Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Meštianske domy v okrese Poprad

POPRAD. Námestie svätého Egídia 45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom postavený v rokoch 1760-1780. Upravovaný bol v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia svätého Egídia 45.

 

POPRAD. Námestie svätého Egídia 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z roku 1819. Upravovaný bol začiatkom a v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v južnej časti Námestia svätého Egídia 54.

 

POPRAD. Námestie svätého Egídia 61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z roku 1798. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza na Námestí svätého Egídia 61 pri ulici 1.mája.

 

POPRAD. Matejovská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 20.storočia a v roku 2003. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na ulici Matejovská 2 severne od evanjelického kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Matejovská 4. Penzión Evka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-klasicistický meštiansky dom z 90.rokov 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v rokoch 2004-2007. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na severnej strane ulice Matejovská 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

POPRAD. Matejovská 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1956-1957 a 1985-1987. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na severnej strane ulice Matejovská 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Pod bránou 6.

Priechodový radový dom sa nachádza v časti Spišská Sobota na ulici Pod bránou 6.

 

POPRAD. Pod bránou 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo 17.-18.storočia. Upravovaný bol v začiatkom a v 80.rokoch 20.storočia a v roku 2005. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na juhovýchodnej strane ulice Pod bránou 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Slavkovská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1766, 1948, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 2000-2010. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na západnej strane ulice Slavkovská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol po roku 1545, v 18. a 19.storočí, po roku 1945 a v rokoch 1973, 2005 a 2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 1 pri ulici Pod bránou v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1850 a v rokoch 1983 a 2010. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 2 pri ulici Pod bránou v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol po roku 1545, v polovici 18.storočia, po roku 1945 a v roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 4. Podtatranské osvetové stredisko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 50.rokov 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1761, 1966 a 2006-2007. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 6. Penzión, reštaurácia Sabato.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 20.storočí a v rokoch 1998-2004. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

POPRAD. Sobotské námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z polovice 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 17.storočia, v polovici 18.storočia a v rokoch 1935, 1945 a 1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v 19. a 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený pred rokom 1500. Upravovaný bol v 1.polovici 16.storočia, v rokoch 1580-1620, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1611, v 18.-19.storočí, v 20.storočí a v roku 2013. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom z 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v roku 1775, v 18.storočí, v 50.rokoch 19.storočia a v roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhozápadnej časti Sobotského námestia 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1638, v 2.polovici 17.storočia, okolo roku 1762 a v 20.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v západnej časti Sobotského námestia 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 80.rokov 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí a v roku 1993. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 17.storočia, po roku 1775, koncom 18.storočia a v 19. a 20storočí. Má jedno, dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severozápadnej časti Sobotského námestia 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom archív.

 

POPRAD. Sobotské námestie 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 20. Okresný archív.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, po roku 1775v 1.polovici 19.storočia, v roku 1960 a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej severozápadnej časti Spišská Sobota v časti Sobotského námestia 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 15.-16.storočí, v 17. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Sieňový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v južnej časti Sobotského námestia 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z roku 1677. Upravovaný bol v 18.storočí, okolo roku 1900 a okolo roku 1985. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severozápadnej časti Sobotského námestia 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

POPRAD. Sobotské námestie 23.

Prejazdový radový meštiansky dom . Nachádza sa na Sobotskom námestí 23 v časti Spišská Sobota. Dnes je v ňom penzióna Átrium.

 

POPRAD. Sobotské námestie 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1677, po roku 1682, po roku 1900 a v 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severozápadnej časti Sobotského námestia 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom knižnica.

 

POPRAD. Sobotské námestie 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1683 a 1765, v 19. a 20.storočí a v roku 1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 25 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom Penzión Átrium.

 

POPRAD. Sobotské námestie 26-28. Brokoffov dom.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Meštiansky dom. Renesančný dom z roku 1661. Upravovaný bol po roku 1665, v 18.storočí, v rokoch 1827, 1900 a 1976-1985. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v časti Sobotského námestia 26-28 pri ulici Slavkovská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
  • Pamätná tabuľa J. Brokoffa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Poprad).

 

POPRAD. Sobotské námestie 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v roku 1683, v 20.storočí a v roku 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol na prelome 16. a 17.storočia, v 3.tretine 18.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v roku 1996. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a dvoma podzemnými podlažiami. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 29 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión a Reštaurácia svätý Juraj.

 

POPRAD. Sobotské námestie 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1858, v 3.štvrtine 19.storočia a v rokoch 1921 a 1966. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 31 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17., 18. a 19.storočí a v 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v časti Sobotského námestia 32 pri ulici Slavkovská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 33. Múzeum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol koncom 15.storočia, v 16., 17., 18. a 19.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v južnej časti Sobotského námestia 33 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

POPRAD. Sobotské námestie 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1818, koncom 19.storočia a v rokoch 1920 a 1992. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na južnej strane Sobotského námestia 35 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, v polovici 18.storočia a v roku 1966. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v južnej  Sobotského námestia 37 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 38. Penzión Apropo, kláštor.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v roku 1775, v 90.rokoch 19.storočia a v 20.storočí. Má päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 38 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

POPRAD. Sobotské námestie 39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, koncom 19.storočia, v roku 1922 a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v južnej časti Sobotského námestia 39 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený v období 4.štvrtina 15. až začiatok 16.storočia. Upravovaný bol na prelome 16. a17.storočia, po roku 1813 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v rokoch 2005 a 2010. Má jedno a  štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhovýchodnej časti Sobotského námestia 41 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, koncom 19.storočia a v rokoch 1991-1992, 2003, 2010 a 2013. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 42 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 43. Penzión Fortuna.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, v 20.storočí a po roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhovýchodnej časti Sobotského námestia 43 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

POPRAD. Sobotské námestie 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 44 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný pamätný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pamätný je ako rodný dom cestovateľa a spisovateľa T. Székelyho /1912-1988/. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na juhovýchodnej strane Sobotského námestia 45 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, v roku 1793, v 20.storočí a v rokoch 1998-2000 a 2006. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia, okolo roku 1880, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhovýchodnej časti Sobotského námestia 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1897, po roku 2003 a po roku 2010. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 48 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 49. Červený kríž.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 19.storočia, v 70. a 90.rokoch 20.storočia a v roku 2001. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v juhovýchodnej časti Sobotského námestia 49 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 17., 18., 19. a 20.storočí a v roku 2010. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 50 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, začiatkom 20.storočia, v rokoch 1921-1922, 1937 a v 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 51 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z roku 1630. Upravovaný bol v roku 1697, v polovici 18.storočia, na prelome 18. a 19.storočia a v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 52 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v rokoch 1921-1922, 1974 a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí v 53 Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol začiatkom 17.storočia, v 2.tretine 18.storočia, koncom 19.storočia, v 20.storočí a v roku 2005. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 54 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v 17.-18.storočí, v 2.polovici 19.storočia a po roku 1950. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 56 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 58.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorogotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v polovici 17.storočia, v 18. a 20.storočí a v roku 2012. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severnej časti Sobotského námestia 58 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom penzión.

 

POPRAD. Sobotské námestie 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1545. Upravovaný bol v rokoch 1777, 1843, na prelome 19. a 20.storočia a v rokoch 2006-2007. Má dvojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severovýchodnej časti Sobotského námestia 60 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 62.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený po roku 1545. Upravovaný bol v roku 1789, začiatkom 20.storočia a v rokoch 1910, 1994, 2001, 2005 a 2009. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na severnej strane Sobotského námestia 62 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1965-1966, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 1996. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severovýchodnej časti Sobotského námestia 64 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 66.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia, v 2.tretine 20.storočia a v rokoch 2007-2011. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severovýchodnej časti Sobotského námestia 66 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 68.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 50.rokoch 18.storočia, v 60.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota v severovýchodnej časti Sobotského námestia 68 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Sobotské námestie 70.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v v rokoch 1944 a 1952, po roku 1956 a v roku 2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a  podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Spišská Sobota na severnej strane Sobotského námestia 70 oproti evanjelickému kostolu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

POPRAD. Kollárova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z roku 1808. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Veľká na severnej strane ulice Kollárova 7.

 

POPRAD. Scherffelova 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z roku 1837. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Veľká na ulici Scherffelova 8 v západnej časti zástavby.

 

POPRAD. Teplická 2. Stará piváreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom z roku 1806. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a začiatkom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza v mestskej časti Veľká na ulici Teplická 2 pri Velickom námestí.

 

POPRAD. Teplická 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom postavený v rokoch 1800-1820. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Veľká na západnej strane ulice Teplická 7.

 

POPRAD. Velické námestie 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z roku 1815. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Veľká v severozápadnej časti Velického námestia 11.

 

POPRAD. Velické námestie 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v mestskej časti Veľká v západnej časti severnej strany Velického námestia 23.

 

SPIŠSKÁ TEPLICA

Barokový meštiansky dom zo začiatku 18.storočia. Nachádza sa na námestí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist