Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Meštianske domy v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 2. Vodárenský domček.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1562. Upravovaný bol v rokoch 1640-1662 a v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Oswald. Solitér sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Je dvojpodlažný. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 1. Walterovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Gotický meštiansky dom postavený koncom 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v 1.polovici 17.storočia, v 19.storočí, pred rokom 1987 a v roku 1992. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severozápadnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Novobarokový meštiansky dom postavený v 30.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1554 a 1625 a v 1.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, v 19.storočí, pred rokom 1987 a v rokoch 1991-1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severozápadnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia a v roku 1761. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 5. Mollerovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Gotický meštiansky dom postavený na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 16.storočia, po roku 1625, v rokoch 1787 a 1863 a koncom 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severozápadnej strane ulice. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v roku 1525. Upravovaný bol v 50.rokoch 19.storočia. Má trojtraktovú dispozícuiu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 8. Betlenovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1556. Upravovaný bol v roku 1610. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom galéria.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v rokoch 1620-1630. Upravovaný bol v roku 1818. Má trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Gotický meštiansky dom postavený koncom 14.storočia. Upravovaný bol v 16., 17., 18., 19., 20. a 21.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s troma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Radový dom sa nachádza v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, v 1.polovici 17.storočia, po roku 1761 a v 19. a 20.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v polovici 17.storočia, v roku 1899 a v 20. a 21.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný. Radový prejazdový dom sa nachádza v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol po roku 1761 a v 19., 20. a 21.storoči. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1554. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 17.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1590. Upravovaný bol v rokoch 1600 a 1625, v 18. a 19.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1561. Upravovaný bol v roku 1625 a v 18. a 19.storočí. Má štvortraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1625 a v 18. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 2.tretine 17.storočia, po roku 1761, v 19.storočí a v rokoch 1987 a 1998. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys nepravidelného obdĺžnika, je  dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na západnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1660. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má pôdorys v tvare L. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v roku 1767. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1761, v 19. a 20.storočí a v rokoch 2009-2010. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na juhovýchodnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskororenesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1625. Upravovaný bol v roku 1761 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v roku 1761 a v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom postavený v roku 1533. Upravovaný bol po roku 1761, v 2.polovici 19.storočia, v 20.storočí a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severozápadnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 35. Botharov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1640-1660, po roku 1671, v 19.storočí  a v rokoch 1979-1980, 1992 a 2005-2006. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na juhovýchodnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1761, v 19.storočí, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1979-1983, 1996 a 2000. Má štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie na severozápadnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskororenesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1992-2001. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je trojpodlažný. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1993-1996 a 2006. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1761, v 19.storočí a v rokoch 1995-1999 a 2008. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 43.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1761. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový prejazdový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1643. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 46, 48.

Národná kultúrna pamiatka Domy meštianske vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Dom meštiansky. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1600. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1806, na prelome 19. a 20.storočia a v rokoch 1991-1996 a 2001. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom č.46 sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.
  • Dom meštiansky. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1600. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v rokoch 2000-2001. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom č.48 sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 90.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 90.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 91.rokoch 16.storošia. Upravovaný bol v 20. a 21.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1576. Upravovaný bol v 16., 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 58.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 17.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 20. a 21.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dolná 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskororenesančný meštiansky dom postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí a v roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na severnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v 17. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický meštiansky dom postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1860 a 1910. Má trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 7. Ondrejkovičovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1556. Upravovaný bol v roku 1634 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v polovici 17.storočia a v roku 1879. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Eklekticistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1883. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1641. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.tretine 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Neskororenesančný meštiansky dom postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v 18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Nárožný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v 16.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 16.storočí, v 2.polovici 17.storočia, po roku 1761, v roku 1888 a začiatkom 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Secesný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia. Je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 26. Beniačovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1608. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má štvortraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Upravovaný bol v rokoch 1640-1660 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Renesančný radový meštiansky dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorenesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Klasicistický meštiansky dom postavený začiatkom 19.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Je dvojpodlažný s podpivničením. Bol v ňom chudobinec.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Novoklasicistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 9. Archív Krajského pamiatkového ústavu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 16.storočia, v 17.storočí, v rokoch 1684 a 1761, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1636 a 1641, koncom 18.storočia, v 19.storočí a v rokoch 1966 a 1990. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1846 a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Horná Strieborná 21. Zipserov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 17.storočí. Upravovaný bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia, v 80.rokoch 20.storočia a v 21.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1622 a v 50.rokoch 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1771. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 5. Schwarzovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1771 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je T. Koradin. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1771. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kapitulská 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1846. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1638. Upravovaný bol v roku 1863. Je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 8.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky pamätný dom. Klasicistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1846. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Pamätný je v súvislosti s básnikom a literárnym pracovníkom Izidorom Žiakom-Somolickým /1863-1912/. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
  • Pamätná tabuľa Izidora Žiaka-Somolického. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v polovici 17.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1761, v 19.storočí, začiatkom 20.storočia a v roku 1966. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na východnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na západnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený. Upravovaný bol v polovici 17.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na východnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1640, 1720-1740, v 19.storočí, v 60.rokoch 20.storočia a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je V. Mušla. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia a v rokoch 1992 a 1995-2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na východnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Eklekticistický meštiansky dom postavený v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 50.rokoch 19.storočia a v 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na východnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia, začiatkom a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii na západnej strane ulice.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Lazovná 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1600. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 4. Dom Kolbenheyerovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 14.-15.storočí. Upravovaný bol v 15.storočí, začiatkom a v polovici 16.storočia, v 17.storočí a v 2.polovici 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol na prelome 15. a 16.storočia, v 2.polovici 16.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 17.storočia. Je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 7. Dom s visutou strechou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 17.storočia a v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom strechy je B. Schnirch. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom postavený v 2.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorobarokový meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie Štefana Moyzesa 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pod Urpínom 13. Turzov dom.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a parcelačný múr vyhlásená v roku 1978. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Renesančný solitérny prejazdový dom bol postavený v rokoch 1650-1660. Upravovaný bol v 19.storočí, v 60. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 2004. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa v južnej časti ochranného pásma Mestskej pamiatkovej rezervácie.
  • Parcelačný múr. Tehlový parcelačný múr s arkádami bol postavený v neskororenesančnom slohu po roku 1660. Má pôdorys v tvare L.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Dominika Skuteckého 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný nárožný meštiansky dom postavený v 19.storočí. Je dvojpodlažný s podpivničením.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v roku 1579 a v 19.storočí. Je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom archív.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v 16., 18. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 4. Turzov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1557 a v 30.rokoch 17.storočia. Autormi stavby sú Oswald a V. Mušla. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú J. Murár a Ch. Krainer. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 6. Šestka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1561 a v 16. a 18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú Hedvábny a De Pauli. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1571, v 19.storočí a v roku 1964.  Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, Je trojpodlažný s podpivničením. Autormi stavby sú Oswald a Boženík. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1532. Upravovaný bol v roku 1761 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je J. Vanek. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 50.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1652 a 1761 a v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Gotický meštiansky dom postavený v 90.rokoch 15.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v roku 1620 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je De Pauli. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 15.storočí. Upravovaný bol v roku 1600 a v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1526, 1761, 1791 a 1967. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii pri ulici Horná Strieborná.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 16. Benického dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v roku 1660 a v 18.storočí. Autorom je De Pauli. Súčasný dom vznikol spojením dvoch objektov na konci 16.storočia. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 17. U Wágnerov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 16. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1781 a v 2.polovici 19.storočia. Je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 20. Cisársky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 90.rokoch 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí a v roku 1832. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 19.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 22. Ebnerov dom s arkádou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 2.polovici 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1636, v 19.storočí a v roku 1912. Má trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podpivničením. Autorom arkiera je J. Weinhardt. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Námestie SNP 27. Oberhaus, Laugingerov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 90.rokoch 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1526 a v 18. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ĽUBIETOVÁ

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom postavený v 50.rokoch 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza v obci Ľubietová 223.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist