Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Senica

BÍLKOVE HUMENCE. Kostol Ružencovej Panny Márie.

 

BORSKÝ MIKULÁŠ. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v roku 1636. Upravovaný bol v roku 1753. Počas zemetrasenia v roku 1855 bol veľmi poškodený. Súčasný kostol pochádza z roku 1753, upravovaný a prefasádovaný bol v 1.polovici 20.storočia. Je to jednoloďová stavba so zaobleným štvorcovým presbytériom, do štítového priečelia vstavanou vežou a s priestormi zaklenutými korýtkovou klenbou. Hlavný novobarokový oltár so stĺpovou architektúrou a plastikami má v strede reliéfnu skupinu so svätým Mikulášom.

 

BORSKÝ MIKULÁŠ. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov z 12. alebo začiatku 13.storočia. V 14.storočí bol goticky upravený. Na jeho základe bol postavený v roku 1540 nový renesančný kostol. Upravovaný bol v rokoch 1676-1680 a barokovo v 18.storočí. V 18.-20.storočí sa uskutočnili ďalšie úpravy a prestavby. Stavba s nepravidelným pôdorysom. Drevený maľovaný strop znázorňuje všetkých apoštolov. Nachádza sa v časti Borský Peter na konci obce. Maďarskí dejepisci kostol pomenovali „Arpádházbeli templom“, čo znamená kostol z doby kráľovského rodu Arpádovcov (rok 1301).
 • Opevnenie kostola. Barokové opevnenie kostola zo 14.storočia. Upravované bolo v roku 1680 a v 20.storočí. Vysoký múr so strieľňami slúžil za tureckých vpádov ako pevnosť. Dodnes to pripomína turecký polmesiac na veži kostola.

 

BORSKÝ SVÄTÝ JUR. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Juraja, mučeníka z roku 1676. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Nachádza sa v strede obce na ulici SNP.

 

CEROVÁ. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 18.storočí. Kostolík s apsidou. V interiéri sa nachádza obraz na pamiatku rodákov z Ameriky z roku 1924. Pred kostolíkom stojí kríž z roku 1937 a pieskovcová plastika Panny Márie. Nachádza sa v časti Rozbehy.

 

CEROVÁ. Kostol svätých anjelov strážcov.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätých anjelov strážcov bol postavený v roku 1787. Mobiliár je z 19.storočia.

 

ČÁRY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z 1.polovice 18.storočia bol postavený na starších základoch kostola zo 17.storočia. Koncom 19.storočia bol prestavaný.

 

ČASTKOV. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

 

DOJČ. Kostol všetkých svätých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých zo 14.storočia. Neskôr renesančne upravený. Upravovaný bol v roku 1678, barokovo v roku 1734 a v 20.storočí. Stojí v strede obce.

 

HRADIŠTE POD VRÁTNOM. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Martina biskupa z Tours z roku 1631. V roku 1745 bol zväčšený.

 

JABLONICA. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Barokový trojloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa postavený v rokoch 1750-1752. V kostole sa nachádza hlavný oltár so stĺpovou architektúrou a socha Piety na bočnom oltári. Ďalej je tu hrobka rodiny Aponi s plastikou svätej Kataríny z roku 1621, ktorá pochádza zo zrušeného františkánskeho Kláštora svätej Kataríny v Naháči. Stojí v strede obce na ulici Červenej armády.
 • Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Senica).
 • Terasa. Baroková terasa z obdobia 1756-1758. Nachádza sa pri kostole.

 

KOVÁLOV. Kostol svätého Ondreja, apoštola.

Neskorogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Ondreja, apoštola z 1.polovice 16.storočia. V 18.storočí bol barokovo prestavaný a v 19.storočí zreštaurovaný.

 

KUKLOV. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa z konca 18.storočia bol postavený na staršom základe zo 14.storočia. Dominantou kostola je hlavný oltár s obrazom svätého Štefana Kráľa od E. Massányiho.

 

KÚTY. Kostol svätého Jozefa, pestúna.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jozefa, pestúna bol postavený v rokoch 1716-1726. Upravovaný bol v roku 1926. Stavba s centrálnou dispozíciou. Nachádza sa na Námestí osloboditeľov v strede obce.

 

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES. Kostol svätého Šimona a Júdu.

Barokový rímsko-katolícky Kostol svätého Šimona a Júdu bol postavený v 18.storočí. Nachádza sa v časti Mikulášov.

 

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES. Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Vavrinca, diakona z roku 1729. Upravovaný bol v 20.storočí. Stojí na vyvýšenine a preto je viditeľný z širokého okolia.
 • Opevnenie kostola. Opevnenie kostola z konca 17.storočia. Upravované bolo v 20.storočí. Obranný múr so strieľňami.

 

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa z roku 1759. V rokoch 1840-1851 bol klasicisticky prestavaný. Nachádza sa na Námestí SNP v strede obce.

 

OSUSKÉ. Kostol všetkých svätých.

Pôvodne renesančný rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých bol postavený v rokoch 1619-1631. Neskôr barokovo upravený a zväčšený o novú loď.

 

PLAVECKÝ PETER. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1993. Nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov postavený v roku 1600. Barokovo prestavaný bol v rokoch 1712-1718. Upravovaný bol v roku 1745. Stojí na námestí v strede obce.
 • Opevnenie kostola. Opevnenie zo 17.storočia.

 

PRIETRŽ. Kostol svätého Jána Pavla II.

 

PRIEVALY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1750. Je opevnený múrom.

 

ROHOV. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v rokoch 1628-1636. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia. Kostol je ohradený múrom. Stojí na konci obce.

 

ROVENSKO. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí, v roku 1994.

 

RYBKY. Kostol Mena Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

SEKULE. Kostol narodenia Panny Márie.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1878. Je to bazilikálna stavba.

 

SENICA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 19.storočí. Nachádza sa v časti Čáčov.

 

SENICA. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a karner vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol. Renesančný jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie z roku 1631. Pôvodne protestantský kostol bol upravovaný v 18.storočí, v roku 1754 a v 20.storočí. Stavba so štvoruholníkovým pôdorysom. Mobiliár pochádza z 2.polovice 17.storočia. Nachádza sa v strede mesta na Námestí osloboditeľov.
 • Karner. Gotický Karner Ducha Svätého z 1.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Prízemná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom.

 

SENICA. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v lokalite Sotinská.

 

SMOLINSKÉ. Kostol svätého Jakuba staršieho.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jakuba staršieho bol postavený v roku 1720 na mieste staršieho gotického kostola.

 

SMRDÁKY. Kostol svätého Martina biskupa z Tours.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours bol postavený v 17.storočí.

 

SOBOTIŠTE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Ranobarokový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1635. V 2.polovici 18.storočia bol zaklenutý valenou klenbou s lunetami. V 1.polovici 19.storočia bol prefasádovaný.

 

ŠAJDÍKOVE HUMENCE. Kostol svätého Augustína.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Augustína bol postavený v 20.storočí.

 

ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Bazilika Sedembolestnej Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Neskorobarokový rímsko-katolícky kláštorný farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v rokoch 1733-1786. Upravovaný bol v 80.rokoch 18.storočia a v rokoch 1864 a 1987. Dve veže kostola boli dostavané až v roku 1864. Je to rokokovo-klasicistická jednoloďová kostolná bazilika. Táto bazilika patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Barokový kláštorný komplex, vyhľadávané pútnické miesto v Šaštíne postavili podľa projektu paulínskeho pátra Vepiho. Barokový kostol vychádza svojim pôdorysným riešením z typu rímskeho Il Gesù. Stavbu viedol cisársky architekt Franz Anton Hillebrandt, ktorý je zároveň autorom hlavného oltára so zázračnou sochou Sedembolestnej Panny Márie. Ďalší autor je J. Bárta. Ďalšie oltáre objednali u Krackera, výmaľbu u Chamanta. Ešte pred dostavaním komplexu cisár zrušil paulínsku rehoľu, preto sa veže dostavovali až v roku 1864. Súčasťou areálu pútnického kostola je Kaplnka Panny Márie, miesto pôvodného umiestnenia zázračnej sochy. V interiéri sa nachádzajú iluzionistické fresky a vzácny mobiliár z 18.storočia. Šaštínsky organ je najväčší na Slovensku, jeho skriňa patrí medzi najkrajšie rezbárske práce. Hlavný oltár je z červeného mramoru. V roku 1964 pápež Pavol VI. povýšil svätyňu Sedembolestnej Panny Márie na baziliku minor ako prvú na Slovensku. Nachádza sa v areáli kláštora paulínov, dnes saleziánov, na Kláštornom námestí pri hlavnej ceste.

 

ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Kostol svätého Jána Bosca.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Bosca bol postavený v 13.storočí. Pôvodná stavba sa spomína v roku 1561. Po roku 1685 bol barokovo prestavaný. V roku 1739 bol upravený.  V 1.polovici 19.storočia slúžil ako sklad. Nachádza sa na Námestí slobody.

 

ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Románsky jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol svätej Alžbety Uhorskej z 1.polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14. a 17.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v 1.tretine 20.storočia. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v časti Stráže nad Myjavou na návrší v severovýchodnej časti obce.

 

ŠTEFANOV. Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej bol postavený v roku 1937 na mieste starého kostola z roku 1561.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist