Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Meštianske domy v okrese Žiar nad Hronom

KREMNICA. Dolná 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 17.-18.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1728 a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 4. Penzión Veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 5. Židovská modlitebňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 10.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Solitérny dom sa nachádza na ulici Dolná 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 14.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1976. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný meštiansky dom. Klasicistický meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Dom je pamätný v súvislosti s partizánskou brigádou. Nárožný dom sa nachádza na ulici Dolná 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa partizánskej brigády. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom).

 

KREMNICA. Dolná 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Secesný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 19. Štanclovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Novoklasicistický meštiansky dom z roku 1914. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitérny dom sa nachádza na ulici Dolná 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 20. Dom Kamenský.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Neskorobarokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1890. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 34 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Radový dom sa nachádza na ulici Dolná 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Dolná 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitérny dom sa nachádza na ulici Dolná 48 Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Horváthova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Horváthova 6 v Pamiatkovej zóne.

 

KREMNICA. Horváthova 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitérny dom sa nachádza na ulici Horváthova 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Horváthova 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Neskorobarokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Horváthova 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Horváthova 33. Víťazkovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Renesančný meštiansky dom z prelomu 16. a 17.storočia. Upravovaný bol začiatkom 18.storočia a koncom 19.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitérny dom sa nachádza na ulici Horváthova 33 v Mestskej pamiatkovej rezervácii pri ceste zo Žiaru nad Hronom do Martina.

 

KREMNICA. Kollárova 1, 3.

Národná kultúrna pamiatka Meštianske domy vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí. Má trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Kollárova 1.
 • Gotický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kollárova 3.

 

KREMNICA. Kollárova 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Kollárova 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kollárova 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Kollárova 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Križkova 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Eklekticistický meštiansky dom z 80.rokov 19.storočia. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Križkova 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Križkova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Križkova 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Križkova 14.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom s areálom vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný meštiansky dom. Barokový meštiansky dom z 18.storočia, v ktorom pôsobil spisovateľ a lekár G. Zechenter-Laskomerský /1824-1908/. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys. Nárožný dom sa nachádza na ulici Križkova 14.
 • Pamätná tabuľa G. Zechentera-Laskomerského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom).
 • Záhrada. Záhrada bola vybudovaná na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Žiar nad Hronom).

 

KREMNICA. Križkova 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitérny dom sa nachádza na ulici Križkova 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Križkova 18.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky pamätný dom. Gotický meštiansky dom z roku 1375. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Pamätný je v súvislosti s archivárom Pavlom Križkom /1841-1902/. Nárožný dom sa nachádza na ulici Križkova 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa P. Križku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom).

 

KREMNICA. Kutnohorská 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Vyhorený remeselnícky dom. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu. Nárožný dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 16.storočia. Upravovaný bol v 19.-20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný. Nárožný dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Klasicistický meštiansky dom. Upravovaný bol v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-20.storočí. Má štvorcový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitérny dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 13. Šarközyovský starý dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 13 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Solitérny dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Kutnohorská 15. Bývalý Andorovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Kutnohorská 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Námestie SNP 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom. Upravovaný bol v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na Námestí SNP 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Námestie SNP 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Barokový meštiansky dom z obdobia pred rokom 1599. Upravovaný bol v 17.storočí, po roku 1742, v roku 1787, koncom 19.storočia a v 50.-60.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Námestí SNP 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 2. Bellov dom.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný meštiansky dom. Neskorogotický meštiansky dom z 1.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 18. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Dom je pamätný v súvislosti so skladateľom J. L. Bellom /1843-1936/. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.
 • Pamätná tabuľa J. L. Bellu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom).

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický meštiansky dom z prelomu 14. a 15.storočia. Upravovaný bol koncom 16.storočia a v 18. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 7, 9.

Národná kultúrna pamiatka Domy meštianske vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Neskorogotický dom z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 15.-16.storočí, v 18. a 19.storočí a v 60.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na Štefánikovom námestí 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Meštiansky dom. Neskorogotický dom z 90.rokov 15.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 60.-70.rokoch 20.storočia. Solitér sa nachádza na Štefánikovom námestí 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 10. Ubytovacie a školiace centrum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 2.tretiny 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1622-1636 a v 18. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na Štefánikovom námestí 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Novorenesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16. a 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na Štefánikovom námestí 15 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 16. Espresso Permoník.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol na prelome 16. a 17.storočia, koncom 18.storočia a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 19. Múzeum medailí a mincí.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a socha vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Neskorogotický meštiansky dom z 90.rokov 14.storočia. Upravovaný bol v 15., 16., 18. a 19.storočí a v rokoch 1952-1955 a 2001-2002. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami. Radový dom sa nachádza na južnej strane Štefánikovho námestia 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.
 • Socha svätého Floriána. (Pozri Sochy a busty v okrese Žiar nad Hronom).

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1560-1570, 1670-1680 a 1840-1850. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvoj a trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 90.rokov 16.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Je dvojpodlažný. Nárožný dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v roku 1622 a v 18., 19. a 20.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 38 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom múzeum.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 40. Poľovnícka reštaurácia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 15. a 16.storočí, v roku 1624 a v 18. a 19.storočí. Má jedno, troj a štvortraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

KREMNICA. Štefánikovo námestie 42. Varhaňovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Neskorogotický meštiansky dom z 2.polovice 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí, v polovici 17.storočia, v 18., 19. a 20.storočí. Má päťtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 42 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Štúrova 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 18. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Štúrova 7 v Pamiatkovej zóne.

 

KREMNICA. Štúrova 9. Frolikánsky dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Štúrova 9 v Pamiatkovej zóne.

 

KREMNICA. Zámocké námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Neskorobarokový meštiansky dom z roku 1785. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na Zámockom námestí 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist