Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Trebišov

BREZINA

Z 19.storočia zachované hlinené domy s valbovou strechou zoradené za sebou v rozľahlých dvoroch.

 

MALÁ TŔŇA

 

Vínne pivnice.

Národná kultúrna pamiatka Súbor vínnych pivníc vyhlásená v roku 1984. Súbor kamenných vínnych pivníc z 12.storočia. Nachádzajú sa v areáli vinárskych závodov č.215.

 

PARCHOVANY

Niekoľko z časti zrubových, z časti murovaných omazaných a obielených domov, na podmurovke so základom pre pavlač z 19.storočia.

 

VEĽKÁ TŔŇA

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, dvomi chodbami a jedenástimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a pätnástimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a tromi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, dvomi chodbami a ôsmimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a dvomi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a dvomi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a piatimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, dvomi chodbami a šiestimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, dvomi a tromi chodbami a ôsmimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, jednou chodbou a šiestimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a dvomi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, niekoľkými chodbami a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v rokoch 1985 a 1995. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a dvomi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a jednou miestnosťou. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, jednou chodbou a tromi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, jednou chodbou a tromi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a jednou miestnosťou. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a jednou miestnosťou. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou a dvomi chodbami a ôsmimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou a dvomi chodbami a tromi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou a štyrmi chodbami a šiestimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a tromi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, niekoľkými chodbami a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou a dvomi chodbami a siedmimi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s dvomi podzemnými podlažiami, dvomi chodbami a štyrmi miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí, v roku 1901 a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou chodbou a jednou miestnosťou. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, niekoľkými chodbami a niekoľkými miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

Vínna pivnica. Tokajská vínna pivnička č.33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Skalná a kamenná pivnica z konca 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-19.storočí a v 20.storočí. Pivnica s jedným podzemným podlažím, jednou a dvomi chodbami a tromi a jednou miestnosťami. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

VEĽKÝ KAMENEC

Klasicistické zemianske domy z 1.polovice 19.storočia.

 

VINIČKY

 

Vínne pivnice.

Národná kultúrna pamiatka Súbor vínnych pivníc vyhlásená v roku 1984. Súbor kamenných historických vínnych pivníc z 12.storočia vytesaných do vulkanickej tufy. Nachádzajú sa v areáli vinárskych závodov č.46.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist