Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Kežmarok

BUŠOVCE

Potočná radová zástavba. Murované domy so šindľovou strechou. Táto zástavba je sčasti zachovaná.

 

HAVKA

Obec má typickú hromadnú zástavbu s mnohými ešte pôvodnými drevenými domami.

 

JEZERSKO

Reťazová zástavba a uzavreté átriové hospodárske domy. V súčasnosti obec pretvorená na rekreačnú chalupársku dedinu a rozvíjajúce sa zimné stredisko.

 

JURSKÉ

Potočná radová zástavba.

 

KEŽMAROK

 

Remeselnícky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný remeselnícky dom z roku 1913. Upravovaný bol v rokoch 1975, 1999, 2005, 2010 a 2011. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza na Kostolnom námestí 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ĽUBICA

 

Remeselnícky dom. Dom s mäsiarskym erbom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, koncom 19.storočia a v rokoch 1910 a 1957. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na južnej strane ulice Športová 38 v Pamiatkovej zóne.

 

MALÁ FRANKOVÁ

Voľná reťazová zástavba. Každý dvor je samostatným uzavretým celkom. V chotári sa nachádzajú senníky a maštaľky. Zrubové domy so sedlovou šindľovou strechou a so vstupným studeným pitvorom.

 

MATIAŠOVCE

Zrubové domy, ktoré s hospodárskymi stavbami vytvárajú uzavreté celky.

 

OSTURŇA

Voľná reťazová kolonizačná obec samostatných hospodárskych dvorov. Pozoruhodná karpatská ľudová architektúra. Viaceré tradičné zrubové trojpriestorové domy na podmurovke s uzavretým vchodom. Uzavreté sú sedlovými šindľovými strechami, malým štítom a veľkou podlomenicou.

 

Ľudový dom č.9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z roku 1937. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 9 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci.

 

Ľudový dom č.32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z 19.-20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 32 v severnej časti cesty.

 

Ľudový dom č.40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z polovice 20.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti obce Osturňa 40.

 

Ľudový dom č.69.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z roku 1909. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 69 na južnej strane cesty.

 

Ľudový dom č.91.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1948. Upravovaný bol začiatkom 80.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 91.

 

Ľudový dom č.102.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1920. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 102 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.139.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1898. Upravovaný bol v rokoch 1986-1995. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 139 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.144.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z roku 1902. Upravovaný bol v rokoch 2000 a 2007. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 144 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.180.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom (bývalá krčma) zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 60. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 180 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.197.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z 19.-20.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 197 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.211.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1888. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 211 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.213.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1887. Upravovaný bol v roku 1965. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 213 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Ľudový dom č.248.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1899. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 248 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 2 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 12.6.1924. Upravovaný bol v rokoch 2000 a 2005. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba z 2.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.2.

 

Roľnícky dvor č.3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 3 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Drevená rámová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.3.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chlievy) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.3.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, podšopa, dreváreň) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.3.

 

Roľnícky dvor č.6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 6 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1881. Upravovaný bol v rokoch 1936-1937, 1960 a v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Kamenná pivnica z roku 1881. Upravovaná bola v roku 2000. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.6 za cestou.

 

Roľnícky dvor č.7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 7 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1904. Upravovaný bol v roku 1977. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin, mlatovisko) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 2000. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou. Nachádza sa pri dome č.7 v južnej časti dvora.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy s ovčínom) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.7.
 • Senník. Zrubový senník z polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa pri dome č.7 za cestou.

 

Roľnícky dvor č.10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 10 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 8.6.1927. Upravovaný bol v rokoch 1989, 1990, 1991 a 1996. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, chliev, bojisko, maštaľ, senník) z obdobia okolo roku 1927. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.10.

 

Roľnícky dvor č.12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 12 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1922. Upravovaný bol po roku 2000. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.12.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v západnej časti dvora pri dome č.12. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 13 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1923. Upravovaný bol v rokoch 1970 a 2006. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, záčin) z roku 1923. Upravovaná bola v roku 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.13.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (chliev, podšopa, podšopa) z roku 1923. Upravovaná bola v roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.13.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba z roku 1923. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa vo východnej časti dvora pri dome č.13. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 17 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1970-1973. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy s podšopou) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1970. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora.

 

Roľnícky dvor č.19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 19 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1891. Upravovaný bol v rokoch 1940, 1985 a 1992. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziareň, bojisko, maštaľ, plevník) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1975 a 2004. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.19.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (chliev, podšopa) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1992. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.19.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (senník) z rokov 1960-1965. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou . Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.19.

 

Roľnícky dvor č.24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Stavby z roku 1900. Nachádza sa v obci Osturňa 24 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, maštaľ, záčin). Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.24.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev). Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.24.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (ovčín). Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v západnej časti dvora pri dome č.24. Fyzický zánik.
 • Hospodárska stavba 3. Zrubová hospodárska stavba (chliev). Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v západnej časti dvora pri dome č.24. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 35. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch a koncom 20.storočia a v roku 2000. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnej strane brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, plevník) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.35.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev, podšopa, ovčín) z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.35.

 

Roľnícky dvor č.36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 36 na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z konca 19.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Fyzický zánik.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.36.

 

Roľnícky dvor č.38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 38 na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, podšopa) z roku 1941. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.38.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chlievy) z roku 1941. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.38.

 

Roľnícky dvor č.41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1910. Upravovaný bol v roku 2001. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 41 v južnej časti dvora.

 

Roľnícky dvor č.45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 45. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 30.5.1951. Prízemná stavba s dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z 2.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnej strane dvora pri dome č.45.

 

Roľnícky dvor č.46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 46. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1909. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v roku 1980. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Kamenná rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.46.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, ovčín, chliev, podšopa) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.46.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.46.

 

Roľnícky dvor č.49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1891. Upravovaný bol koncom 20.storočia a v rokoch 2000 a 2006. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Osturňa 49 v južnej časti cesty.

 

Roľnícky dvor č.51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 51. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v rokoch 1970, 1980 a 2004. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z roku 1960. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.51.

 

Roľnícky dvor č.53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 24 na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Upravovaný bol v rokoch 1965, 1970 a 2000. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou 1. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, ovčín, plevník) z rokov 1955-1960. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.53.
 • Stodola s maštaľou 2. Zrubová stodola s maštaľou (sklad, chlievy, podšopa) z polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.53.

 

Roľnícky dvor č.55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 55. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1956. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopa, chlievy) z 50.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.55.

 

Roľnícky dvor č.57.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 57. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom postavený po roku 1945. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z obdobia okolo roku 1955. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.57.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba postavená po roku 1945. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.57.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chliev, chliev) z obdobia po roku 1945. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.57.

 

Roľnícky dvor č.60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 60. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1958-1959. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou z rokov 1958-1959. Upravovaná bola v roku 2003. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.60.
 • Hospodárska stavba, východná stavba. Doštená hospodárska stavba (forhaus, kôlňa) z rokov 1958-1959. Upravovaná bola začiatkom 80.rokov 20.storočia a po roku 2000. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.60.
 • Hospodárska stavba, západná stavba. Doštená hospodárska stavba (chlievy, podšopa) z rokov 1958-1959. Upravovaná bola začiatkom 80.rokov 20.storočia a po roku 2000. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v západnej časti dvora pri dome č.60. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 64 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1953. Upravovaný bol v roku 1962. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.64.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chliev, ovčín, podšopa) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.64.

 

Roľnícky dvor č.66.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 66. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1953. Upravovaný bol v rokoch 2000-2002. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, plevník, mlatovisko, voziareň) z roku 1953. Prízemná stavba s štvordielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.66.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy) z roku 1953. Upravovaná bola v roku 2005. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.66.

 

Roľnícky dvor č.71.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 71 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1944. Upravovaný bol v roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (plevník, maštaľ, mlatovisko, záčin) z obdobia po roku 1944. Upravovaná bola v roku 1993. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.71.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (sklad, chliev, chliev) z obdobia po roku 1944. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.71.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, ovčín) z rokov 1957-1960. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.71.

 

Roľnícky dvor č.72.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 72 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1954-1956. Upravovaný bol v roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z rokov 1954-1956. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.72.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chliev, podšopa) z rokov 1954-1956. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.72.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba z rokov 1954-1956. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.72.

 

Roľnícky dvor č.74.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 74. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom z roku 1910. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v roku 2002. Prízemná stavba s podkrovím, dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Drevená rámová stodola (mladšia stodola – mlat, záčin) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.74.

 

Roľnícky dvor č.81.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 81 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.81.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev, podšopa) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.81.

 

Roľnícky dvor č.85.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 85. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1968. Upravovaný bol v roku 1989. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na južnom brehu potoka.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z roku 1942. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.85.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chliev, chliev, podšopa) z roku 1942. Upravovaná bola v roku 1971. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.85.

 

Roľnícky dvor č.87.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 87 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (plevník, maštaľ, mlatovisko) z roku 1928. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.87.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, stajenka) z roku 1928. Upravovaná bola v roku 1990. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.87.

 

Roľnícky dvor č.88.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 88 vo východnej časti. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1927-1928. Upravovaný bol v 50. a 70.rokoch 20.storočia a v roku 1980. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (sklad, záčin, plevník, mlatovisko) z rokov 1927-1928. Upravovaná bola v roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.88.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, stajenka, podšopa) z rokov 1927-1928. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.88.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba z rokov 1927-1928. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.88.

 

Roľnícky dvor č.90.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1958. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti obce Osturňa 90.

 

Roľnícky dvor č.95.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 95 v strednej časti v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, podšopa) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.95.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chliev, podšopy) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.95.

 

Roľnícky dvor č.97.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 97 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1898. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Rámová stodola s maštaľou (bojisko, maštaľ, plevník) z roku 1898. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v severnej časti dvora pri dome č.97. Fyzický zánik.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopa). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.97.

 

Roľnícky dvor č.103.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 103 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1946. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, ovčín, záčin) z roku 1946. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.103.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev, podšopa) z roku 1946. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.103.

 

Roľnícky dvor č.107.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 107 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 60. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 2001. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou z roku 1968. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

Roľnícky dvor č.110.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Stavby z roku 1900. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 110 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin). Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.110.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (podšopa, chliev). Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.110.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová rámová hospodárska stavba (podšopy, chlievy). Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.110.

 

Roľnícky dvor č.113.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 113 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1957-1958. Upravovaný bol začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, podšopa-dreváreň) z konca 50.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.113.
 • Kamenná pivnica z konca 50.rokov 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Podzemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa pri dome č.113, severne od dvora za cestou.

 

Roľnícky dvor č.119.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 119 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1942. Upravovaný bol začiatkom 50.rokov 20.storočia a v rokoch 1993-1994 a 2000. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, ovčín, dreváreň) z obdobia pred rokom 1942. Upravovaná bola na prelome 60. a 70.rokov a v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.119.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chlievy, dielňa) z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.119.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, „trucovňa“, dreváreň) z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.119.

 

Roľnícky dvor č.122.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 122 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s podšopou pod jednou strechou z rokov 1957-1958. Upravovaný bol v 70., 80.rokoch a koncom 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, ovčín, bojisko, maštaľ, plevník) z roku 1935. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.122.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, podšopy) z obdobia po roku 1935. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.122.

 

Roľnícky dvor č.123.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 123 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčiny, ovčín, bojisko, maštaľ). Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.123.

 

Roľnícky dvor č.125.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 125 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1897. Upravovaný bol v roku 1952, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1996 a 2002. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.125.
 • Kamenná pivnica zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1990. Podzemná stavba s nadstavbou, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severne od dvora pri dome č.125.

 

Roľnícky dvor č.126.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 126 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva na dolnom konci. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo 60.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1986. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin, plevník) z rokov 1965-1968. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.126.

 

Roľnícky dvor č.129.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 129 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1962, 1968-1973 a 1995. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, bojisko, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1980. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.129.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chlievy) z roku 1962. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.129.
 • Zrubová a kamenná pivnica z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1968 a 1972. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v záhrade severne od dvora pri dome č.129.

 

Roľnícky dvor č.130.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 130 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom z roku 1900. Upravovaný bol v rokoch 1950, 1970, začiatkom 2.polovice 20.storočia a v roku 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, ovčín) z roku 1900. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.130.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopa, chlievy, sklad) z roku 1900. Upravovaná bola v polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.130.
 • Kamenná pivnica z roku 1900. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.130.

 

Roľnícky dvor č.131.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 131 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Upravovaný bol v 70.rokoch a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, bojisko, ovčín) z roku 1901. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.131.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová a kamenná pivnica z roku 1901. Upravovaná bola v rokoch 1987 a 1997. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.131.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa) z roku 1901. Upravovaná bola v roku 2001. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.131.

 

Roľnícky dvor č.132.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 132 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom z roku 1899. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (bojisko, ovčín, plevník) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1999. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.132.
 • Zrubový chliev (podšopa, chliev, podšopa) zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1999. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.132.

 

Roľnícky dvor č.133.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 133 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1931. Upravovaný bol v rokoch 1997-2006. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (kópia stodoly s ovčínom) z roku 1931. Upravovaná bola v rokoch 1997-2007. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.133.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (kópia chlievov) z roku 1931. Upravovaná bola v rokoch 1997-2007. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.133.

 

Roľnícky dvor č.134.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1968. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 134 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.136.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 136 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (bojisko, záčin, maštaľ) z roku 1940. Upravovaná bola v roku 2007. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.136.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, ovčín, podšopa) z roku 1940. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.136.

 

Roľnícky dvor č.141.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 141 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom (zastavaným) z roku 1935. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštale, bojiská, plevník, záčin) z roku 1935. Prízemná stavba s päťdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.141.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová a murovaná hospodárska stavba (podšopy, chliev, ovčín, dreváreň) z obdobia po roku 1935. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.141.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopy, chlievy) z obdobia po roku 1935. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.141.
 • Kamenná pivnica z roku 1935. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severne od dvora pri dome č.141 za cestou.

 

Roľnícky dvor č.143.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 143 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dvojdom s prejazdom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, bojisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.24.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.24.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chlievy) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.24.

 

Roľnícky dvor č.145.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 145 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom s prejazdom z roku 1955. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Drevená rámová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1962. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.145.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, podšopa) zo začiatku 2.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.145.

 

Roľnícky dvor č.150.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 150 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1948. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z roku 1948. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.150.
 • Kamenná pivnica z roku 1948. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za cestou, oproti domu č.150.

 

Roľnícky dvor č.151.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 151 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1935. Upravovaný bol po roku 1938 a v roku 1946. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (bojisko, maštaľ, stranka) z roku 1957. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.151.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová a murovaná hospodárska stavba (podšopa, izba) z roku 1957. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.151.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chliev, dielňa, podšopa) z roku 1957. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.151.

 

Roľnícky dvor č.156.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Stavby upravované v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 156. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo 40.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, ovčín) zo 40.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.156.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová a murovaná hospodárska stavba (podšopa, dreváreň) z obdobia po roku 1940. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.156.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa, chlievy) z obdobia po roku 1940. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.156.

 

Roľnícky dvor č.157.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 157. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol v 60., 80. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (ovčín, bojisko, maštaľ, záčiny) z roku 1940. Upravovaná bola koncom 80.rokov 20.storočia a v rokoch 2005-2006. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.157.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (šopy, chlievy, dreváreň) z obdobia po roku 1940. Upravovaná bola v 50. a 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.157.
 • Kamenná pivnica z polovice 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za cestou pri dome č.157.

 

Roľnícky dvor č.158.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 158. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1939. Upravovaný bol v roku 1974. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštale, bojisko, ovčín, záčin) z roku 1939. Upravovaná bola v roku 1974. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.158.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (chliev, šopa) z roku 1939. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.158.
 • Kamenná pivnica z roku 1939. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za cestou, severne od dvora, pri dome č.158.

 

Roľnícky dvor č.170.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v obci Osturňa 170 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštale, plevníky, bojisko) z roku 1940. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.170.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, podšopa) z roku 1940. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.170.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa) z roku 1940. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.170.

 

Roľnícky dvor č.174.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 174 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.174.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev) z 2.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.174.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (sklad, šopa, chliev) z polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.174.

 

Roľnícky dvor č.175.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 175 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, záčin) z obdobia po roku 1921. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.175.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopa, chlievy, ovčín) z obdobia po roku 1921. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.175.
 • Pivnica 1. Kamenná pivnica z obdobia po roku 1921. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.175.
 • Pivnica 2. Kamenná pivnica z obdobia po roku 1921. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.175.

 

Roľnícky dvor č.177.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 177 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1944. Upravovaný bol v 50., 70. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Prízemná stavba so sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziarne, maštaľ, sklad) z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 2000. Prízemná stavba s štvordielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.177.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, podšopy) z roku 1951. Upravovaná bola v rokoch 1953 a 2000. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.177.
 • Šopa s ovčínom. Zrubová rámová šopa s ovčínom (šopa, ovčín, sklad, dreváreň) z rokov 1944-1951. Upravovaná bola v rokoch 1953 a 2000. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.177.

 

Roľnícky dvor č.178.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 178 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia a v roku 2000. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a kamenná stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin, plevník) z obdobia okolo roku 1950. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.178.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev, voziareň) z obdobia po roku 1950. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.178.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová a kamenná hospodárska stavba (šopa, ovčín) z obdobia po roku 1950. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.178.

 

Roľnícky dvor č.179.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 179 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1903. Upravovaný bol v 2.polovici a v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, záčin) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.179.
 • Senník. Zrubový senník z obdobia po roku 1903. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.179.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová rámová hospodárska stavba (šopa, chliev, chliev, šopa) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.179.

 

Roľnícky dvor č.181.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 181 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1921-1923. Upravovaný bol v rokoch 1996, 2004 a 2008. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, plevník, sklad) z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia a v roku 1996. Prízemná stavba s štvordielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.181.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (letná kuchyňa, šopa, ovčín) z roku 1935. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.181.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chliev, kurín, dielňa, prejazd) zo 60.rokov 20.storočia. Upravovaná bola od roku 2009. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.181.
 • Rumpálová studňa. Kamenná studňa z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Studňa s hĺbkou 15m a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.181 v strednej časti dvora.

 

Roľnícky dvor č.193.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 193 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, záčin, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.193.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (sklad, dielňa) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.193.

 

Roľnícky dvor č.194.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 194 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1954. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (stodola, maštaľ, mlatovisko, ovčín) z roku 1960. Upravovaná bola koncom 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.194.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (sklad, izbička, voziareň) z roku 1967. Prízemná stavba s dvojdielnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.194.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (podšopa) z roku 1967. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.194.

 

Roľnícky dvor č.198.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 198 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1886. Upravovaný bol v 30. a 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (stodola, mlatovisko, maštaľ) z roku 1960. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.198.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev, šopa, ovčín, dielňa, sklad) zo 40.rokov 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.198.

 

Roľnícky dvor č.200.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 200 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1922. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1968. Upravovaná bola koncom 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.200.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev, šopa, sklad, dreváreň) z polovice 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia a v roku 2005. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.200.

 

Roľnícky dvor č.202.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 202 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Upravovaný bol v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (bojisko, chliev, maštaľ, podšopa) z roku 1938. Upravovaná bola v rokoch 1953 a 2000. Prízemná stavba s šesťdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.202.

 

Roľnícky dvor č.203.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 203 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1955. Upravovaný bol v roku 1996. Prízemná stavba s podpivničením, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (mlatovisko, podšopa, pricolok) z roku 1956. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.203.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, chliev) z roku 1957. Upravovaná bola v roku 1996. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.203.

 

Roľnícky dvor č.206.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 206 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol v roku 2002. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, ovčín, záčin) z roku 1940. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.206.

 

Roľnícky dvor č.207.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 207 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, plevník) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.207.
 • Zrubové chlievy z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.207.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (šopa, dreváreň, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.207.
 • Šopa. Zrubová rámová šopa z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.207.

 

Roľnícky dvor č.208.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 208 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v rokoch 1974, 1975, 1985, 1989, 1998 a 2002. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, senník, mlatovisko, plevník) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.208.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (dreváreň, špajza, ovčín, chlievy) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.208.
 • Voziareň. Zrubová rámová voziareň z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1975. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.208.
 • Šopa. Zrubová šopa z roku 1958. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.208 južne od stodoly s maštaľou.

 

Roľnícky dvor č.226.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 226 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1960, 1984, 1994, 2003 a 2008. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti dvora pri dome č.226.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (chliev, podšopa) z obdobia okolo roku 1960. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.226.

 

Roľnícky dvor č.227.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 227 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Šopa s chlievom. Zrubová šopa s chlievom (šopa, chliev, dreváreň) z roku 1936. Prízemná stavba s trojdielnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.227.

 

Roľnícky dvor č.228.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 228 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1982 a 1996. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Zrubové chlievy z obdobia po roku 1941. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.228.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (komora, voziareň) z obdobia po roku 1941. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.228.

 

Roľnícky dvor č.231.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 231 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin) z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 30. a 60.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.231.
 • Šopa s ovčínom. Zrubová šopa s ovčínom (šopa, ovčín) z rokov 1944-1951. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.231.

 

Roľnícky dvor č.232.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v strednej časti obce Osturňa 232 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1937. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (plevník, mlatovisko, chliev) z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 30. a 60.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.232.
 • Ovčín. Zrubový ovčín (chliev, podšopa) z roku 1937. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.232.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopa, podšopa) z roku 1937. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.232.

 

Roľnícky dvor č.234.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z roku 1934. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v roku 2006. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 234 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.235.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 235 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom (nový dom) z roku 1963. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z 50.rokov 20.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.235.

 

Roľnícky dvor č.236.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 236 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1932. Upravovaný bol v roku 1980. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (mlatovisko, maštaľ, podšopa) z roku 1967. Upravovaný bol v rokoch 1980-1985. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.236.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (dreváreň, chliev, chliev) zo 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.236.

 

Roľnícky dvor č.237.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 237 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou z roku 1921. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.237.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, ovčíny) z 20.-30.rokov 20.storočia. Upravovaná bola začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.237.

 

Roľnícky dvor č.239.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 239 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.241.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 241 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1929. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Zrubová stodola (maštaľ, humno, záčin, chliev) z roku 1968. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.241.
 • Zrubový chliev z roku 1968. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.241.

 

Roľnícky dvor č.242.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1954. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 242.
 • Stodola s maštaľou 1. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, ovčín, humno, maštaľ) z roku 1960. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.242.
 • Stodola s maštaľou 2. Zrubová stodola (stará stodola) s maštaľou z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.242.

 

Roľnícky dvor č.243.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v severozápadnej časti obce Osturňa 243 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1932. Upravovaný bol v 60. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (chliev, záčin, ovčín, humno, maštaľ) z roku 1932. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.243.

 

Roľnícky dvor č.244.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 244 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.244.

 

Roľnícky dvor č.245.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 245 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 20.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (podšopa, záčin, mlatovisko, maštaľ) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.245.
 • Chliev s podšopou. Zrubový chliev s podšopou zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.245.
 • Maštaľ s drevárňou. Zrubová maštaľ s drevárňou z konca 19.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.245.

 

Roľnícky dvor č.246.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 24 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1929. Upravovaný bol v roku 2000. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Zrubová stodola (mlatovisko, záčin) z roku 1929. Upravovaná bola v roku 2000. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.246.

 

Roľnícky dvor č.247.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 247 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1930. Upravovaný bol v roku 2000. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko) z roku 1930. Upravovaný bol v roku 2000. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.247.
 • Zrubový chliev z roku 1930. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzal sa v západnej časti dvora pri dome č.247. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.249.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 249 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (ovčín, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1941. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.249.
 • Zrubový chliev z roku 1941. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.249.

 

Roľnícky dvor č.253.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Stavby upravované koncom 20.storočia. Nachádza sa v obci Osturňa 253 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1904. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, bojisko, záčin) z roku 1974. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.253.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (stará stodola – časť maštaľ, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.253.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chlievik) z roku 1976. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.253.
 • Hospodárska stavba 3. Zrubová hospodárska stavba (chliev, podsieň, senník) z roku 1976. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.253.
 • Kováčska vyhňa. Kamenná kováčska vyhňa z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.253 za cestou.

 

Roľnícky dvor č.254.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti obce Osturňa 254 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.256.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v západnej časti obce Osturňa 256 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1923. Upravovaný bol v 2.polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (ovčín, záčin, mlatovisko, záčin) z roku 1923. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.256.

 

Roľnícky dvor č.260.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Zrubový ľudový dom z roku 1895. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti obce Osturňa 260 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.262.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 262 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1943. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (ovčín, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1943. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.262.
 • Chliev. Zrubový chliev z roku 1943. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.262.

 

Roľnícky dvor č.265.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 265 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom 1. Zrubový ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, podšopa, ovčín, bojisko) z roku 1965. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.265.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chlievy, dreváreň, podšopa) z roku 1921. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.265.
 • Ľudový dom 2. Zrubový ľudový dom z roku 1961. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.265.

 

Roľnícky dvor č.266.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 266 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1955. Upravovaný bol od konca 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z roku 1955. Upravovaná bola od konca 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti dvora pri dome č.266.

 

Roľnícky dvor č.267.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 267 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko, ovčín) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chlievy) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa východne od stodoly.
 • Senník. Zrubový senník s pivnicou z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severne od stodoly.

 

Roľnícky dvor č.268.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 268 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1931. Upravovaný bol v roku 1987. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, maštaľ, plevník) z roku 1900. Upravovaná bola v rokoch 1962 a 1972. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.268.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev, dielňa) z roku 1962. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.268.

 

Roľnícky dvor č.273.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 273 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1900. Upravovaný bol v roku 1950. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z roku 1959. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.273.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba z roku 1959. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.273.

 

Roľnícky dvor č.274.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa v obci Osturňa 274 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1935. Upravovaný bol v roku 1964, v 70.rokoch 20.storočia a v roku 1990. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, bojisko, maštaľ) z roku 1964. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.274.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, chlievy) z roku 1966. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.274.

 

Roľnícky dvor č.275.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 275 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1923. Upravovaný bol v roku 2005. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 2005. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (ovčín, dreváreň) z polovice 20.storočia. Upravovaná bola začiatkom 80.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

Roľnícky dvor č.276.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 276 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1925. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, ovčín, bojisko, plevník) z roku 1925. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev, dreváreň) z roku 1925. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

Roľnícky dvor č.277.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Stavby upravované v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa v obci Osturňa 277 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1941. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z roku 1951. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.277.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (chliev) z roku 1951. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.277.

 

Roľnícky dvor č.278.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Nachádza sa na hornom konci obce Osturňa 278 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1901. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, plevník, mlatovisko) z obdobia okolo roku 1901. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

REĽOV

Átriová zástavba hospodárskych usadlostí.

 

SPIŠSKÉ HANUŠOVCE

V obci sa zachovalo niekoľko typických dvojpriestorových dreveníc.

 

ZÁLESIE

Zrubové domy so šindľovou krytinou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist