Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Liešťany

POLOHA.

Obec leží v západnej časti okresu v Hornonitrianskej kotline, v časti Rudnianska kotlina, medzi pohoriami Rokoš a Malá Magura. Leží na brehoch rieky Nitrica, severozápadne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Predpokladá sa, že obec vznikla v 11.-12.storočí. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1332, kedy sa spomína pod názvom Lyssen (ďalšie názvy: 1348 Leschen, 1411 Listen, 1497 Lesscziny, 1498 Leszceny, 1773 Lestyin, 1920 Lešťany, 1927 Liešťany. Patrila Diviackovcom a od roku 1348 Rudnayovcom. V roku 1715 mala obec mlyn a 13 domácností, v roku 1778 mala mlyn, 31 domov a 260 obyvateľov, v roku 1828 mala 44 domov a 304 obyvateľov. V roku 1856 obyvatelia odmietli zemepánovi vrátiť kopanice. V roku 1943 boli k obci pričlenené obce Dobročná a Lomnica. Ich dejinný vývoj je ale písomne doložený už od začiatku 14.storočia. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve a a v priemyselných podnikoch v Novákoch a Zemianskych Kostoľanoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaplnky: Liešťany, Dobročná, Lomnica.

Príroda.

Rieka Nitrica.

Vodná nádrž Rudnianska priehrada.

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

Náučný chodník Vodná nádrž Nitrianske Rudno.

Turistické chodníky /2649,8403/.

MIESTNE ČASTI.

 

Dobročná

Vznik obce sa predpokladá v polovici 13.storočia. Spomína sa v roku 1332 ako Dobrochna (ďalšie názvy: 1506 Dobrachyna, 1773 Dobroczna, 1808 Dobročná). V tom roku Mikuláš, Lukáč, Detrich Bossányiovci a Gregor z Topoľčianok získali tunajšiu zlatú baňu a právo na ťažbu. V roku 1553 mala obec mlyn, v roku 1715 mala 21 domácností, v roku 1778 mala 17 domov a 220 obyvateľov, v roku 1828 mala 37 domov a 361 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, odchádzali aj na sezónne práce.

Liešťany

Lomnica

Vznik obce sa predpokladá v polovici 13.storočia. Spomína sa ako vyvinutá obec v roku 1348 ako Lomnycha (ďalšie názvy: 1400 Lonicha, 1773 Lomnicza). Patrila Bossányiovcom z Diviackej Novej Vsi a Malých Bošian. V roku 1715 mala 12 domácností, v roku 1778 mala mlyn, 11 domov a 208 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 249 obyvateľov. Obyvatelia odchádzali na sezónne práce do Čiech, Rakúska a Francúzska. V 19.storočí bola v obci parná píla firmy Thonet.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist