Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Lehota pod Vtáčnikom

 

POLOHA.

Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, západne od pohoria Vtáčnik. Leží južne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Obec vznikla zlúčením obcí Malá a Veľká Lehota v roku 1960, odvtedy nesie názov Lehota pod Vtáčnikom.  Po 2.svetovej vojne vybudovaný banský priemysel počet obyvateľov zdvojnásobil. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v banskom priemysle, v miestnom kameňolome a v poľnohospodárstve.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Nálezy zvyškov mamutích kostí kamennej doby (2.6 milióna p. n.l. – 2.000 p. n.l.) z prostredia Lazného potoka z obdobia pred 90.000 – 50.000 rokmi.

V chotári Veľkej Lehoty nálezy pohrebísk s mohylami z okruhu ľudu lužickej kultúry z bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.). V rokoch 1.888-1.889 tu bolo objavené pohrebisko. Objavil ho František Rakovský. Našiel 7 hrobov s urnami s popolom a kostičkami zomretých.

Nálezy sídliskovej keramiky zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l.

V chotári Veľkej Lehoty sa nachádzalo pôvodne slovanské hradisko, ktoré ležalo juhozápadným smerom od obce.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Hrad Sivý kameň.

Kostoly: svätého Cyrila a Metoda, Kostol v Malej Lehote.

Pamätníky: padlým v obci, padlým na Sekaninách.

 

Príroda.

Vrchy: Vtáčnik, Jarabá skala.

Doliny: Baskova dolina, Malolehotská dolina, Podhradská dolina.

NPR Vtáčnik.

PR Biely kameň.

PP Sivý kameň.

Chránený strom Lipa v Šajbách.

Skalný útvar Sekaniny.

 

Turistika.

Cyklotrasy /2308,8320/.

Turistický chodník /5402/.

 

MIESTNE ČASTI.

 

Malá Lehota

Obec sa spomína v roku 1362 ako Sceperdoelehotaya, Paplehota (ďalšie názvy: 1533 Paplehota, 1602 Kis-Paplehota, 1773 Mala Lehotta, 1920 Malá Lehôta, 1927 Malá Lehota). Podľa ústneho podania sa predpokladá, že bola založená na zákupnom práve. Patrila Majthényiovcom. V roku 1715 mala obec 10 domácností, v roku 1778 mala 27 poddanských, jednu želiarsku domácnosť a 145 obyvateľov, v roku 1828 mala 47 domov a 329 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníkmi, nádenníkmi a predavačmi ovocia.

Veľká Lehota

Obec sa spomína v roku 1388, kedy je doložená historickou listinou pod názvom Istvanlehotaya (ďalšie názvy: 1773 Welka Lehotta, 1920 Veľká Lehôta, 1927 Veľká Lehota). Obec bola tiež založená na zákupnom práve a patrila panstvu Sivý Kameň. V 1.polovici 15.storočia bola spustošená. V roku 1455 Majthényiovci obnovili jej zákupné právo. V roku 1553 k obci patrili kopanice Loztaky, v roku 1715 mala obec 19 domácností, v roku 1778 mala 40 poddanských, 11 želiarskych domácností a 325 obyvateľov, v roku 1828 mala 98 domov a 680 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chovom oviec. Po 2.svetovej vojne bol v obci vybudovaný banský priemysel.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist