Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Mestské paláce v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Alžbetina 14. Zičiho palác, Péchyho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Neskorobaroková radová budova z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 19.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. M8 trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Alžbetina 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Bočná 2. Biskupský palác (Palác košického biskupa).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistická radová budova postavená okolo roku 1810. Upravovaná bola v roku 1854, v 2.polovici 19.storočia, v polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Bočná 2 pri ulici Hlavná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 10. Forgáčovský palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova postavená v rokoch 1845-1847. Upravovaná bola v 40. a 60.rokoch 20.storočia a v 21.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 10 pri ulici Vrátna v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v budove Štátna vedecká knižnica.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistická radová budova (banka, Dielo) z 15.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 16.storočia, v 20.rokoch 19.storočia, po roku 1892 a po roku 1928. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 21. Halmiho dvor (Halmi udvar).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova z 15.storočia. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí, v rokoch 1825 a 1928 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, päťkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby v roku 1928 je J. Martončík. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 21 pri ulici Zvonárska 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 28. Biskupský palác (Döryovský, Szatmáryovský palác).

Národná kultúrna pamiatka Biskupský palác s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Biskupský palác. Eklekticistická budova z polovice 14.storočia. Upravovaná bola v 15.storočí, v roku 1556, v 17.storočí, v 60.rokoch 18.storočia, v rokoch 1804-1893 a 1901. Prejazdová radová budova s jedno a šesťtraktovou dispozíciou, viackrídlovým pôdorysom, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa juhozápadne od dómu. V minulosti sídlo Ústavného súdu SR.
  • Meštiansky dom. Hlavná 28. (Pozri Meštianske domy v okrese Košice I).
  • Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a J. Záborského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Hlavná 40. Vitézov dom (Vitézov dvor).

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätný mestský palác. Novogotická budova postavená v období 14.storočie až polovica 15.storočia. Upravovaná bola koncom 16.storočia, v polovici 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a v rokoch 1848 a 1888. Má jedno a šesťtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby po roku 1848 je Jozef Fischer. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Hlavná 40 oproti parku v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
  • Pamätná tabuľa O. Hemerku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Hlavná 48. Barkóczyho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova postavená v roku 1767. Upravovaná bola v roku 1780, v 20.rokoch a v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1969, 1989 a 1992. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 48 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej knižnica.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 72. Ústavný súd.

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 72 pri ulici Šmeralova v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Mestský palác. Klasicistická budova postavená na prelome 13. a 14.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 14.storočia, v 15., 17.-18.storočí a v 19.-20.storočí. Prejazdová nárožná budova má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. Lang.
  • Hospodárska stavba, bývalá kočiareň. Klasicistická murovaná budova z konca 18.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Upravovaná bola v polovici 19.storočia. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2008.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 81. Andrášiho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1898-99. Upravovaná bola v 2.polovici a v 70.-90.rokoch 20.storočia a v roku 2004. Prejazdová nárožná budova s jedno, dvoj a trojtraktovou dispozíciou, pôdorysom v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je V. Cziegler. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 81 pri ulici Biela v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 84. Berzeviciho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková budova zo 14.storočia. Upravovaná bola v 17. a 18.storočí, koncom 19.storočia a v roku 1914. Prejazdová radová budova s jedno a trojtraktovou dispozíciou, pôdorysom v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 84 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 88. Rákociho palác. Slovenské technické múzeum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova kapitánskeho paláca z 1.polovice 15.storočia stojí na mieste štyroch gotických meštianskych domov z 13.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 15.storočia, okolo roku 1500, v 2.polovici 16.storočia a v polovici 17.storočia. V roku 1769 bola prestavaná v štýle tereziánskeho klasicizujúceho baroka. Autorom tejto prestavby v roku 1769 je Matyáš Hoberlander. Od roku 1654 bola táto budova tradičným sídlom najvyšších uhorských vojenských hodnostárov pri ich pobyte v Košiciach a preto sa odvtedy komplexu vžil názov Dom hornouhorského kapitanátu alebo Rákociho palác. Prejazdová radová budova zo sedemtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 88 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 91. Šľachtický (kráľovský) konvikt.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova postavená v rokoch 1647-1657. Upravovaná bola v roku 1759, po polovici 19.storočia, v roku 1886 a v 20.storočí. Radová budova s dvojtraktovou dispozíciou, štvorkrídlovým nepravidelným pôdorysom, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 91 pri ulici Kováčska 48 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 92. Palác Terneyovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková budova zo 14.storočia. Upravovaná bola v 16.storočí, v roku 1760, koncom 19.storočia, v rokoch 1930 a 1932-1936 a koncom 20.storočia. Radová budova s jedno a štvortraktovou dispozíciou, pôdorysom v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi prestavby v roku 1932 sú bratia Bárkány. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 92 v severozápadnom kvadrante Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

STARÉ MESTO. Hlavná 108. Mestská zbrojnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova zo 70.rokov 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1894 a začiatkom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v roku 1894 je Peter Jakab. Prejazdová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 108 pri ulici Zbrojničná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Mlynská 30. Jakabov palác, Prezidentský palác.

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätný mestský palác. Novoklasicistická budova postavená v rokoch 1899-1903. Upravovaná bola v rokoch 1973-1980. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Arpád Jakab. Pamätný je ako prezidentské sídlo. Solitér sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 30 pri ulici Protifašistických bojovníkov.
  • Pamätná tabuľa prezidentského sídla. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist