Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Liptovský Ján

POLOHA.

Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na brehoch riečky Štiavnica juhovýchodne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Územie obce sa spomína v roku 1221. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1263, kedy kráľ Belo IV. kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimirska a Kenska, odmenil za verné vojenské služby Bogomírovho syna Vavrinca z Liptova, keď mu dal rozsiahle územie nazývané Vesueres, o ktoré Bogomír kráľa požiadal. Bol to rovinatý , čiastočne už roľnícky obrábaný majetok pri potoku Štiavnica, ale aj zalesnené a horské územie severnej časti Nízkych Tatier. V donačných písomnostiach sa niekoľkokrát vyskytuje pojem terre Vezveres, čo môže znamenať zem vresová, neskoršie possessiones Vezveres, Wezures a Domanyulese /1263-1299/, čo znamená už usadlosť s obydlím pravdepodobne Ves Vresová na vresovišti. Príčinlivý komes využil zrejme slobodu sťahovania, ktorú mali liptovskí populi na základe kráľovho privilégia z roku 1257 a prilákal sem nových osadníkov z okolitých starších liptovských dedín. V roku 1285 dostáva banské privilégium na dolovanie a ryžovanie zlata v Bociach od kráľa Ladislava IV. a možno predpokladať, že na svoju ochranu vystaval opevnený hrádok, či sídlo. Kráľ Ladislav IV. potvrdil Bogomírovi vlastníctvo majetku  aj v roku 1285 ale najmä v roku 1286, kedy Bogomíra, ako prisťahovalca, hosťa, pravdepodobne za vojenské zásluhy povýšil na šľachtica. V tom čase Bogomír vlastnil viaceré liptovské obce. Jánsky majetok nechal Bogomírovým synom roku 1293 aj kráľ Ondrej III. a v ich vlastníctve zostal aj po roku 1299. Obec je teda historicky známa už od 13.storočia. V 16.storočí tu prebiehala ťažba zlata. V rokoch 1554-1710 tu sídlila šľachtická škola. Od 16. Storočia do polovice 20.storočia sa rozvíjali miestne kúpele. V roku 1944 v okolí obce prebiehala partizánsky odboj. Charakter zemianskej obce dokladá množstvo zachovalých kaštieľov a kúrii rôznych slohov.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Na vrchu Hrádok nález opevnenia z doby železnej a rímskej (viac v časti Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš).

Stopy po osídlení na vrchu Veratín, ktorý sa nachádza juhovýchodne od obce (viac v časti Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš).

Pod vrchom Poludnica /1.548,7m/ bolo odhalené refúgium zo staršej doby železnej.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist