Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Liptovský Mikuláš

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Váhu východne od Vodnej nádrže Liptovská Mara.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. O obci Ráztoky, ktorá bola zatopená pri výstavbe Vodnej nádrže Liptovská Mara je prvá písomná zmienka z roku 1229. Od 13.storočia sa obec vyvíja ako poddanské mestečko. Patrila k majetku zemepánov Pongrácovcov. V roku 1433 bolo vyplienené husitmi. Prvé písomné výsady dostáva mesto v 14. a 15.storočí ale až do roku 1848 sa vyvíja ako poddanské mestečko. Od roku 1677 do roku 1928 sa stáva sídlom Liptovskej župy. V roku 1713 bol v meste popravený zbojník Juraj Jánošík. V polovici 19.storočia sa mesto stáva dôležitým centrom slovenského národného obrodenia a strediskom slovenského politického hnutia. V roku 1844 tu štúrovci založili literárny a vydavateľský spolok Tatrín a národný pohyb vrcholí 10.5.1848 prijatím a vyhlásením Žiadostí slovenského národa. V roku 1883 mesto vyhorelo. V roku 1918 sa tu uskutočnila prvomájová manifestácia za sebaurčenie Slovákov. V roku 1923 bola k mestu pričlenená obec Vrbica, pôvodné mestečko. V rokoch 1944-1945 v okolí mesta prebiehali počas SNP a počas oslobodzovania mesta ťažké boje. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Liptovskému Mikulášu potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Archeologické nálezy siahajú až do mladšej doby bronzovej.

Výšinné hradisko, hrádok Roháčka, sa nachádza na kóte 620,0m pri Ploštíne (viac v časti Hradiská v okrese Liptovský Mikuláš).

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Andice

Benice

Obec je doložená z roku 1317. Do roku 1848 patrila rodine Benických.

Bodice

Demänová

Obec je doložená v roku 1299. Neskôr patrila Kubínyiovcom, časť viacerým zemianskym rodinám. V 17. a 18.storočí sa pod vrchom Bôr ťažila železná ruda.

Iľanovo

Patrí medzi najstaršie obce. Prvá písomná zmienka je z roku 1233. Obec bola začlenená k liptovskohrádockému panstvu a jej obyvatelia boli známi remeselníci, povozníci a ovčiari. Pri mnohých stavbách v Budapešti sa preslávili najmä miestni murári.

Liptovská Ondrašová

Pôvodne samostatná obec, ktorá dostala názov podľa Ondreja, ktorý tu s bratom Jánom dali v roku 1419 postaviť kostol. K mestu bola pričlenená v roku 1960.

Liptovský Mikuláš

Okoličné

Obec sa spomína v roku 1248.

Palúdzka

Bola k mestu pričlenená v roku 1960.

Ploštín

Osídlenie územia obce prebehlo už v mladšej dobe bronzovej. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1263. Od 15.storočia patrila liptovskohrádockému panstvu a jeho obyvatelia boli známi remeselníci /murári, výrobcovia plátna/, povozníci a ovčiari.

Stošice

Vitálišovce

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist