Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Hlohovec

BOJNIČKY

Zachovaná ľudová architektúra.

 

ČERVENÍK

Z 19.storočia sa zachovali hlinené domy s valbovou strechou. Vstup do pitvora je zvýraznený výpustkom. Pred domami sú zeleninové tunelové pivnice s výpustkovým vchodom.

 

DVORNÍKY

Hlinené domy s valbovou strechou z 18.storočia. V prvých desaťročiach 20.storočia ženy v obci vyšívali a paličkovali čipky. Starší ľudia aj vo všedných dňoch nosia kroje.

 

HORNÉ ZELENICE

Hlinené a murované domy z 19.storočia so sedlovou a valbovou strechou. Stĺpové podstrešie je prístupné z priečelia. Pivnice v dvoroch a na priedomí majú výpustkový vchod. Začiatkom 20.storočia sa ozdobovali steny nad ohniskom bohato maľovaným dekorom. Typická uličná zástavba. Na prelome 19. a 20.storočia bola rozšírená výroba vláčikových čipiek, ženy vyšívali a tkali na zárobok. Variant západoslovenského typu ľudového odevu. Zachovali sa ľudové tradície.

 

MADUNICE

V obci sa zachovala ľudová architektúra.

 

PASTUCHOV

Obec s hromadnou cestnou zástavbou. Zachované ľudové umenie. Z 19.storočia sú hlinené domy s valbovou slamenou strechou. Domy sú omazané a obielené, sokle majú tmavé. Vstup do pitvora je zdôraznený výpustkom. V dvoroch je hĺbková zástavba bytov. Na záhumniach stoja zeleninové pivnice pod sedlovou strieškou. Od konca 19.storočia až do polovice 20.storočia bolo v obci rozšírené paličkovanie vláčikových čipiek.

 

SILADICE

Zachované hlinené domy z 19.storočia. Vstup do pitvora zvýrazňuje rozlične profilovaný a farebne omazaný výpustok. Ešte začiatkom 20.storočia bolo rozšírené paličkovanie čipiek.

 

TRAKOVICE

Hlinené domy s valbovou strechou z konca 19.storočia. Vstupy sú zdôraznené výpustkom. Obec je význačným výšivkárskym strediskom. V roku 1930 pracovalo v obci až 350 vyšívačiek zvláštnou technikou nazývanou trakovická. Variant západoslovenského typu ľudového odevu sa nachádza aj vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist