Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Pezinok

BÁHOŇ. Kostol svätého Františka Assiského.

Novorománsky rímsko-katolícky farský Kostol svätého Františka Assiského bol postavený v rokoch 1914-1921.

 

BUDMERICE. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol znovu postavený v roku 1782 v barokovom slohu. Nachádza sa na ulici J. Holčeka.

 

ČASTÁ. Kostol svätého Imricha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha z 1.polovice 15.storočia bol v roku 1937 prestavaný a rozšírený. Je trojloďový. Bohatá fresková výzdoba interiéru. Stojí na ulici 1.mája.

 

DOĽANY. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej zo 14.storočia, v 2.polovici 15.storočia renesančne upravovaný a v 17.storočí a v roku 1832 klasicisticky prestavaný. Je jednoloďový. Veža z roku 1598 bola postavená na kamennom moste. Kostol stojí pri cintoríne.

 

DUBOVÁ. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Súčasný rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v novorománskom slohu v roku 1907 na mieste pôvodnej gotickej kaplnky zo 16.storočia.

 

JABLONEC. Kostol svätej Márie Magdalény.

Historizujúco-romantizujúci rímsko-katolícky Kostol svätej Márie Magdalény z roku 1860.

 

LIMBACH. Kostol svätého Teobalda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol svätého Teobalda z 15.storočia bol neskôr renesančne prestavaný a rozšírený. Upravovaný bol v 17.storočí barokovo a v rokoch 1802 a 1901. Je jednoloďový. Stojí na ulici Cintorínska 9.

 

MODRA. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z prelomu 13. a 14.storočia. Upravovaný bol v 3.tretine 14.storočia, koncom 15.storočia, v 16.storočí (1561), na prelome 16. a 17.storočia a v rokoch 1763 a 1822. V 1.polovici 18.storočia bol rozšírený. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový. Stojí na ulici Dolná na cintoríne v Pamiatkovej zóne.
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Pezinok).
 • Múr hradbový. Areál je obohnaný renesančným hradbovým múrom, ktorý tvoril od 16.storočia renesančné opevnenie kostola.
 • Hrob s náhrobníkom. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Pezinok).

 

MODRA. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Nový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v eklekticistickom historizujúcom slohu v rokoch 1873-1876. Trojloďová stavba je inšpirovaná renesančnou a klasicistickou architektúrou. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Stojí na ulici Štúrova 58 v strede mesta v Pamiatkovej zóne.

 

PEZINOK. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor kapucínov vyhlásený v roku 1963. Barokový pôvodne kapucínsky Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1718. Upravovaný bol v rokoch 1744-1749, 1779 a 1835-1837. V 2.polovici 19.storočia bol upravovaný a rozšírený o vežu. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v areáli kláštora kapucínov na ulici Holubyho.

 

PEZINOK. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský kostol bol postavený v gotike v roku 1280. Upravovaný bol v polovici 14.storočia. Prestavaný bol v 2.polovici 14.storočia, v 2.polovici 15.storočia, v 3.tretine 16.storočia a upravovaný v období 16.-18.storočia. Je trojloďový, jednovežový a dvojkaplnkový. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Kamenná kazateľnica je z roku 1573. Stojí na ulici Farská.

 

PEZINOK. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Neskorobarokový rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Cajla na ulici Cajlanská.

 

PEZINOK. Kostol premenenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a brána vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Neskororenesančný, tzv. dolný kostol, bol postavený v renesancii v rokoch 1655-1659. V 18.storočí bol upravovaný v barokovom štýle. Je trojloďový. Stojí na Radničnom námestí 3567.
 • Brána. Baroková mrežová dvojkrídlová brána z roku 1742, ktorá tvorí vstup do dvora z Holubyho ulice. Stojí pri kostole. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2011.

 

PEZINOK. Kostol svätého Žigmunda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický kostol z 1.štvrtiny 14.storočia má románske základy. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1390. Kostol je však starší. Na jeho románsky pôvod upozorňujú dva románske oblúky nad vchodom do kostola, ktoré dnes vedú už len na povalu. Opravovaný bol okolo roku 1420 a v 2.polovici 16.storočia. Počas reformácie v roku 1611 sa stal kostol evanjelickým, ale v roku 1617 bol vrátený katolíkom. Evanjelici ho dostali späť počas Rákociho povstania v roku 1645. Vtedy ku kostolu pristavili bočnú loď so samostatnou sedlovou strechou, čo bola rarita. Z neznámych dôvodov ponechali deliaci múr medzi hlavnou a bočnou loďou. Preto má kostol dva vchody. Túto stenu prebúrali až neskôr na dvoch miestach, čím vznikol pilier. V roku 1648 evanjelici postavili kostolnú vežu a umiestnili do nej zvony. V roku 1673 im bol kostol znovu odobraný a dostali ho už len na krátky čas v roku 1706. V čase držby kostola evanjelikmi bolo katolíkom povolené postaviť si vlastný kostol. Bolo na to vyčlenené miesto za majerom Grünfeld na štrkovisku (bývalý konský cintorín za panskou záhradou). K tomu však nedošlo, nakoľko im bol vrátený pôvodný kostol. Kostol bol upravovaný v 4.štvrtine 18.storočia a v roku 1822. V roku 1956 bol vymaľovaný a v roku 1965 obnovený. V interiéri sa nachádzajú tri novogotické oltáre, dva bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Lurdskej a hlavný oltár svätého Žigmunda z roku 1910 od Jozefa Seilnacha z Hlohovca. V kostole sa tiež nachádza svätenička z 18.storočia, krstiteľnica zo začiatku 17.storočia a baroková socha z roku 1700. Je dvojloďový jednovežový. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Kostol je ohradený pôvodným múrom. Súčasťou kostola je aj veža, ktorá bola počas 2.svetovej vojny zostrelená, preto má dnes iný vzhľad. Nachádzajú sa v nej tri zvony: veľký zvon z roku 1923 od R. Manouška z Brna, malý zvon z roku 1873 od Jána Augustína Christellyho a umieračik z roku 1676, ktorý je najstarším zvonom v Pezinku. Farský kostol stojí v juhozápadnej časti mestskej časti Grinava (predtým Myslenice) na ulici Myslenická.

 

PÍLA. Kostol navštívenia Panny Márie.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v 19.storočí.

 

SLOVENSKÝ GROB. Kostol svätého Jána Krstiteľa.

Ranobarokový farský Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v roku 1635. Farebné okná od J. Klimčaka z roku 1952. Kostol stojí na cintoríne.

 

SVÄTÝ JUR. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Horný kostol. Ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka je jednou z najstarších historických pamiatok v meste. Bol postavený na pôvodne opevnenom svahu nad obcou. Stavba bez veže bola postavená v 4.štvrtine 13.storočia. Kostol bol upravovaný a zväčšený koncom 14.storočia a začiatkom 15.storočia. Upravovaný bol aj v roku 1465. V rokoch 1585-1590 bol renesančne upravený. V roku 1663 bola jeho veža zničená Turkami a obnovený bol v roku 1780 a v roku 1946. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je dvojloďový, jednokaplnkový. Najvzácnejšou umeleckou pamiatkou je hlavný oltár svätého Juraja z bieleho pieskovca z rokov 1514-1520 z dielne Štefana Pilgrama, ktorý bol zreštaurovaný v roku 1992. Kamenná bohato ornamentizovaná oltárna architektúra. V interiéri gotický reliéf z 15.storočia a renesančný kamenný oltár z roku 1527. V západnej lodi sa nachádza renesančná arkáda z rokov 1585-1590. Neskororenesančné a renesančné memoriálne pamiatky, fragmenty nástenných malieb a nápisov zo 16.storočia. Stojí na ulici Horné predmestie 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pôvodne stál v samostatnej časti Neštich, ktorá dnes splýva s mestom. Vedľa kostola v rámci jeho murovanej ohrady stojí drevená zvonica postavená po roku 1663, v ktorej sa nachádza gotický zvon z roku 1400.

 

SVÄTÝ JUR. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor piaristov vyhlásený v roku 1963. Dolný kostol. Renesančný piaristický Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený pôvodne ako evanjelický v rokoch 1651-1654. V roku 1686 pripadol piaristom, ktorí ho barokizovali. Upravovaný a rozšírený bol v 1.polovici 18.storočia. Začiatkom 18.storočia bol ku kostolu pristavaný kláštor piaristov. Kostol je trojloďový. Stojí v areáli kláštora piaristov na ulici doktora Kautza 42 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŠENKVICE. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Veľké Šenkvice na ulici Chorvátska v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne gotický opevnený rímsko-katolícky farský Kostol svätej Anny z konca 13.storočia alebo z 2.polovice 14.storočia. V 2.polovici 16.storočia bol renesančne upravený. Upravovaný bol v štvrtine 17.storočia a v rokoch 1673 (barokovo prestavaný) a 1782. Kostol je jednoloďový a jednovežový, má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom.
 • Bašta I. Severná bašta opevnenia z kameňa a tehly bola postavená v renesancii v štvrtine 17.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 17.storočia a v rokoch 1683, 1930-1940 a 1964-1965. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa severne od kostola.
 • Bašta II. Východná bašta opevnenia z kameňa a tehly bola postavená v renesancii v štvrtine 17.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 17.storočia a v rokoch 1683, 1930-1940 a 1964-1965. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa východne od kostola.
 • Bašta III. Južná bašta opevnenia z kameňa a tehly bola postavená v renesancii v štvrtine 17.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 17.storočia a v rokoch 1683, 1930-1940 a 1964-1965. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa južne od kostola.
 • Bašta IV. Západná bašta opevnenia z kameňa a tehly bola postavená v renesancii v štvrtine 17.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 17.storočia a v rokoch 1683, 1930-1940 a 1964-1965. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa západne od kostola.
 • Hradbový múr. Opevnenie kostola z kameňa a tehly bolo postavené v renesancii v štvrtine 17.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 17.storočia a v rokoch 1683, 1930-1940 a 1964-1965. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

ŠTEFANOVÁ. Kostol svätého Štefana Uhorského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Uhorského zo začiatku 15.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1500 a v 17.storočí. Je jednoloďový. Stojí v strede obce.

 

VINIČNÉ. Kostol svätého Filipa a Jakuba, apoštolov.

Renesančný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Filipa a Jakuba, apoštolov z roku 1662. Stavebne bol upravovaný v rokoch 1727 a 1950. Nachádza sa na ulici Hlavná.

 

VINOSADY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1801 bol postavený na mieste staršieho gotického kostola.

 

VIŠTUK. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1797-1800 na mieste staršieho gotického kostola, z ktorého sa zachovala veža.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist