Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Snina

BELÁ NAD CIROCHOU. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1912.

 

DLHÉ NAD CIROCHOU. Kostol svätého Joachima a Anny.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí. Kostol bol postavený podľa projektu Ing. arch. Alberta Rybarčáka. Začal sa stavať 24.mája 1991 a výstavba bola ukončená aj s úpravou okolia v júli 1993. Kostol je trojloďový. V interiéri sa nachádza kovový kríž s umučením, moderná maľba krížovej cesty, drevené lavice. Oltárny stôl, ambón a bohostánok sú zo žuly, dvere na bohostánku sú bronzové. Organ je moderný elektrický Concerto, GEM. Nad vstupom do chrámu zo sakristie sa nachádza súsošie svätého Joachima a svätej Anny, ktorí sa podľa legendy stretajú pod bránou mesta. Vedľa altánku, kolmo na stenu trojhrannej bočnej lode, sa nachádza nerezový kríž vysoký 10m. V čelnej časti chrámu je zvonica s tromi zvonmi poháňanými elektricky, ktoré dali odliať veriaci obce. Veľký zvon svätý Joachim má priemer 65cm, stredný zvon svätá Anna 56cm,a malý Panna Mária 47,5cm. Boli odliate zvonárskou dielňou Márie Tomáškovej-Dytrychovej v Brodku u Přerova v roku 1992. Zvonenie je automatické s programovateľným riadením. Nový chrám je do priestoru začlenený tak, aby nekonkuroval postaveniu starého kostola, ktorý je vysokou vežou dominantou obce.

 

DLHÉ NAD CIROCHOU. Kostol svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätej Anny z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 18. a klasicisticky v 19.storočí. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Starý kostol stojí v strede obce.

 

SNINA. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia Svätého kríža bol postavený v roku 1751. Klasicisticky upravený bol začiatkom 19.storočia a rozšírený v 90.rokoch 20.storočia. V interiéri maľby od M. Jordana a J. Kocha z roku 1850.

 

SNINA. Kostol Božieho milosrdenstva.

Moderný farský rímsko-katolícky Kostol Božieho milosrdenstva bol postavený v 20.storočí. Stojí na sídlisku.

 

STAKČÍN. Kostol svätého Pia X.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Pia X. bol postavený v 20.storočí.

 

ZEMPLÍNSKE HÁMRE. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v 20.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist