Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Poprad

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Rezervácia ľudovej architektúry. Nachádza sa tu 46 domov s hospodárskymi staviskami a pivnice v svahu, tzv. stodolište.

 

POPRAD

V časti Stráže pod Tatrami sa dodnes zachovala pôvodná uličná zástavba v podobe meštianskych domov z 15.-18.storočia. V časti Matejovce sa dodnes zachovali niektoré murované domy so sedlovou strechou a podlomenicou z 19.storočia.

 

Ľudový dom č.4. Garbiarsky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový ľudový dom z roku 1749. Upravovaný bol v rokoch 1990-1994 a 2006. Prízemná stavba s podkrovím, trojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Priechodový radový dom sa nachádza v časti Spišská Sobota na ulici Pod bránou 4 juhozápadne od námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión Barborka.

 

Ľudový dom č.6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový ľudový dom z prelomu 18. a 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1938, po roku 1997 a v rokoch 2005-2010. Prízemná stavba s podkrovím, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Radový dom sa nachádza v časti Spišská Sobota na severnej strane ulice Pod bránou 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŠTÔLA

 

Ľudový dom č.57. Dom Josefa Vydru.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1929. Prízemná stavba s podkrovím, podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Jeho autorom je Ferdinand Hrozinka. Nachádza sa v obci Štôla 57 na hornom konci obce.

 

ŠTRBA

Z 19.storočia sa zachovali murované podpivničené domy so sedlovými strechami.

 

ŠUŇAVA

Ľudový odev je podobný odevu z Liptovskej Tepličky a Štrby.

 

VEĽKÝ SLAVKOV

 

Remeselnícky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný barokový remeselnícky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný s podpivničením. Pamätný je v súvislosti s lekárom Michalom Guhrom /1873-1933/. Nachádza sa v strede obce Veľký Slavkov 144.

 

VERNÁR

Zachovaná ľudová architektúra.

 

ŽDIAR

Rázovitá tatranská obec reťazovej rozptýlenej zástavby s dvomi typmi obvykle zrubových domov. Starší typ z 19.storočia je trojpriestorový s pristavanými maštaľami, ovčincom a stodolou. Mladší typ v podobe viacpriestorového domu s pavlačou. Strechy sú sedlové so štítom a podlomenicou, pokryté šindľom. Zruby sú zdobené bielymi a modrými  maľovanými rozetami, okenné rámy sú červené s bielou geometrickou ornamentikou. Zachovaný ľudový kroj a slovenský hudobný i tanečný folklór.

 

Hospodárska stavba č.444.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubová rámová hospodárska stavba (stodola, maštaľ, voziareň, kôlňa) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 444 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Hospodárska stavba č.445.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubová rámová hospodárska stavba (stodola, maštaľ, voziareň) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ždiar 445 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v severnej časti dvora.

 

Ľudový dom č.55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1931. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ždiar 55 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v lokalite Antošovský vrch.

 

Ľudový dom č.280.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1904. Upravovaný bol v rokoch 1966 a 1989. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 280.

 

Ľudový dom č.328. Múzeum Márie Vaverčákovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1911. Upravovaný bol v 50. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v centrálnej časti obce Ždiar 328.

 

Ľudový dom č.355.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1955. Upravovaný bol v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ždiar 355 v severnej časti cesty.

 

Ľudový dom č.367.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1954. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 367.

 

Ľudový dom č.369.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1914. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 369.

 

Ľudový dom č.377.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z roku 1943. Upravovaný bol v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 377.

 

Roľnícky dvor č.3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Ždiar 3 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1967. Upravovaný bol v rokoch 2000-2001. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola. Zrubová drevená stodola (humno) z 1.polovice 20.storočia. Stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.3.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.3.

 

Roľnícky dvor č.4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Ždiar 4 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo 70.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v období koniec 60. až koniec 80.rokov 20.storočia a v rokoch 2000-2005. Prízemná stavba s trojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola. Rámová stodola (humno) z roku 1872. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa vo východnej časti dvora pri dome č.4. Fyzický zánik.
 • Hospodárska stavba. Zrubová maštaľ z roku 1872. Upravovaná bola v období koniec 60. až koniec 80.rokov 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.4. Obnovou stratila pamiatkovú hodnotu.

 

Roľnícky dvor č.14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 14 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1938. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a kamenná s maštaľou (mlatovisko, záčin, chliev) z roku 1938. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.14.
 • Šopa. Doštená šopa (pricelok) z roku 1938. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.14.

 

Roľnícky dvor č.15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Ždiar 15 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 50.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v období 1968 až 90.roky 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Rámová drevená a murovaná stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z 1.polovice 50.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1968-1969 a 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.15.
 • Hospodárska stavba. Hospodárska stavba z 1.polovice 50.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v období 1968 až 90.roky 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.15. Obnovou stratila pamiatkovú hodnotu.

 

Roľnícky dvor č.16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 16 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 30.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1970-1973 a v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a kamenná stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z 30.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1970-1973. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.16.
 • Ovčín. Zrubový ovčín z 30.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1970-1973. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.16.

 

Roľnícky dvor č.17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 17 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1952. Upravovaný bol v období koniec 70. až začiatok 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Zrubová stodola (humno). Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.17.

 

Roľnícky dvor č.19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Ždiar 19 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1956. Upravovaný bol v období koniec 60. až začiatok 70.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Doštená rámová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, stodola) zo začiatku 2.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1985. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.19.
 • Voziareň. Drevená rámová voziareň zo začiatku 2.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1977. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.19.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba zo začiatku 2.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 2009. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.19.

 

Roľnícky dvor č.21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Zrubový ľudový dom z rokov 1940-1950. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Ždiar 21 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v Bachledovej doline.

 

Roľnícky dvor č.23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 23 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1914. Upravovaný bol v 40.-80.rokoch 20.storočia a v rokoch 2001-2005. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (ovčín, mlatovisko, maštaľ) z roku 1914. Upravovaná bola v 70.-80.rokoch 20.storočia a v rokoch 2001-2003. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.23. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2004.
 • Podšopa. Rámová podšopa z roku 1914. Upravovaná bola v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.23. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2004.

 

Roľnícky dvor č.25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 25 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v 50.-60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, s trojdielnou, osempriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou 1. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, jata) z roku 1936. Upravovaná bola v 50.-60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.25.
 • Stodola s maštaľou 2. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, maštaľ, jata) z konca 19.storočia. Upravovaná bola po roku 1936. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa východne od dvora pri dome č.25.

 

Roľnícky dvor č.26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 26 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1938. Upravovaný bol v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (stodola, maštaľ) z roku 1938. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v severnej časti dvora pri dome č.26. Fyzický zánik.
 • Šopa. Doštená šopa. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.26.
 • Hospodárska stavba. Nachádzala sa v západnej časti dvora pri dome č.26. Fyzický zánik

 

Roľnícky dvor č.27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 27 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, osempriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Drevená rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin, maštaľ) z roku 1950. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.27.
 • Voziareň. Drevená rámová voziareň z roku 1950. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.27.

 

Roľnícky dvor č.28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 28 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1951. Upravovaný bol v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, päťdielnou, šestnásťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Bachledovej doline.
 • Stodola s maštaľou. Drevená rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin) z roku 1951. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.28.
 • Voziareň. Drevená rámová voziareň z roku 1951. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.28.

 

Roľnícky dvor č.35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 35 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový rámový ľudový dom z roku 1939. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Hospodárska stavba. Zrubová a murovaná hospodárska stavba z roku 1939. Upravovaná bola v rokoch 1997-2004. Prízemná stavba s päťdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej a východnej časti dvora pri dome č.35.

 

Roľnícky dvor č.36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 36 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1900. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1900. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 2004. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.36.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (ovčín, chliev, podšopa) z roku 1900. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.36.

 

Roľnícky dvor č.37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ždiar 37 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v lokalite Antošovský vrch.

 

Roľnícky dvor č.38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 38 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1932. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1932. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.38.

 

Roľnícky dvor č.39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 39 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z obdobia koniec 19. až začiatok 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Zrubová a murovaná stodola (voziareň, maštaľ, mlatovisko, záčin) z obdobia koniec 19. až začiatok 20.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.39.

 

Roľnícky dvor č.40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 40 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1896. Upravovaný bol v roku 1953 a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 2004. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.40.
 • Hospodárska stavba 1. Doštená šopa z obdobia po roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.40.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (chliev, ovčín, sklad) z roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.40.

 

Roľnícky dvor č.42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 42 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z rokov 1948-1950. Upravovaný bol v rokoch 1985-1995. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola a maštaľ. Drevená a murovaná rámová stodola a maštaľ (záčin, mlatovisko, maštaľ) z rokov 1948-1950. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.42.

 

Roľnícky dvor č.43.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 43 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1912. Upravovaný bol v rokoch 1970 a 1980 a od roku 2002. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1912. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.43.
 • Chliev. Zrubový chliev z roku 1912. Upravovaný bol v rokoch 1975-1980. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.43.
 • Hospodárska stavba. Doštená šopa z roku 1912. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.43.

 

Roľnícky dvor č.46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 46 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.46.

 

Roľnícky dvor č.47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 47 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1938. Upravovaný bol v rokoch 1945, 1959-1960, 1965 a 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, dreváreň) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1968. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.47.

 

Roľnícky dvor č.49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 49 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1897. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia a v rokoch 1990 a 2005. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (záčin, mlatovisko, maštaľ, kôlňa) z roku 1936. Upravovaná bola v rokoch 1960-1966 a 2005. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.49.
 • Senník. Zrubový senník. Prízemná stavba s podpivničením, jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou. Nachádza sa západne od dvora pri dome č.49.

 

Roľnícky dvor č.50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 50 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1950. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, maštaľ, kôlňa) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1980. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.50.

 

Roľnícky dvor č.52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 52 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1934. Upravovaný bol v rokoch 1950, 1958 a 1975. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová a murovaná hospodárska stavba (záčin, mlatovisko) z roku 1934. Upravovaná bola v roku 1949. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.52.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou z roku 1934. Upravovaná bola v rokoch 1949 a 2007. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.52.
 • Voziareň. Drevená rámová voziareň (jata) z roku 1934. Upravovaná bola v rokoch 1949 a 2007. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti dvora pri dome č.52.

 

Roľnícky dvor č.53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 53 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z obdobia okolo roku 1937. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin) z obdobia okolo roku 1937. Upravovaná bola v roku 1980. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.53.

 

Roľnícky dvor č.59.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 59 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z obdobia okolo roku 1930. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Antošovský vrch.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba z obdobia okolo roku 1930. Upravovaná bola v roku 1949. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa pri dome č.59. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 60 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Drevená rámová stodola (mlatovisko, bojisko, záčin) z roku 1940. Upravovaná bola začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.60.

 

Roľnícky dvor č.61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 61 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1940. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou z roku 1940. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s pôdorysom v tvare L. Nachádza sa pri dome č.61.

 

Roľnícky dvor č.64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 64 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1945. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (záčin, mlatovisko, záčin) z roku 1945. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.64.

 

Roľnícky dvor č.65.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 65 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1945. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Hospodárska stavba. Zrubová stodola s maštaľou z roku 1945. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.65.

 

Roľnícky dvor č.66.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 66 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom pravdepodobne z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol od začiatku 80.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba pravdepodobne z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola od začiatku 80.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa pri dome č.66.

 

Roľnícky dvor č.67.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Ždiar 67 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1926. Upravovaný bol v 80. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1926. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.67.

 

Roľnícky dvor č.68.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 68 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, dvanásťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin, maštaľ) z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.68.

 

Roľnícky dvor č.69.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 69 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Hospodárska stavba. Drevená hospodárska stavba (jata, maštaľ) z roku 1950. Upravovaná bola začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.69.

 

Roľnícky dvor č.72.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 72 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1925. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, osempriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1925. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.72.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (podšopa s chlievom) z roku 1925. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.72.
 • Voziareň. Zrubová voziareň (jata) z roku 1925. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.72.

 

Roľnícky dvor č.74.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 74 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1955. Upravovaný bol v rokoch 1970, 1980 a 1990. Prízemná stavba s trojdielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v Blaštiackej doline.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin, chliev) z roku 1955. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.74.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (voziareň, šopa, jata) z roku 1955. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.74.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (komora, bývalý chliev) z roku 1955. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.74.

 

Roľnícky dvor č.125.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v južnej časti obce Ždiar 125. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1911. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (maštaľ, bojisko, záčin) z roku 1911. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.125.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová a murovaná hospodárska stavba z roku 1911. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.125.

 

Roľnícky dvor č.132.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v južnej časti obce Ždiar 132. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1934. Upravovaný bol v období koniec 80. až začiatok 90.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1934. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.132.
 • Hospodárska stavba. Hospodárska stavba pravdepodobne z roku 1934. Nachádzala sa pri dome č.132. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.133.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1924. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti obce Ždiar 133 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

Roľnícky dvor č.134.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v južnej časti obce Ždiar 134 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1922. Upravovaný bol v rokoch 1956, 1976 a 1988. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1922. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.134.
 • Hospodárska stavba. Zrubová maštaľ z roku 1922. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.134.

 

Roľnícky dvor č.135.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v južnej časti obce Ždiar 135 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom pravdepodobne z 1.polovice 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola. Zrubová stodola z 1.polovice 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východozápadnej časti dvora pri dome č.135.
 • Hospodárska stavba. Hospodárska stavba z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce pri dome č.135.

 

Roľnícky dvor č.137.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 137 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v rokoch 1997-2001. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1936. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.137.
 • Hospodárska stavba. Rámová hospodárska stavba (nižná jata) z roku 1936. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.137.

 

Roľnícky dvor č.138.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 138 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v rokoch 1985-1987 a 1991. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Murovaná stodola s maštaľou z roku 1950. Upravovaná bola v roku 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.138.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba z roku 1950. Upravovaná bola v roku 1990. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.138.

 

Roľnícky dvor č.149.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 149. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1935. Upravovaný bol v rokoch 2001-2003. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola (maštaľ) z roku 1935. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora pri dome č.149.

 

Roľnícky dvor č.160.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 160. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 30.rokov 20.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola (maštaľ) zo začiatku 30.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.160.

 

Roľnícky dvor č.214. Zakopanský goralský typ domu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 214. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 70.-80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola (maštaľ) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 70.-80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.214.
 • Studňa. Murovaná studňa z 1.polovice 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa mimo dvora, juhozápadne od domu č.214.

 

Roľnícky dvor č.226. Zakopanský goralský typ domu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 226. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1946. Upravovaný bol v rokoch 1962-1963, začiatkom 70.rokov 20.storočia a v rokoch 1995 a 2000. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola (maštaľ) z roku 1946. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.226.
 • Hospodárska stavba 1. Rámová dreváreň z roku 1946. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.226.
 • Hospodárska stavba 2. Rámová voziareň z roku 1946. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.226.
 • Kamenná pivnica z roku 1946. Podzemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.226 severne od stodoly s maštaľou.

 

Roľnícky dvor č.235.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 235. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Zrubová stodola (humno). Nachádza sa pri dome č.235.
 • Hospodárska stavba. Kôlňa z 1.polovice 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.235. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1985.

 

Roľnícky dvor č.243.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strede obce Ždiar 243. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový rámový ľudový dom z rokov 1945-1950. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, chodba) z rokov 1945-1950. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.243.

 

Roľnícky dvor č.244.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 244. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (sklad, ovčín) z konca 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora.

 

Roľnícky dvor č.262.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 262 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.262.
 • Hospodárska stavba. Rámová hospodárska stavba z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.262.

 

Roľnícky dvor č.272.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 272. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z polovice 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1949 a v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z polovice 19.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.272.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (chliev, voziareň, jata) z polovice 19.storočia. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.272.

 

Roľnícky dvor č.274.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 274. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1903. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola. Zrubová rámová stodola (stodola, mlatovisko) z obdobia okolo roku 1903. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.274.

 

Roľnícky dvor č.275.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 275 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1934. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou z roku 1934. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.275.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (jata) z roku 1934. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.275.
 • Chliev. Zrubový chliev z roku 1934. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.275.

 

Roľnícky dvor č.305.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 305 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1935. Upravovaný bol pred rokom 1975. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1935. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.305.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba z roku 1935. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.305.

 

Roľnícky dvor č.307.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový a murovaný ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 307.

 

Roľnícky dvor č.345.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 345. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v roku 1974. Prízemná stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová a murovaná stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1936. Upravovaná bola okolo roku 1970. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.345.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (kôlňa, jata, dreváreň) z roku 1936. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.345.

 

Roľnícky dvor č.346.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 346. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola. Zrubová stodola (humno). Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.346.
 • Chliev. Zrubový chliev. Nachádza sa pri dome č.346.
 • Šopa. Doštená šopa. Nachádza sa pri dome č.346.

 

Roľnícky dvor č.348.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 348. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1936. Upravovaný bol v rokoch 1997-2001. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1936. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.348.
 • Hospodárska stavba 1. Drevená rámová hospodárska stavba (nižná jata) z roku 1936. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.348.
 • Hospodárska stavba 2. Drevená rámová hospodárska stavba (jata, voziareň, dreváreň) z roku 1936. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.348.

 

Roľnícky dvor č.353.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 353. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1932. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola. Zrubová stodola (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1932. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.353.

 

Roľnícky dvor č.358.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 358. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1950. Upravovaný bol v 80.-90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnom svahu nad hlavnou cestou.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin, maštaľ) z roku 1950. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.358.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (jata, kôlňa) z roku 1950. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.358.

 

Roľnícky dvor č.360.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 360. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1908. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola. Zrubová rámová stodola (humno) z roku 1908. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.360.
 • Maštaľ. Murovaná maštaľ z roku 1908. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.360.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (podšopa s chlievom) z roku 1908. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.360.

 

Roľnícky dvor č.364.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 364. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1906. Upravovaný bol v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola. Zrubová stodola (humno) z roku 1906. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti dvora pri dome č.364.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1906. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.364.

 

Roľnícky dvor č.372.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 372. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1901. Upravovaný bol v 70. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2004. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola. Zrubová stodola (voziareň, záčin, mlatovisko) z roku 1901. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v severnej časti dvora pri dome č.372. Fyzický zánik.

 

Roľnícky dvor č.382.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubová rámová stodola (voziareň, záčin, mlatovisko, sklad) z 40.rokov 20.storočia. Stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora č.382.

 

Roľnícky dvor č.385.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 385. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1930. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (voziareň, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1930. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.385.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (podšopa) z roku 1930. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.385.
 • Chliev. Kamenný chliev z roku 1939. Prízemná stavba s jednodielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.385.

 

Roľnícky dvor č.389.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 389. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a rámový ľudový dom z roku 1904. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Drevená rámová a kamenná stodola s maštaľou (voziareň, záčin, mlatovisko) z roku 1904. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s šesťdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severovýchodnej časti dvora pri dome č.389.
 • Hospodárska stavba. Rámová hospodárska stavba (podšopa) z obdobia po roku 1939. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.389.

 

Roľnícky dvor č.404.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v strednej časti obce Ždiar 404. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a rámový ľudový dom z roku 1922. Upravovaný bol v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, šesťdielnou, deväťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziareň, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1922. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.404.
 • Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (šopka, maštaľ, podšopa) z roku 1922. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.404.

 

Roľnícky dvor č.409.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 409 v lokalite Ruskovský vrch. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1927. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1927. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.409.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (dreváreň, ovčín, maštaľ, záčin) z roku 1927. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s šesťdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa medzi domom a stodolou pri dome č.409.
 • Rumpálová studňa. Kamenná a drevená rumpálová studňa z roku 1927. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má kruhový pôdorys a hĺbku 3m. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.409.

 

Roľnícky dvor č.414.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Stavby pochádzajú pravdepodobne z roku 1910. Nachádza sa v obci Ždiar 414. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou. Nachádzala sa v severnej časti dvora pri dome č.414. Fyzický zánik.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev, ovčín). Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.414.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová rámová hospodárska stavba (kôlňa, prístrešok). Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.414.

 

Roľnícky dvor č.420.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 420 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový a murovaný ľudový dom z obdobia okolo roku 1924. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, chliev) z 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.420.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (jata, kôlňa, voziareň) z 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.420.

 

Roľnícky dvor č.425.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 425 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z obdobia okolo roku 1920. Upravovaný bol okolo roku 2000. Prízemná stavba s päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziareň, maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1920. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.425.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová hospodárska stavba (chliev, ovčín, voziareň) z roku 1920. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.425.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová hospodárska stavba (jata, kôlňa, dreváreň) z roku 1920. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.425.
 • Rumpálová studňa. Kamenná a drevená rumpálová studňa z roku 1920. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa pri dome č.425.

 

Roľnícky dvor č.427.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 427 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1920. Upravovaný bol okolo roku 2000. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (mlatovisko, záčin, maštaľ, kôlňa) z obdobia okolo roku 1920. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.427.

 

Roľnícky dvor č.429.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Zrubový ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ždiar 429 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva v južnej časti dvora.

 

Roľnícky dvor č.433.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 433 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom postavený pravdepodobne pred rokom 1872. Upravovaný bol v roku 2002. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola. Zrubová rámová stodola (záčin, mlatovisko, maštaľ, voziareň) postavená pravdepodobne pred rokom 1872. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.433.

 

Roľnícky dvor č.435.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 435 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1921. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (maštaľ, mlatovisko, záčin) z roku 1921. Prízemná stavba s štvordielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.435.

 

Roľnícky dvor č.440.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 440 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1909. Upravovaný bol v 50.rokoch a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziareň, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1909. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.440.
 • Hospodárska stavba. Drevená rámová hospodárska stavba (chliev, ovčín, kôlňa) z roku 1909. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.440.

 

Roľnícky dvor č.447.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 447 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1927. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Stavba s štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová rámová stodola s maštaľou (záčin, mlatovisko, maštaľ, voziareň) z roku 1927. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.447.
 • Hospodárska stavba 1. Doštená hospodárska stavba (šopa, podšopa) z obdobia po roku 1939. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.447.
 • Hospodárska stavba 2. Zrubová rámová hospodárska stavba (podšopa, dreváreň) z roku 1927. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.447.

 

Roľnícky dvor č.450.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa v obci Ždiar 450 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1897. Upravovaný bol v 60.-70.rokoch 20.storočia a v rokoch 2000-2004. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti dvora.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (voziareň, záčin, mlatovisko, maštaľ) z roku 1897. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.450.
 • Hospodárska stavba. Zrubová rámová hospodárska stavba (dreváreň, sklad, maštaľ) z roku 1897. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.450.

 

Roľnícky dvor č.451.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nachádza sa na hornom konci obce Ždiar 451 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Zrubový ľudový dom z roku 1944. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola s maštaľou. Zrubová stodola s maštaľou (mlatovisko, maštaľ) z roku 1944. Prízemná stavba s dvojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti dvora pri dome č.451.
 • Hospodárska stavba 1. Zrubová rámová hospodárska stavba (voziareň, ovčín) z roku 1944. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnej časti dvora pri dome č.451.
 • Hospodárska stavba 2. Doštená rámová hospodárska stavba (šopa) z roku 1944. Prízemná stavba s jednodielnou, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti dvora pri dome č.451.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist