Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Lipník

POLOHA.

Obec leží v centrálnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, v časti Handlovská kotlina, na brehu rieky Handlovka. Leží východne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Vznik obce sa predpokladá už v 12.storočí. Najstaršia písomná zmienka o území obce je z roku 1355, kedy sa stalo majetkom Jána Kereka z Necpál. Od roku 1432 sa spomína ako Lypnek (ďalšie názvy: 1808 Lipník). Obec patrila pôvodne panstvu Sivý Kameň. Ďalšími majiteľmi boli Kerekovci z Necpál, ktorí boli prívržencami husitov. Počas husitských vojen obec veľa trpela. V rokoch 1431-1434 ju zničili zápasy medzi zemanmi, prívržencami Žigmunda na jednej strane a husitov na strane druhej. V roku 1492 obec získali Majthényiovci, od roku 1659 patrila panstvu Bojnice. V roku 1675 mala obec 132 obyvateľov, v roku 1715 mala 22 domácností, v roku 1778 mala 24 poddanských a 3 želiarske domácnosti, v roku 1828 mala 28 domov a 192 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a chodili na lesné práce. Tretinu obrábanej pôdy tvorili kopanice. Začiatkom 20.storočia to bola obec maloroľníkov a sezónnych robotníkov. V 2.polovici 20.storočia časť obyvateľov pracovala v Handlovej a Prievidzi. Samostatne sa obec vyvíjala do roku 1976, kedy bola pripojená ku Chrenovcu a stala sa jeho miestnou časťou. Od  roku 1993 je opäť samostatnou obcou.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia obce v neskorom paleolite (11.000 p. n.l. – 8.300 p. n.l.), v bronzovej dobe (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.) ľudom lužickej kultúry, v mladej železnej dobe (laténska doba) v období 400 p. n.l. – 0 ľudom púchovskej kultúry a v slovanskom období.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Zvonica.

Drevené kríže.

Príroda.

PP: Hradisko, Kobylince.

Rieka Handlovka.

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist