Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Spišská Nová Ves

BETLANOVCE

 

Ľudový dom s krčmou. Židovská krčma.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Zrubový omietaný ľudový dom s krčmou z roku 1907. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Betlanovce 109.

 

HNILČÍK

 

Súbor baníckych domov.

Národná kultúrna pamiatka Súbor baníckych domov vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa na západnom konci Ráztok. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Banícky dom I. Zrubový banícky dom postavený okolo roku 1880. Dvojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Je to prvý dom západne od klopačky.
 • Banícky dom II. Zrubový banícky dom postavený okolo roku 1880. Dvojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Je to druhý dom západne od klopačky.
 • Banícky dom III. Zrubový banícky dom postavený okolo roku 1880. Dvojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Je to tretí dom západne od klopačky.
 • Banícky dom IV. Zrubový banícky dom postavený okolo roku 1880. Dvojpodlažná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Je to štvrtý dom západne od klopačky.

 

HNILEC

 

Ľudový dom č.5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1885. Upravovaný bol v rokoch 1901, 1947 a v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 5 na vyšnom konci.

 

Ľudový dom č.16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1876. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia a v roku 1998. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 16 na vyšnom konci.

 

Ľudový dom č.162.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1890. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 162.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1895. Upravovaný bol v 50., 60. a 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, osempriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 3 pod hradskou.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom s hospodárskou časťou zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 31 v lokalite pod Grajnárom.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.106.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z 1.polovice 20.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1949, 1991 a 1995. Prízemná stavba s štvordielnou, sedempriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 3.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.176.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z konca 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1983. Prízemná stavba s štvordielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 3.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.177.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1935. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Hnilec 177.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.191.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z nepálenej tehly. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 191.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.195.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z hliny z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 195 v lokalite Garbovňa.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.198.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1905. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Hnilec 198 v lokalite Garbovňa.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Hnilec 43.Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom z roku 1827. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Maštaľ. Zrubová maštaľ. Prízemná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.43.

 

HRABUŠICE

 

Ľudový dom č.466.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Zrubový ľudový dom z roku 1874. Upravovaný bol v rokoch 1970 a 2003. Prízemná stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa v obci Hrabušice 466 v lokalite Hrabušická píla.

 

MARKUŠOVCE

 

Remeselnícky dom, pekáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v polovici a v 70.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Michalská 75 v Pamiatkovej zóne.

 

ODORÍN

 

Ľudový dom č.75, 76, 77.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudový dom z roku 1830. Stavba s trojtraktovou dispozíciou. Nachádza sa v obci Odorín 75, 76, 77.

 

PORÁČ

 

Ľudový dom č.23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubový a murovaný ľudový dom z 1.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severozápadnej časti obce Poráč 23.

 

Ľudový dom č.52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1932. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 52. Obnovou stratil pamiatkovú hodnotu.

 

Ľudový dom č.119.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 119 v lokalite Do Hurštaka.

 

Ľudový dom č.140.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1943. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti obce Poráč 140.

 

Ľudový dom č.180.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom. Stavba s trojdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 180.

 

Ľudový dom č.242.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom z roku 1869. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 242 v Poráčskej doline.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1891. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 27.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.95.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa vo východnej časti obce Poráč 95. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom s hospodárskou časťou. Zrubový rámový ľudový dom s hospodárskou časťou z obdobia koniec 19. až začiatok 20.storočia. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Zrubová stodola (humno) z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vedľa domu č.95. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1998.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.116.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový a murovaný ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1890. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa vo východnej časti obce Poráč 116.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou č.121.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubový ľudový dom s hospodárskou časťou z roku 1944. Prízemná stavba s podpivničením, päťdielnou, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 121.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Nachádza sa v strede obce Poráč 193. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom z roku 1933. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Maštaľ. Zrubová maštaľ z roku 1933. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.193.

 

Stodola č.11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola (humno) z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 11.

 

Stodola č.13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rámová stodola (humno) z polovice 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 13.

 

Stodola č.28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzala sa v obci Poráč 28. Fyzický zánik.

 

Stodola č.53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Poráč 53 za obchodom.

 

Stodola č.54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Poráč 54 za obchodom.

 

Stodola č.55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola s ovčínom z roku 1940. Prízemná stavba s trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v severnej časti obce Poráč 55.

 

Stodola č.56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Poráč č 56 za obchodom.

 

Stodola pri dome č.6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.6, k domu č.214.

 

Stodola pri dome č.12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.12, k domu č.204.

 

Stodoly.

Národná kultúrna pamiatka Súbor stodôl vyhlásená v roku 1998. Nachádzajú sa v severnej časti obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Stodola 1. Zrubová stodola (humno) z roku 1930. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.66 v lokalite Stodolište.
 • Stodola 2. Zrubová stodola (humno) z konca 19.storočia. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.73 v lokalite Stodolište.
 • Stodola 4. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.75 v lokalite Stodolište.
 • Stodola 5. Zrubová stodola (humno). Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.77 v lokalite Stodolište.
 • Stodola 6. Zrubová stodola (humno) z konca 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa za domom č.79 v lokalite Stodolište.

 

RUDŇANY

 

Ľudový dom č.12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubový a murovaný ľudový dom z roku 1886. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na severnom okraji obce Rudňany 12.

 

Ľudový dom č.46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubový ľudový dom z roku 1838. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Rudňany 46.

 

Ľudový dom č.284.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Zrubový a murovaný ľudový dom z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojdielnou, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce Rudňany 284.

 

SMIŽANY

 

Ľudový dom č.9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí Matúša Pajdušáka 9 v centre obce pri kostole.

 

Ľudový dom č.10. Ondrovec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa na Námestí Matúša Pajdušáka 10 v centre obce.

 

Ľudový dom č.11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvordielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na Námestí Matúša Pajdušáka 11 v centre obce.

 

Ľudový dom a pamätná tabuľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Kapitána Nálepku 20. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný ľudový dom. Ľudový dom z 1.polovice 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Rodný dom partizánskeho veliteľa, kapitána J. Nálepku /1912-1943/. Dnes je v ňom múzeum.
 • Pamätná tabuľa J. Nálepku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

TEPLIČKA

Zachovalo sa niekoľko dreveníc so sedlovou strechou, podlomenicou a hálkou a zrubové hospodárske budovy v otvorených dvoroch.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist