Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Meštianske domy v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1976. Má dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 2 pri Kostolnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1787 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice MUDr. Alexandra 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici a v 80.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na východnej strane ulice MUDr. Alexandra 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z roku 1634. Upravovaný bol v 18.storočí a v roku 1965. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 10.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1788 a v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 2.tretine 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17. a 18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 12.

Národná kultúrna pamiatka Meštianske domy vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Renesančný dom z roku 1675. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a po roku 1970. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 12.
  • Hospodárska stavba. Renesančná stavba zo 17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Kostolnom námestí 3.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 2.tretine 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z konca 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, koncom 18.storočia, v 19.storočí a v 70.-90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice MUDr. Alexandra 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novogotický meštiansky dom z roku 1640. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol 19.-20.storočí. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 18 pri Kostolnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1763 a v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, začiatkom a v 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice MUDr. Alexandra 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1880 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom postavený po roku 1780. Upravovaný bol v 19.-20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom hotel.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom postavený pred rokom 1870. Upravovaný bol v rokoch 1890 a 1955. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 30 pri Kostolnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom postavený po roku 1870. Upravovaný bol v rokoch 1890-1910 a v 80.-90.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 36 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z roku 1770. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1945 a 1963-1964. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 38 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 2.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1970 a 1992-1999. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice MUDr. Alexandra 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. MUDr. Alexandra 42. Bývalá Spišská banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1965, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1991-1995 a 2001. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici MUDr. Alexandra 42 severovýchodne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1659, v 18.-19.storočí a v rokoch 1998-1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na Hlavnom námestí 2 pri ulici Poštová v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo začiatku 16.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, na prelome 18. a 19.storočia, v polovici 19.storočia, v roku 1861 a v 1.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1763, v 1.polovici 19.storočia, pred rokom 1927 a v rokoch 1999 a 2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia a v roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane severovýchodnej časti Hlavného námestia 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z roku 1651. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, začiatkom 20.storočia, po roku 1927 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1927, v 2.polovici 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 1.polovici a koncom 19.storočia a v 1.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, koncom 19.storočia, po roku 1927, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2006-2008. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza na západnej strane severovýchodnej časti Hlavného námestia 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane severovýchodnej časti Hlavného námestia 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí a na prelome 20. a 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol po roku 1610, v 2.polovici 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane severovýchodnej časti Hlavného námestia 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 1.polovici 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol po roku 1610, v 2.polovici 18.storočia a v 19. a 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane severovýchodnej časti Hlavného námestia 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1782, v 19.storočí, v 2.polovici 20.storočia, v roku 2000 a po roku 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza c severovýchodnej časti Hlavného námestia 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia, v 20.storočí a po roku 2006. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novobarokový meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 18.-19.storočí, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zp začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, v 2.polovici 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Hlavného námestia 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol po roku 1610, v 2.polovici 18.storočia, v 20.storočí a po roku 2000. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 29 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 31. Dom richtára Cornidesa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí a v rokoch 1970 a 2008. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 31 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1927, v 2.polovici 20.storočia a v roku 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Hlavného námestia 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol po roku 1910, pred rokom 1978, v 80.rokoch 20.storočia a po roku 1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 34 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 36. Bývalý hotel Šport.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 36 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 37. Dom Kolbenheyer.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol okolo polovice 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 37 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 39. Dom Toppertzerovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1753, v polovici 19.storočia, pred rokom 1928 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 39 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí, po roku 1950 a v rokoch 1997-1998. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, pred rokom 1978 a po roku 2000. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 41 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1950 a v rokoch 2001-2006. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 42 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 43. Dom Guldenovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 19.storočia a po roku 1978. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 43 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 45, 47. Dom rodiny Kray, Dom rodiny Hayde.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 2.polovici 20.storočia, po roku 1979 a v rokoch 2010-2011. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 45, 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 46. Patricijský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1787, koncom 19.storočia, v 80.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom galéria.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 49. Dom Szkladányiovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 49 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom hotel.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1589 a 1799, koncom 19.storočia, začiatkom 20.storočia a v roku 1980. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Hlavného námestia 50 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 51. Dom Stenczelovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a po roku 1979. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 51 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 30., 70. a 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 52 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol koncom 16.storočia, v 18. a 19.storočí a v 2.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na západnej strane Hlavného námestia 53 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí a v 3.tretine 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 54 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 55. Dom Palcsóovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1698 a na prelome 18. a 19.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový nárožný dom sa nachádza na Hlavnom námestí 55 pri ulici Kostolná v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený v období 15.storočie až začiatok 16.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, koncom 19.storočia, v 3.tretine 20.storočia a v 21.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 56 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 58. Lekáreň K uhorskej korune.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.-16.storočia. Upravovaný bol koncom 18.stotočia, v 19.storočí, koncom 19.storočia, po roku 1928 a v 50.rokoch 20.storočia. Má dvakrát jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 58 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1909 a v 50.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 60 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 62.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v rokoch 1870-1928, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 62 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol začiatkom a v 30.rokoch 20.storočia. Má dvakrát jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 64 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 66.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový a prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hlavného námestia 66 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 70.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.-17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, po roku 1945 a v 3.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 70 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 72.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1861, v 2.polovici 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 72 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 74.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 74 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 76.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1610. Upravovaný bol v 3.tretine 18.storočia, v polovici 19.storočia, po roku 1950 a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 76 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 78.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.tretine 19.storočia a po roku 1950. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 78 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 80.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2001. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 80 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 82.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 82 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 84.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z roku 1629. Upravovaný bol v roku 1712, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 84 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 86.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 86 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 88.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom postavený v období 15. až začiatok 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 88 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 94.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí a v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 94 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 96.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v 1.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 96 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 98.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 50.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1992. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Hlavnom námestí 98 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hlavné námestie 90, 92.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 15.-17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hlavnom námestí 90, 92 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 1.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v roku 2009. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Hradná 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1676, v 18. a 19.storočí a po roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na Hradnom námestí 1 pri Hlavnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 2. Katov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky, remeselnícky,  dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí a v rokoch 1970 a 1988. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový nárožný dom sa nachádza na Hradnom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v rokoch 1960-1962 a 2007. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 4. Veliteľská budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, v 20.storočí a v roku 1998. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z roku 1613. Upravovaný bol v 3.tretine 18.storočia, v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 3.tretine 18.storočia, v 19.storočí a po roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z roku 1653. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1842, v 2.polovici 19.storočia a pred rokom 1928. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1782 a po roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1,polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v juhozápadnej časti Hradného námestia 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1727, v polovici 19.storočia, po roku 1978 a v rokoch 1995-2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 1.tretiny 16.storočia. Upravovaný bol po roku 1700 a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v juhozápadnej časti Hradného námestia 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1741, v 20.storočí a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1762 a v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane Hradného námestia 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí a v roku 2006. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Sieňový prejazdový radový dom sa nachádza na Hradnom námestí 18 v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v období koniec 18. až začiatok 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej časti Hradného námestia 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí a v rokoch 1986, 2000 a 2009. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hradnom námestí 20 južne od kostola paulínov v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 21.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol koncom 17.storočia, v roku 1870, v 2.polovici 19.storočia, v roku 1907 a začiatkom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Hradného námestia 21.
  • Hospodárska stavba. Baroková stavba z kameňa a tehly z konca 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1895. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v severovýchodnej časti ulice Nová.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí a po roku 1991. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hradnom námestí 22 južne od kostola paulínov v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.-16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1762, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Hradného námestia 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v rokoch 1966-1967, 2000, 2007 a 2011. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Hradnom námestí 24 južne od paulínskeho kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Hradného námestia 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol začiatkom 17.storočia, v polovici 18.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severovýchodnej strane Hradného námestia 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 28. Dom rodiny Drazenovitz.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Hradného námestia 29 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 30. Dom slovensko-poľského stretávania EUT.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.-16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v roku 2011. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Hradného námestia 31 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.-16.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza v severnej časti Hradného námestia 33 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z roku 1814. Upravovaný bol v 2.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane Hradného námestia 34 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 35. Rodný dom Helgy Blaschke-Pál.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1912, v 2.tretine 20.storočia a v roku 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na severnej strane bloku Hradného námestia 35 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hradné námestie 36. Bývalé sídlo okresného úradu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia, pred rokom 1928, po roku 1975 a v roku 2012. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na Hradnom námestí 36 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia a v roku 1890. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 1 južne od preluky s ulicou Trhovište v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí, v polovici 20.storočia, po roku 2000 a v rokoch 2005-5009. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 2 pri ulici Baštová a Hlavnom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 16.-18.storočí, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2003. Má dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na juhovýchodnej strane ulice Hviezdoslavova 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, po roku 1721, v roku 1790, v 19.storočí, v roku 1967 a do roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 5 v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom postavený pred rokom 1870. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 1.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 6 v južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v 19., 20. a 21.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na juhovýchodnej strane ulice Hviezdoslavova 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 8. Dom Schwingovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 8 v južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z roku 1642. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, v 20.storočí a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 9 v južnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom postavený pred rokom 1870. Upravovaný bol koncom 19.storočia, v 2.tretine 20.storočia a v roku 1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 10 severovýchodne od evanjelického kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, po roku 1970 a v rokoch 2002 a 2011. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na južnej strane ulice Hviezdoslavova 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, po roku 1789, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na juhovýchodnej strane ulice Hviezdoslavova 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom postavený pred rokom 1870. Upravovaný bol v rokoch 1997-1998 a 2000. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na juhovýchodnej strane ulice Hviezdoslavova 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia, v 1.polovici 20.storočia a v rokoch 1993 a 1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza v južnej časti ulice Hviezdoslavova 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Hviezdoslavova 19.

Nárožný meštiansky dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 19.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.-21.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 4 južne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 6.

Radový meštiansky dom sa nachádza na Kostolnom námestí 6.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia a po roku 1984. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 12 južne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Kostolnom námestí 19 východne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1976-1977 a 2008. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 50.rokov 16.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia, okolo roku 1964 a v rokoch 1972, 2003 a 2005. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Kostolnom námestí 26 pri ulici Nová v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 30.

Radový meštiansky dom sa nachádza na Kostolnom námestí 30.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí, po roku 1970 a v roku 2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 35 severne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z konca 18.storočia. Upravovaný bol v 40.rokoch 20.storočia, po roku 1974 a v roku 2009. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 37 severne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z roku 1788. Upravovaný bol v 20.storočí, po roku 1978 a v roku 2011. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Kostolného námestia 38 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v 30.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 39 severne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 40 severne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Kostolné námestie 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 1997 a 2010. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza na Kostolnom námestí 41 severne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskororenesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol začiatkom 219.storočia, v 20.storočí a v roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Nová 1 severovýchodne od Baziliky svätého Kríža v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 60.-70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Nová 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Nová 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Nová 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v 30.-40.rokoch 20.storočia, po roku 1974, okolo roku 1989 a v rokoch 2000-2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Nová 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 10.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v polovici 20.storočia a v rokoch 1979-1980. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Nová 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 10.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1965 a 2009. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Nová 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 90.rokov 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a po roku 1997. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Nová 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom hotel.

 

KEŽMAROK. Nová 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z roku 1792. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Nová 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z roku 1794. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice Nová 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Nová 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 15.-16.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, v 2.tretine 20.storočia a po roku 2004. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na západnej strane ulice Nová 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 2.

Nárožný schodiskový meštiansky dom sa nachádza v lokalite Starý trh 2.

 

KEŽMAROK. Starý trh 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, v 70.rokoch 20.storočia, po roku 1990 a v rokoch 2004-2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

KEŽMAROK. Starý trh 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1997 a 1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného L, je dvojpodlažný s podkrovím. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Chodbový nárožný dom sa nachádza v lokalite Starý trh 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 11. Dom Jozefa Tschörnera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom Jozefa Tschörnera /1859-1928/ zo 14.storočia. Upravovaný bol v 17. a 19.storočí a v 1.tretine 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 12 v severovýchodnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

KEŽMAROK. Starý trh 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 2000-2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 13 v severozápadnej časti ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1960 a 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 14 na juhovýchodnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 1999-2004. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 15 v severozápadnej časti ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskoroklasicistický meštiansky dom z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 17 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Meštiansky dom z polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 1998-2000. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 18 na juhovýchodnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 19.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a parcelačný múr vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Barokový dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a začiatkom a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 19 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
  • Parcelačný múr. Gotický múr zo 14.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí.

 

KEŽMAROK. Starý trh 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Ľudovo-klasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 1.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 20 na juhovýchodnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1865, v 20.storočí a v roku 2007. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 21 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z obdobia okolo roku 1800. Upravovaný bol v polovici a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 22 na juhovýchodnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 23 v západnej časti ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 25. Dom pionierov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v období koniec 19. až začiatok 20.storočia a v roku 1960. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 25 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobarokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol po roku 1970 a začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 27 v severozápadnej časti ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 29 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 50.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 31 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z roku 1696. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 33 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 35 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 37 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančný meštiansky dom z konca 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 41 na západnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 43.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický meštiansky dom z roku 1907. Upravovaný bol v rokoch 1974-1978, 2004 a 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 43 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 47. Starý špitál, kultúrne stredisko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1670, v 1.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 47 na západnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 48.

Radový meštiansky dom sa nachádza v lokalite Starý trh 48.

 

KEŽMAROK. Starý trh 50.

Radový meštiansky dom sa nachádza v lokalite Starý trh 50.

 

KEŽMAROK. Starý trh 51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1975 a 1984 a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 51 západne od hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 58.

Radový meštiansky dom sa nachádza v lokalite Starý trh 58.

 

KEŽMAROK. Starý trh 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici a v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je jednopodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 60 západne od hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol v roku 1941 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Prejazdový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 61 na severovýchodnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 65.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 65 na severozápadnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

KEŽMAROK. Starý trh 67. Dom pri hradbách.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z konca 18.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia a po roku 1977. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 67 pri Hrnčiarskej bašte v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 71. Dom pri hradbách.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1970. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 71 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KEŽMAROK. Starý trh 73. Dom pri hradbách.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistický meštiansky dom z 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1970 a začiatkom 21.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Radový dom sa nachádza v lokalite Starý trh 73 pri Hrnčiarskej bašte v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ĽUBICA. Armádneho  generála L. Svobodu 80.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Novoklasicistický meštiansky dom postavený pred rokom 1870. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2010. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Armádneho generála L. Svobodu 80 juhovýchodne od obecného úradu v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia.

 

ĽUBICA. Armádneho generála L. Svobodu 82.

Meštiansky dom sa nachádza na ulici Armádneho generála L. Svobodu 82.

 

ĽUBICA. Armádneho generála L. Svobodu 127.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1906, 1967-1970 a 1997. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pamätný je v súvislosti s interbrigadistom Antonom Lukáčom /1904-1936/. Bola na ňom osadená jeho pamätná tabuľa, ktorá ale fyzicky zanikla. Nachádza sa na ulici Armádneho generála L. Svobodu 127 v strede obce v Pamiatkovej zóne.

 

ĽUBICA. Športová 21, 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z roku 1642. Upravovaný bol v roku 1764, v polovici 20.storočia a v rokoch 1970 a 2008. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dvojdom sa nachádza na severnej strane ulice Športová 21, 23 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Hviezdoslavova 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1811 a po roku 1984. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v strede ulice Hviezdoslavova 20 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Hviezdoslavova 21. Greisigerov dom, mestská knižnica.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 2010. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Novorenesančný dom postavený v rokoch 1886-1889. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Johann Strait. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 21 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom múzeum.
  • Pamätná tabuľa MUDr. M. Greisigera. (Pozri Pamätné tabule v okrese Kežmarok).

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Hviezdoslavova 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v roku 1823. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza južne od centra na južnej strane ulice Hviezdoslavova 34 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Hviezdoslavova 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 10.rokov 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí, pred rokom 1972 a v rokoch 2001-2011. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 48 v južnej časti historického jadra v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Hviezdoslavova 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol začiatkom 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia, pred rokom 1871 a po roku 1955. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza vo východnej časti ulice Hviezdoslavova 50 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Petzvalova 16. Lekáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Historizujúci meštiansky dom postavený na prelome 19. a 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Petzvalova 16 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Slnečná 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo začiatku 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1840, 1876, 1942 a 1997. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza severovýchodne od centra na severnej strane ulice Slnečná 3 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Slnečná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo začiatku 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1806, 1824, 1942, 2006 a 2007. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza severovýchodne od centra na severnej strane ulice Slnečná 7 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Slnečná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom postavený v 18.-19.storočí. Upravovaný bol koncom 19.storočia, koncom 20.storočia a v rokoch 2004, 2007 a 2010. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza severovýchodne od centra na severnej strane ulice Slnečná 16 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Slnečná 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom postavený na začiatku 19.storočia. Upravovaný bol začiatkom 20.storočia a okolo roku 1960. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza vo východnej časti historického jadra na ulici Slnečná 49.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí a v roku 2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Štefánikova 2 východne od kostola v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 3. Dvojdom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z 15.-17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má štvortraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Štefánikova 3 východne od kostola v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 5. Dom so sypancom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z roku 1788. Upravovaný bol v rokoch 1928-1930 a 1966. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza vo východnej časti ulice Štefánikova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 6. Dom so sypancom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza vo východnej časti ulice Štefánikova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1985, 2007 a 2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane ulice Štefánikova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, v 20.storočí a v rokoch 2011 a 2012. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza severozápadne od centra na severnej strane ulice Štefánikova 8 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 3.štvrtine 19.storočia a v rokoch 2006, 2008 a 2011. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza severozápadne od centra na severnej strane ulice Štefánikova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1837 a v 2.polovici 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na severovýchodnej strane ulice Štefánikova 17 v strede Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Štefánikova 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Štefánikova 18 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Zimná 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom z 80.rokov 18.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na juhozápadnej strane ulice Zimná 25 v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist