyplnené drevorezbou, reliéfom svätého Juraja, mučeníka, sediaceho na koni a kopijou zabíjajúceho draka. Na pravej strane dole je signovanie: S. Bača (1977). Pred oltárom bol po II.vatikánskom koncile umiestnený jednoduchý oltár na vykonávanie liturgických úkonov so smerovaním do lode kostola. Bočný oltár na ľavej strane lode sa skladá z menzy na prednej strane s maľovaným krížom a maľbou zdobeným tabernákulom medzi dvoma plastikami adorujúcich anjelov, položených na oltárnej menze. Oltár dopĺňa stĺpová architektúra s voľne umiestnenou plastikou Božského Srdca Ježišovho. Po stranách sú umiestnené plastiky svätého Františka z Asissi, zakladateľa rádu františkánov a svätého Imricha. Bočný oltár na pravej strane lode sa skladá z menzy na prednej strane s maľovaným krížom. Retábel dopĺňa stĺpová architektúra s voľne umiestnenou plastikou Panny Márie. Po stranách sú umiestnené plastiky svätej Kláry, zakladateľky rádu klarisiek a svätej Anny, matky Panny Márie. Drobné plastiky na bočných oltároch pravdepodobne pochádzajú zo starších oltárov, ktoré nechal v pôvodnom kostole postaviť kňaz Jozef Kačinga, ktorý v obci pôsobil v rokoch 1745-1750. V bočnej častkovskej kaplnke je umiestnený jednoduchý oltár, zasvätený ženíchovi Panny Márie a zákonitému pestúnovi malého Ježiša svätému Jozefovi. Na oltárnej menze je umiestnený retábel s jednoduchou plastickou výzdobou, na ktorom je voľne umiestnená plastika svätého Jozefa, zobrazeného ako pestún. Na stene kaplnky je umiestnený kríž s plastikou Ukrižovaného. Na stene, pri vstupe do kaplnky, sú umiestnené plastiky svätej Terézie Ježiškovej z Lisieux, karmelitánky a svätého Júdu Tadeáša, apoštola. V bočnej podolskej kaplnke je umiestnený Svätý hrob, naznačený náznakom jaskynného hrobu, postaveného z neopracovaných kameňov. Je to spomienka na Boží hrob, náhrobnú centrálnu stavbu na mieste Kristovho hrobu v Jeruzaleme. Na hrobe je umiestnená plastika Piety a zahalený kríž. Na ľavej strane je zamurované staršie kamenné ostenie okna. Na pravej strane je v stene konkávne zaklenutá nika, predstavujúca Lurdskú jaskyňu, s plastikou Panny Márie Lurdskej, ktorej sviatok pripadá na 11.februára. Na stene, pri vstupe do kaplnky, je umiestnená plastika Don Bosca s dieťaťom, zakladateľa saleziánov a plastika svätého Antona Paduánskeho. V interiéri je obraz od A. Buznu z roku 1924. Začiatkom 20.storočia bol kostol rozšírený o dve kaplnky po stranách lode. Vo veži sú tri zvony z rokov 1803, 1889 a 1905. Interiér kostola dopĺňajú drevené lavice a spovednica. K inventáru kostola patrí aj umelecky zdobená monštrancia z roku 1847. Kostolu ju daroval kňaz Ján Holček, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1824-1862.
 • Opevnenie kostola. Kostol má renesančné opevnenie vybudované v 17.storočí, pravdepodobne po roku 1663. Je to kamenný múr s nepravidelným pôdorysom s opornými piliermi a niekoľkými kľúčovými strieľňami. Do areálu vedú dva vstupy. Vstup od fary umožňuje schodište. Vstup zo západnej strany je na úrovni okolitého terénu. Z vnútornej strany je v múre zamurovaných niekoľko náhrobných kameňov z 18.-19.storočia. Renesančné opevnenie bolo vybudované pravdepodobne po roku 1663, keď osmanská armáda obkľúčila a obsadila pevnosť Nové Zámky. Opevnenie bolo obnovené v 18.storočí a opravované aj v pomerne nedávnej dobe. Mimo opevneného areálu je dnes umiestnený cintorín s domom smútku. Stojí pri hlavnej ceste.

POTVORICE. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie z roku 2002. Architektúru kostola dopĺňa originálne riešenie výzdoby interiéru zvláštnou drotárskou technikou. Pozostáva zo zhotovenia centrálneho lustra a plastík Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, reliéfu Bohostánku, obetného stola, mariánskeho erbu, piety, paškálu, Božieho hrobu ako aj Bohostánku pri Božom hrobe a jasličiek. V areáli kostola v roku 2009 pribudla Lurdská jaskynka a v roku 2010 kríž na pamiatku rodáka pátra Štefana Halienku.

POVAŽANY. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža. Je to empírová stavba postavená v roku 1830 na mieste starého kostola, ktorý pravdepodobne postavili nemeckí križiaci (dostali vtedy donáciu na Veľké Kostoľany, Žltkovce a Zelenice) v polovici 13.storočia. Pôvodný kostol sa spomína v rokoch 1297 a 1560. Kostol dal postaviť kardinál Alexander Rudnay. Upravený bol v 20.storočí. Jeho súčasťou je i krypta, do ktorej pochovávali iba členov rodiny Rudnayovej. Maľby kostola, ktorých autorom je F. Basler, pochádzajú z roku 1859. V roku 1943 nástenné maľby doplnili F. Pap a E. Petrikovič z Piešťan. Trojloďová stavba stojí pri hlavnej ceste na Karpatskej ulici.

STARÁ LEHOTA. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v 14.storočí. Pôvodne bol gotický, v roku 1788 bol zrenovovaný, klasicisticky upravený a v 20.storočí bol prestavaný. Vnútorné zariadenie je súčasné.

STARÁ TURÁ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie je barokový a bol vybudovaný v roku 1748 z iniciatívy Juraja Erdődiho. Jednoloďová jednovežová stavba v štýle klasicizujúceho baroka. Pred kostolom stojí socha Panny Márie Immaculaty z roku 1866, zrenovovaná v roku 2005. V areáli kostola stojí socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1867, súsošie svätého Jána a Pavla na vysokom stĺpe, na ktorom je latinský nápis s chronogramom 1756, socha Panny Márie z roku 1866 a socha svätého Floriána z roku 1867. Kostol bol niekoľkokrát renovovaný v rokoch 1830, 1856, 1868, 1875, 1919 a 1975. Celkové renovácie prebehli v rokoch 1898, 1948, 1986-1987, 1999 a neskôr. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v centre mesta na Námestí slobody.

 

VAĎOVCE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol svätého Michala, archanjela dal postaviť Štibor II. syn Štibora zo Štiboríc. Pôvodne neskorogotický kostol bol postavený v rokoch 1424-1427 ako kaplnka. Neskôr bol prestavbami úplne zbarokizovaný. Upravený bol v 17.storočí. V roku 1770 bola pristavaná veža. Po požiari v roku 1779 bol opravený a zbarokizovaný. Veža má šindľovú strechu, zvon je z roku 1693. Upravený i v 19.storočí. Kostol slúžil striedavo evanjelickej a katolíckej cirkvi. Jednoloďová stavba stojí v obci.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist