Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ľudová architektúra v okrese Veľký Krtíš

BALOG NAD IPĽOM

Zachovaná ľudová architektúra murovaných domov.

 

ČEBOVCE

Obytné domy so strechou prečnievajúcou do dvora a podopretou empírovými stĺpmi.

 

ČELOVCE

Podpivničené kamenné trojpriestorové domy s maštaľou a šopou z 19.storočia. Mladšie murované domy so stĺpovým podstreším, sedlovými strechami s podlomenicou prečnievajúcimi do dvora a podpretými empírovými stĺpmi. V hospodárskych dvoroch murované sýpky, pôvodne so slamenými strechami.

 

DAČOV LOM

Štyri murované ľudové domy s kamenným ostením, okná chránené železnými okenicami s dobovým zariadením, odevmi a pracovnými nástrojmi.

 

Ľudový dom č.13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom z roku 1844. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Horný Dačov Lom 13.

 

Ľudový dom č.21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom. Prízemná stavba s podkrovím, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Horný Dačov Lom 21.

 

Ľudový dom č.61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Dolný Dačov Lom 61.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Horný Dačov Lom 19. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Komora. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.19.

 

DOLNÉ PLACHTINCE

Obytné domy so strechami prečnievajúcimi do dvora a podopretými empírovými stĺpmi.

 

Ľudový dom č.46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Dolné Plachtince 46 pri štátnej ceste.

 

HORNÉ PLACHTINCE

Murované podpivničené domy pripomínajúce kúrie, pôvodne kryté slamenou alebo škridlovou valbovou strechou, podopreté murovanými stĺpmi, prípadne drevenými krakorcami. Zachovaný ľudový odev a architektúra.

 

Ľudový dom č.57.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Horné Plachtince 57 v Pamiatkovej zóne.

 

Ľudový dom s hospodárskou časťou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z konca 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, päťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhozápadnej časti obce Horné Plachtince 74 v Pamiatkovej zóne.

 

HRUŠOV

Čiastočne zachovaný ľudový odev a architektúra. Charakteristický kolorit obce dotvárajú pivnice vytesané v pieskovci.

 

Ľudový dom s areálom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa v strede obce Hrušov 178. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Veľký Krtíš).
 • Skalná pivnica. Skalná pivnica zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa pri dome č.178.

 

ĽUBORIEČKA

 

Ľudový dom č.51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom z roku 1892. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Ľuboriečka 51.

 

NOVÁ VES

 

Ľudový dom č.103.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudový dom (valky). Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Nová Ves 103. Obnovou stratil pamiatkovú hodnotu.

 

OBECKOV

 

Ľudový dom č.5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Obeckov 5.

 

PRAVICA

 

Ľudový dom č.10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný a hlinený ľudový dom. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Pravica 10.

 

Ľudový dom č.26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Pravica 26.

 

PRÍBELCE

Zachovaný ľudový odev a ľudové domy.

 

Ľudový dom č.15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Horné Príbelce 15.

 

Ľudový dom č.261.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Dolné Príbelce 261.

 

SENNÉ

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Nachádza sa v obci Senné 3 pri evanjelickom kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Ľudový dom z roku 1883. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.
 • Stodola s maštaľou. Maštaľ s humnom z roku 1883. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.
 • Komora s ovčincom. Stavba z roku 1883. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Stodola. Kamenná stodola (humno) z roku 1883. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v záhrade za humnom.

 

STREDNÉ PLACHTINCE

Zachovaný ľudový odev a ľudová architektúra. Domy na spôsob klasicistických kúrií s empírovou lodžiou a ľudové vinohradnícke stavby. V minulosti bohatý folklór, ľudová umelecká výroba výšiviek a čipiek.

 

SUCHÁŇ

Obec má bohatú kultúru a tradície. Tradičná roľnícka čipka.

 

Ľudový dom č.7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Sucháň 7. Dnes je v ňom múzeum.

 

Ľudový dom č.54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s viacpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v obci Sucháň 54.

 

Ľudový dom č.93.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Sucháň 93.

 

SUCHÉ BREZOVO

Dva ľudové domy s dobovým zariadením, odevmi a pracovnými nástrojmi.

 

Ľudový dom č.54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný ľudový dom. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Suché Brezovo 54.

 

Roľnícky dvor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v obci Suché Brezovo 26. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Ľudový dom. Kamenný ľudový dom z 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Hospodárska stavba. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri dome č.26.

 

VIESKA

Charakteristické domy zo začiatku 20.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist