Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Sobrance

BEŽOVCE

Prvky ľudovej architektúry.

 

BLATNÉ REVIŠTIA

Uličná zástavba. Ešte začiatkom 20.stoočia bol známy zvykoslovný úkon na kar pri vyháňaní dobytka. Pastier sputnal dve kurčatá a nahý s nimi obehol hranice chotára, aby sa mu dobytok nerozbiehal.

 

KOROMĽA

Potočná radová zástavba. Ešte v 1.polovici 20.storočia sa zachovali v pohrebnom zvykosloví úkony proti návratu mŕtveho. Priklincovali jeho šaty a trikrát sa otočili s truhlou na dvore.

 

RUSKÁ BYSTRÁ

V obci sa zachovalo niekoľko drevených, slamou krytých domcov.

 

RUSKÝ HRABOVEC

Zo začiatku 20.storočia sa zachovali dvoj a trojpriestorové domy stĺpikovej konštrukcie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist