Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Krásno

POLOHA.

Obec leží na okraji Nitrianskej nivy, v podhorí Tribeča. Leží v centrálnej časti okresu juhozápadne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Nepriamy doklad o existencii obce je z rokov 1078-1095. Doklad o existencii obce je z roku 1185. Prvá písomná zmienka je z roku 1271 kedy ako Keresnya utraque patrila Tomášovi Ryšavému (ďalšie názvy: 1295 Zeplok, 1337 Sceplak, 1773 Krasno, 1808 Krásno). V roku 1344 patrila Tomášovi Vörösovi, neskôr až do roku 1559 Hrušovskovcom a po nich mnohým iným zemepánom: Tomášovi z Topoľčianok, Keglevichovcom, Koháryovcom a iným. V roku 1715 mala obec 8 domácností, v roku 1778 mala 2 zemianske, 14 poddanských a 13 želiarskych domácností, v roku 1828 mala 37 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, ženy tkaním. Koncom 18.storočia v obci pracovali dvaja čižmári, krajčíri a truhlár. V roku 1875 tu statkár Gregor Friesenhof založil tlačiareň (zanikla okolo roku 1914). V roku 1883 sem z Nedanoviec premiestnil prvú meteorologickú stanicu v Uhorsku (zanikla v roku 1912) a založil tu Hospodársky spolok údolia Nitry. V obci bola štepnica. Začiatkom 20.storočia obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na veľkostatku, časť v Bošanoch. V 2.polovici 20.storočia pracovali obyvatelia v priemyselných závodoch v Partizánskom.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.4.00 p. n.l. Sídlisko lengyelskej kultúry.

Ďalšie osídlenie územia v medenej dobe (eneolit) v období 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l., nálezy nagyrévskej kultúry.

Sídlisko z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0.

Rímsko-barbarské sídlisko z rímskej doby (0 – 380).

Veľké slovanské kostrové pohrebisko z 11. – 12.storočia v lokalite Chríb, odkryté okolo základov románskeho kostolíka z toho istého obdobia.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Základy kostola.

Príroda.

Dvorská dolina.

Rieka Nitra.

Vodná plocha pri Žabokrekoch nad Nitrou.

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist