Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Malé Kršteňany

POLOHA.

Obec leží pri východnej hranici okresu na pravom brehu rieky Nitra. Leží východne od okresného mesta, na styku Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny.

HISTÓRIA. 

Prvá písomná zmienka o obci utraque Keressnia je z rokov 1255 a 1271 (ďalšie názvy: 1392 Kerestenen, alia Kerestenen, 1773 Male Krstenany). V roku 1310 bola obec kráľovským majetkom v oslianskom dištrikte, od 14.storočia je majetkom hradu Uhrovec. V roku 1318, kedy Matúš Čák odviedol tunajších poddaných, obec patrila nitrianskemu biskupovi, v roku 1534 Ostrovičovcom, v roku 1536 Forgáchovcom, v roku 1601 Dóczyovcom, neskoršie Šimoniovcom, nitrianskej kapitule, trnavskému semináru. V roku 1536 mala obec mlyn, v roku 1601 mala 29 domov, v roku 1720 mala krčmu a 19 daňovníkov, v roku 1828 mala 46 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Začiatkom 20.storočia sa živili aj košikárstvom. Od roku 1931 sa tu ťažil dolomitický vápenec. V 2.polovici 20.storočia obyvatelia pracovali v priemyselných závodoch v Partizánskom a Novákoch.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Archeologická lokalita, osídlenie v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.

Sídlisko z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l., kostrový hrob z okruhu lengyelskej kultúry.

Popolnicové pohrebisko z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. z okruhu lužickej kultúry. Opevnené hradisko z okruhu lužickej kultúry z toho istého obdobia.

Opevnené hradisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l.

Laténsko-dácke sídlisko z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostol.

Kaplnky: 1, 2.

Príroda.

Veľký vrch.

Báňovie dolina,

PR Veľký vrch.

Rieka Nitra.

VN Báger.

Chránený strom Veľkouherská lipa.

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

Okres Prievidza: Bystričany, Čereňany, Oslany.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist