Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ladce

POLOHA.

Obec leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Lúčkovského potoka.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1469, kedy sa spomína ako Ledecz (ďalšie názvy: 1472 Ledcze, 1519 Ledecz, 1598 Ledez, 173 Ladcze). V roku 1472 sa spomína v darovacej listine kráľa Mateja Korvína, ktorý ju spolu s inými obcami daroval Ladislavovi Podmanickému. Patrila zemianskym rodinám Hatňanskovcov a Štefekovcov, neskôr ju Zápoľskovci pripojili k panstvu Košeca. V roku 1598 mala obec 35 domov, v roku 1784 mala 97 domov a v roku 1828 mala 63 domov a žilo v nej 634 obyvateľov, ktorí sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom. V 18.storočí je majiteľom obce rod Motešických. Nové možnosti pre rozvoj obce nastali po roku 1883, kedy bola vybudovaná železnica Trenčín – Žilina (železničná stanica bola postavená v roku 1912). V roku 1889 bola postavená cementáreň, ktorá zmenila dovtedy poľnohospodársky ráz obce. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia okrem poľnohospodárstva zaoberali aj tkáčstvom. Pôvodná stoličná cesta vedúca cez obec bola v roku 1939 prebudovaná na modernú asfaltovú cestu. Počas SNP obyvatelia podporovali partizánov v okolitých horách. Dňa 14.4.1945 Nemci v lokalite Horné Ladce vypálili 30 domov. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v miestnej cementárni a v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, Púchove a Ilave.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Pri vykopávkach bolo objavené sídlisko a popolnicové (žiarové) pohrebisko z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. Našla sa keramika a bronzové ozdoby.

V časti Tunežice sa našlo opevnené sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštieľ.

Kostol.

Kaplnky: Horné Ladce, Ukrižovania Spasiteľa, Tunežice.

Ostatné stavby: Altánok, Cementáreň, Skleník.

Pomníky: Kríž na Butkove, Na cintoríne, Padlým a umučeným, V cementárni.

Príroda.

Váh.

Kočkovský kanál.

Vodná elektráreň.

Park pri kaštieli.

Turistika.

Turistický chodník /8583/.

MIESTNE ČASTI.

 

Ladce

Tunežice

Prvýkrát sa obec písomne spomína ako Tuniuk v listine kráľa Žigmunda z roku 1397, v ktorej potvrdzuje držbu obce Štiborovi zo Štiboríc (ďalšie názvy: 1462 Thunezycze, 1598 Thunesicz, 173 Tunczicze, 1808 Tunessice). Patrila panstvu Košeca. V roku 1489 ju Blažej Maďar daroval ilavskej fare, potom patrila panstvu Ilava. V roku 1598 mala obec 22 domov, v roku 1784 mala 40 domov, v roku 1828 mala 36 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom, Ladcoch, Púchove a Beluši. Obec bola až do roku 1976 samostatná, neskôr bola pričlenená k Ladcom.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Púchov: Beluša, Horovce, Lednické Rovne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist