Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Matúškovo

POLOHA.

Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na pravom brehu rieky Šard južne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1138 v popise diakonského chotára, v ktorej sa obec spomína ako pozemok bratislavského hradného ľudu „terra civilum Posoniensium de villa Tocsu“. Meno obce sa neskoršie spomína v podobe Tochsun v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214. V chotárnom popise Diakoviec z roku 1236 zasa ako Togsun a v roku 1240 sa meno obce objavuje v jednej kráľovskej darovacej listine v podobe Teksze. Kráľ Vojtech IV. listinou z roku 1269 daroval pozemok z chotára Ivánokovi, bratislavskému hradnému nevoľníkovi, synovi Léka, ktorého vlastníctvo sa dá sledovať až do 15.storočia. V 1.polovici 14.storočia sa k majetku v obci dostáva bratislavská kapitula. V 15.storočí už patrila časť obce Šintavskému hradu, druhú časť, po vymretí rodu Lékovcov, získala rodina Rozgoniovcov. Neskôr patrila viacerým zemepánom, v 16.storočí bola poddanskou obcou šintavského panstva. V 17.storočí, po získaní majetkovej časti Jána Lichtensteina Esterháziho, obec pripojili k šintavskému panstvu, ktoré vlastnili od roku 1642. Od roku 1817 patrila obec panstvu Čeklís. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Archeologické nálezisko. Osídlenie v neolite. Kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej a slovanské popolnicové pohrebisko.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist