Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Madunice

POLOHA.

Obec leží v severozápadnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na pravom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá zmienka o obci je z roku 1113 v Zoborskej listine, ktorá dokladá, že obec Madunice existovala. Po zániku Veľkomoravskej ríše sa obec spolu s okolím stáva súčasťou nitrianskeho kniežatstva. Zoborská listina je významná pre mnohé lokality na Slovensku. Vznikla na podnet predstaveného kláštora svätého Hyppolita v Nitre na Zobore. Tento požiadal kráľa Kolomana znova vymedziť majetky kláštora po vpáde moravského markgrófa Ota na územie juhozápadného Slovenska. Listina jasne určuje územia, ktoré boli pod priamou vládou kráľa a tými, ktoré patrili nitrianskemu benediktínskemu kláštoru. Do majetkov zoborského opátstva patrili i Madunice, ktoré sa spomínajú ako Medenz. Uvádzalo sa, že v obci je akási vŕba, ktorá tvorí hranicu medzi majetkami kráľa Kolomana a zoborského kláštora. V 18. a 19.storočí obec niekoľkokrát zničili veľké povodne na Váhu (1775,1813,1894).

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie obce v neolite, sídliskové nálezy aj z doby rímskej a veľkomoravskej. Z doby rímskej pochádza osídlenie germánskymi kmeňmi z 3.-4.storočia. Z chotára obce sú totiž známe zlomky keramiky z tohto obdobia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

 

Okres Piešťany: Drahovce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist