Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Rožňava

ARDOVO

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Ardovo 35. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Hlinený ľudový dom z roku 1852. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hlinená komora s chlebovou pecou. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes je v nej mlyn (pekáreň).

 

BETLIAR

Zachovaná ľudová architektúra zrubových domov.

 

BRDÁRKA

Obec charakterizovali zrubové dvoj a trojpriestorové domy pod sedlovými strechami krytými slamou. Murovaná architektúra z 20.storočia nadväzuje na Rejdovú.

 

ČIERNA LEHOTA

 

Komora.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Hlinená komora. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Čierna Lehota 44 vedľa kultúrneho domu.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Čierna Lehota 91. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Prízemná stavba z nabíjanej hliny. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

 

DOBŠINÁ

 

Ľudový dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom z nepálenej tehly (dom nemeckého typu) z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Turecká 64.

 

GOČOVO

 

Ľudový dom č.7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Hlinený ľudový dom z roku 1920. Stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Gočovo 7.

 

Ľudový dom č.54, 55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Hlinený ľudový dom. Stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Gočovo 54, 55.

 

Ľudový dom a pamätná tabuľa.

Národná kultúrna pamiatka Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Gočovo 87. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný ľudový dom. Hlinený ľudový dom (rodný dom Juraja Hronca). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Pamätná tabuľa J. Hronca. (Pozri Pamätné tabule v okrese Rožňava).

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Gočovo 34. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Hlinený ľudový dom. Stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Komora. Nachádza sa pri dome č.34.

 

HRHOV

Niektoré domy si zachovali pôvodný stavebný ráz.

 

HRUŠOV

Usadlosť č.81 predstavuje zachovaný, v minulosti pre oblasť charakteristický, typ obydlia spolu s hospodárskymi staviskami, pôvodným oplotením a vstupnou bránou.

 

JABLONOV NAD TURŇOU

Ľudové stavby so stĺpikovou podstienkou, kamenná sýpka s vežou.

 

LÚČKA

Obec so zachovanými ukážkami ľudovej architektúry.

 

OCHTINÁ

 

Ľudový dom č.88, 89.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Tehlový ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ochtiná 88, 89.

 

PAČA

 

Ľudový dom č.20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Pača 20.

 

REJDOVÁ

Dodnes významná národopisná lokalita. Patrí historicky i etnograficky k najzaujímavejším v tomto regióne.

 

Ľudový dom č.17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rejdová 17.

 

Ľudový dom č.40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Rejdová 40.

 

Ľudový dom č.153.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom z roku 1919. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rejdová 153.

 

Ľudový dom č.154.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom z 90.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rejdová 154.

 

Ľudový dom č.300.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom z roku 1851. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rejdová 300 pri dome č.149.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.139.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1920. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rejdová 139.

 

SILICA

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Silica 144. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola (humno) s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

SILICKÁ BREZOVÁ

 

Ľudový dom č.63.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zrubový ľudový dom z 90.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Silická Brezová 63.

 

SILICKÁ JABLONICA

Súbor ľudových murovaných domov s pavlačami, murovanými štítmi a ornamentálnou výzdobou priečelí.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1829. Upravovaný bol v roku 1884. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Silická Jablonica 11.

 

SLAVEC

 

Ľudový dom č.10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Hlinený ľudový dom z roku 1867. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Slavec 10.

 

Ľudový dom č.123.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Hlinený ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Slavec 123.

 

Remeselnícky dom č.139.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Klasicistický remeselnícky (želiarsky) dom, dom správcu Andrášiovcov, z 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Gombasek 139.

 

SLAVOŠOVCE

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v obci Slavošovce 109. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Ľudový dom z nabíjanej hliny. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Sýpka. Stavba z nabíjanej hliny. Fyzický zánik.

 

ŠTÍTNIK

Niekoľko zachovaných remeselníckych domov so štítovou strechou zakončenou hálkou a meštianske domy pôvodne zo 17.-18.storočia s úpravami v 19.storočí.

 

VYŠNÁ SLANÁ

 

Ľudový dom č.53. Stankovičova kúria.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Vyšná Slaná 53.

 

Ľudový dom č.166.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Vyšná Slaná 166.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist