Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Lubina

POLOHA.

Obec leží v Myjavskej pahorkatine, medzi výbežkom Čachtických Karpát a Bielych Karpát. Leží na brehoch Kamečnice, severozápadne od okresného mesta.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 ako Lubina (ďalšie názvy: 1920 Ľubina, 1927 Lubina). Patrila panstvu Čachtice. V roku 1568 mala 15 usadlostí a 25 želiarov, v roku 1715 mala 94 domácností, 2 mlyny a vinice, v roku 1753 mala 148 a na kopaniciach 26 rodín, v roku 1787 mala 263 domov, v roku 1828 mala 138 domov. Postupne získala výsadu štyroch jarmokov v roku. V roku 1848 obec vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a výrobou súkna. Z ľudových remesiel je známe kolárstvo, stolárstvo, tesárstvo, debnárstvo, výroba dreveného kuchynského riadu, pletenie lubových košov. Od polovice 18.storočia bolo rozšírené paličkovanie hodvábnych žihľavových čipiek, ktoré svojou vyspelosťou poukazujú na súvislosť s čipkami z Chorvátska a Benátok. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia živili aj zhotovovaním drevených výrobkov a podomovým obchodom. Počas 2.svetovej vojny tu bolo sídlo partizánskeho štábu 2.Stalinovej brigády. Bojovalo sa najmä na vrchu Kopcovo. V SNP padlo 80 občanov obce. V 2.polovici 20.storočia väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Starej Turej a Novom Meste nad Váhom.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Vykopávky z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. V lokalite Na Nehvanci, severne od osady Hrnčiarové, sa našlo žiarové pohrebisko lužickej kultúry s popolnicovými nádobami a bronzová spona spindlersfeldského typu.

Ďalšie nálezy, železná sekerka a ostroha, sa našli pri výskume slovanského pohrebiska z veľkomoravského obdobia (833 – 907).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Zvonice: Hrnčiarové, Lubina, Miškech Dedinka.

Historické budovy: Rodný dom J. Holubyho, Rodný dom M. Uhra, Rodný dom S. Štúra.

Ľudová architektúra.

Pamätná izba S. Štúra a J. Ľ. Holubyho.

Pamätníky: Pomník J. Vavrouška, Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne, Pomník stretnutia Čechov a Slovákov, Pamätník padlým v SNP na Rohu.

Pamätné tabule: J. Holuby, J. Ľ. Holuby, K. Holuby, M. Uher, S. Štúr.

Príroda.

Vrchy: Veľká Javorina, Roh, Salášky.

PR Veká Javorina.

PR Záhradská.

PP Cetuna.

PP Kohútová.

Jaskyňa v Žľaboch pod Rovenskom.

Turistika.

Cyklotrasa /8304/.

Turistické chodníky /2416,5119/.

Bielokarpatský jazdecký chodník.

MIESTNE ČASTI.

 

Hrnčiarové

Lubina

Miškech Dedinka

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist