Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Prievidza

ČAVOJ

Zachovali sa tu zrubové omazané a obielené domy so šindľovou strechou a podlomenicou.

 

DLŽÍN

Pre obec boli charakteristické stavby z nepálenej tehly s kamenným základom vbíjaným do hliny.

 

HANDLOVÁ

V časti Nová Lehota sa nachádza veľa pôvodných kamenných neomietnutých domov uprostred záhrad s množstvom prekrásnych solitérov líp.

 

Roľnícky dvor č.23, 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Nachádza sa v časti Morovno 23, 24 pri miestnej komunikácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Ľudový dom 1. Predný dom č.24, tzv. starší dom, je z pálenej tehly. Postavený bol v 1.polovici 19.storočia, upravený v 30.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojdielnu trojpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Nad žudrom (vysunutý portál) je iluzívna maľba obrazu Piety, po bokoch s postavami anjelov a vročením 1827. Vstupné polkruhové drevené dvere v drevenej polkruhovej zárubni. Za domom stojí nižšia hospodárska stavba so sedlovou strechou. Hospodárska stavba s výškou, dusanou podlahou a obdĺžnikovým pôdorysom, ukončená sedlovou strechou.
  • Ľudový dom 2. Zadný dom č.23, tzv. mladší (nemecký), s exteriérovou maľbou. Murovaná omietnutá stavba. Ľudový dom zdobený lizénami, nárožia vystužené kvádrami. Okná sú orámované hladkými šambránami, na oknách sú plechové okenice. Strecha valbová s eternitom. Dom bol postavený v 80.rokoch 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojdielnu trojpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný.
  • Dvor. Pri domoch je dvor s nepravidelným pôdorysom z 80.rokov 19.storočia.

 

JALOVEC

Dodnes zachovalé zaujímavé kamenné sýpky a domce z 19.storočia a historické jadro pôvodnej obce.

 

KĽAČNO

Trojpriestorové zrubové, omazané a obielené domy pod sedlovými strechami.

 

MALÁ ČAUSA

V obci sa zachovalo viacero dvojpodlažných domov z 19. a 20.storočia z pôvodnej zástavby. Zachovali sa tu i kamenné sýpky a domce z 19.storočia.

 

MALINOVÁ

Zachované najstaršie domy a sýpky z nepálenej tehly a starý mlyn, ktorý pracoval na vodný pohon.

 

NEDOŽERY-BREZANY

 

Roľnícky dvor č.95.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Nedožery pri štátnej ceste na ulici V. B. Nedožerského. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Ľudový dom. Murovaný ľudový dom postavený v roku 1911. Upravený bol v rokoch 1920 a 1993-1995. Má obdĺžnikový pôdorys, päťdielnu päťpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.
  • Sýpka. Pri dome stojí murovaná sýpka z 2.polovice 19.storočia. Upravená bola v rokoch 1993-1995. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná.

 

NITRIANSKE PRAVNO

 

Ľudový dom č.31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Ľudový komorový kamenný dom s výškou tzv. U Jožka. Má obdĺžnikový pôdorys, trojdielnu štvorpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Postavený bol v 2.polovici 19.storočia až koncom 19.storočia. Stojí v časti Vyšehradné 31 v strede obce pri hlavnej ceste.

 

Ľudový dom č.898.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Zreštaurovaný statok z roku 1873 (dom nemeckého kolonistu), daný do pôvodného stavu. Nachádza sa v ňom malé múzeum s tradičným vybavením (nábytok, kroje, úžitkové predmety). Murovaný dom s výškou stojí v Pamiatkovej zóne severovýchodne od obce v časti Vyšehradné 898 pri ceste. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojdielnu trojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s podkrovím.

 

NITRIANSKE SUČANY

Obec s potočnou zástavbou z 19.storočia, murované domy s valbovou strechou.

 

POLUVSIE.

 

Ľudový dom č.86.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom postavený v rokoch 1910-1915. Upravený bol v rokoch 1960 a 1994. Dom má obdĺžnikový pôdorys, trojdielnu trojpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí v severnej časti námestia v obci Poluvsie 86.

 

PORUBA

Zachované hlinené a murované domy s valbovou strechou.

 

VALASKÁ BELÁ

Ľudová architektúra patrí k čičmianskemu typu. Ľudový odev.

 

VEĽKÁ ČAUSA

Kamenné sýpky z 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist