Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Brezno

BACÚCH

Zachované bielohandelské kroje, piesne, tance, výšivky a niekoľko dreveníc so šindľovou strechou.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.329.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Tehlový ľudový dom s hospodárskou časťou zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce Bacúch 329.

 

BEŇUŠ

Zachované drevené domy so sedlovými šindľovými strechami a studeným pitvorom. Ľudový odev podobný odevu v obci Polomka s prevládajúcimi tmavými odtieňmi.

 

Ľudový dom č.217.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1902. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Upravovaný bol v rokoch 1936 a 2008. Nachádza sa v časti Gašparovo 217.

 

Ľudový dom a studňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1900. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Beňuš 253.
 • Rumpálová studňa. Kamenná studňa z roku 1900.

 

Ľudový dom č.483.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový ľudový dom z roku 1908. Upravovaný bol v rokoch 1990-1995. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Pôbišovo 483.

 

BREZNO

 

Remeselnícky dom. Rázusova 20. Roštárov dom.

Národná kultúrna pamiatka Remeselnícky dom  a manglovňa vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v juhovýchodnej časti mesta na ulici Rázusova 20 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Remeselnícky dom. Radový dom bol postavený koncom 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1990.
 • Manglovňa, konský mangeľ. Budova postavená v 19.storočí. Dnes je v nej múzeum.
 • Technologické zariadenie I. Drevený konský mangeľ z obdobia po roku 1883. Nachádza sa v interiéri mangľovne. Je súčasťou múzea.
 • Technologické zariadenie II. Betónové kade z prelomu 19. a 20.storočia. Upravované boli v roku 1920. Nachádzajú sa v remeselníckom dome. Za pamiatkový objekt boli vyhlásené v roku 1990.

 

ČIERNY BALOG

Zachované zvyšky drevených zrubových domov. V chotári obce sa nachádzajú drevorubačské koliby.

 

Ľudový dom č.558.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Čierny Balog 558 v lokalite Pusté.

 

DRÁBSKO

 

Ľudový dom č.143.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Drábsko 143 v časti Kysuca.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Dom pod kaplnkou. Nachádza sa v časti Kysuca.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.120.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Drábsko 120 v časti Kysuca.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa v časti Kysuca. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dom nad kaplnkou.
 • Sýpka. Murovaná sýpka zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

HEĽPA

Zachované podpivničené alebo podmurované zrubové trojpriestorové domy so sedlovou šindľovou strechou a podlomenicou, kabrincom a hálkou. Mangle. Zachovaný ľudový kroj, výšivkárske, tkáčske a rezbárske tradície.

 

Ľudový dom č.18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1924. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Heľpa 18.

 

Ľudový dom č.26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Zrubový ľudový dom z roku 1923. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Heľpa 26.

 

Ľudový dom č.391.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Furtačka 391.

 

Ľudový dom č.623.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1906. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Heľpa 623.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1927. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Strmá 399.

 

HRONEC

 

Ľudový dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Zrubový ľudový dom z polovice 19.storočia. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.311.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská 311.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.369.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská 369.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.371.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská 371.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.377.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1912. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská 377.

 

JASENIE

 

Ľudový dom č.15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom. Nachádza sa v obci Jasenie 15.

 

Ľudový dom č.22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tehlový ľudový dom z roku 1874. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Jasenie 22.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Murovaný ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1825. Prízemná stavba s pôdorysom v tvare U. Nachádza sa na ulici Potočná 13.

 

LOM NAD RIMAVICOU

 

Ľudový dom s areálom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Lom nad Rimavicou 32. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Maštaľ. Kamenná maštaľ s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.32.
 • Zrubová stodola (humno) s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.32.

 

POHORELÁ

Zrubové domy so sedlovými šindľovými strechami sú dnes už zriedkavé, rovnako ako ľudový odev (mužský súkenný odev s malým klobúčikom, ženský odev s charakteristickou červenou výšivkou a jemnou modrotlačou).

 

POLOMKA

Zachované trojpriestorové na modro natreté drevenice. Obec tvorí osobitý variant horehronského ľudového odievania, stále živé miestne tradície, zvyky a remeslá.

 

Ľudový dom č.28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Bernolákova 28.

 

ŠUMIAC

Dodnes sa zachovali drevené zrubové domy so sedlovými strechami. Hudobné, tanečné a zyvkoslovné tradície, pekný kroj.

 

Ľudový dom. Budynok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový ľudový dom z roku 1948. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 37 v lokalite Bučianka.

 

Ľudový dom č.203.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový ľudový dom z roku 1919. Stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 203.

 

Ľudový dom č.241.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový ľudový dom z roku 1922. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 241.

 

Ľudový dom č.426.

Národná kultúrna pamiatka Ľudový dom a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v severnej časti obce Šumiac 426.Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Ľudový dom bol postavený na prelome 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Drevená zrubová hospodárska stavba z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná  bola koncom 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

Ľudový dom č.471.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Zrubový ľudový dom z roku 1930. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 471.

 

Ľudový dom č.650.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Zrubový ľudový dom z konca 19.storočia. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 650.

 

Roľnícky dvor č.158.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Zrubový ľudový dom z roku 1928. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 158.

 

Roľnícky dvor č.298.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Nachádza sa na ulici Hviezdoslavova 298. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1902. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Dreváreň. Zrubová dreváreň z roku 1902. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č .298.

 

Usadlosť.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Usadlosť z 1.polovice 20.storočia. Nachádza sa v hornej časti obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom 1. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 369.
 • Ľudový dom 2. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 369.
 • Ľudový dom s hospodárskou časťou. Zrubový ľudový dom (dreváreň, šopa). Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 368.
 • Hospodárska stavba. Zrubové humno a maštaľ. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Šumiac 369.

 

TELGÁRT

Typické horehronské drevenice z 19.-20.storočia. Zachované staré zvyky a ľudový kroj.

 

ZÁVADKA NAD HRONOM

Pozoruhodná ľudová architektúra v obci. Je bohatá na folklór. Obec tvorí osobitý variant horehronského ľudového odievania, stále živé miestne tradície, zvyky a remeslá.

 

Ľudový dom a záhrada.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Nachádza sa v severozápadnej časti obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v rokoch 1960, 1991-1992 a 2010. Prízemná stavba s jednodielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Závadka nad Hronom 286. Dnes je v ňom miestne múzeum.
 • Záhrada. Záhrada z roku 1921. Upravovaná bola v roku 1950.

 

Ľudový dom č.63.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Závadka nad Hronom 63.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist