Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Sobrance

BEŽOVCE. Kostol Mena Panny Márie.

Novorománsky rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie bol postavený v roku 1922.

 

FEKIŠOVCE. Kostol narodenia Panny Márie.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku 1896.

 

HUSÁK. Kostol svätého Joachima a Anny.

Secesný rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí.

 

CHOŇKOVCE. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

JENKOVCE. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Pôvodne barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v 2.polovici 18.storočia. V 19.storočí bol klasicisticky prestavaný.

 

KRČAVA. Kostol svätého Matúša, apoštola.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Matúša, apoštola bol postavený v 21.storočí.

 

LEKÁROVCE. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie zo začiatku 19.storočia.

 

NIŽNÉ NEMECKÉ. Kostol navštívenia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

OSTROV. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána zo začiatku 20.storočia.

 

PETROVCE. Kostol svätých anjelov strážcov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätých anjelov strážcov bol postavený v 20.storočí.

 

PORÚBKA. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Novoklasicistický rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1897. V roku 1949 bol rozšírený.

 

REMETSKÉ HÁMRE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Svoju históriu má už od roku 1873. Je to jednoloďová stavba. Exteriér kostola je bez výraznejších architektonických, či výtvarných prvkov. Zaujme skôr svojim interiérom, ktorému dominuje neskoroklasicis­tický hlavný oltár vyrezávaný z dreva uprostred ktorého sa nachádza pamiatkovo chránený obraz Najsvätejšej Trojice, patrocínia kostola. Po pravej strane obrazu stojí socha svätej Alžbety Uhorskej, z ľavej strany sa nachádza socha svätého Imricha. Oltár zapĺňa celú šírku a výšku zadnej steny presbytéria. Presbytérium prešlo v rokoch 2007-2008 rozsiahlou rekonštrukciou, pri ktorej bol vymenený podstavec pod hlavným oltárom, položená nová mramorová podlaha a inštalovaný nový obetný stôl spolu s ambónou a krstiteľnicou. Loď chrámu je zaklenutá troma poľami pruskej klenby, ktoré sú pokryté troma hlavnými stropnými maľbami s podpisom majstra maliara Brannu a letopočtom datovaným do roku 1961. Ich motívmi sú Korunovanie Panny Márie, Reč na hore a nad organom zdobí klenbu svätá Cecília, patrónka hudobníkov. Na víťaznom oblúku je vyobrazený Kristus Kráľ a po bokoch z pravej strany slovanskí vierozvestcovia svätý Cyril a Metod, z ľavej strany svätý Peter a Pavol. Organ, nachádzajúci sa na chóre kostola, pochádza približne zo začiatku 20.storočia. Je jednomanuálový, s pedálmi, firmy Rieger Ottó, Budapešť, Opus 2024. Odborníkmi je hodnotený ako veľmi kvalitný nástroj. Kazateľnica, ktorá bola postavená v podobnom štýle ako hlavný oltár, sa však nezachovala. V roku 1998 bola pre svoj zlý stav demontovaná a úzke schodíky vedúce na ňu zo sakristie zamurované. Na jej mieste dnes stojí socha svätého Antona. Hodnotná je aj socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vyrezávaná z dreva. Sochu svätého Jozefa zakúpili miestni chlapi ako znak vďačnosti za záchranu v 2.svetovej vojne. V zadnej časti kostola sa nachádza Kaplnka Panny Márie, ktorá slúži aj ako spovednica, vo vianočnom období ako Betlehem a vo Veľkonočnom trojdní ako Boží hrob. Kostol prešiel v roku 2013 významnou rekonštrukciou exteriéru.

 

SEJKOV. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Novogotický rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1894.

 

SOBRANCE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Sobranecké Kúpele.

 

SOBRANCE. Kostol svätého Vavrinca, diakona.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Vavrinca, diakona bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Nová.

 

TIBAVA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný barokovo bol v 20.rokoch 18.storočia a v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Renesančné epitafy z konca 16.storočia a neskorobarokové obrazy.

 

ÚBREŽ. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novoklasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa z roku 1863. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia.

 

VEĽKÉ REVIŠTIA. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

VOJNATINA. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne ranorenesančný jednoloďový rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža z polovice 16.storočia. Barokovo upravovaný bol v roku 1718. Ďalšie úpravy v 19.storočí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist