Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Miestne turistické chodníky v okrese Prievidza

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Malý okruh.

Chodník značený miestnym červeno modrým značením. Má dĺžku 3,5km a prevýšenie 150m. Začína sa pri amfiteátri pri parkovisku v lokalite Píly. Pokračuje do sedla Hrádok, odkiaľ sú výhľady na skalný útvar Dvanásť apoštolov na západe a Veľkú skalu na východe. Súčasťou Veľkej skaly je i skalná špicatá veža Dračí zub. Zo sedla chodník pokračuje na plošinu bývalého kameňolomu, kde je informačná tabuľa cvičných skál na priestranstve s popisom lezeckých ciest. Starý kameňolom pripomína už iba betónový základ vrátku. Z plošiny chodník pokračuje do oblasti s názvom Čertove skaly /Čertove chodníky/. Ďalej pokračuje na PP Končitá a schádza k chate pod Končitou, kde končí.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Na Vtáčnik po asfaltke cez Hlboký Brod.

Dĺžka chodníka je 7,6km a prevýšenie 950m. Chodník začína na parkovisku pri chate pod Končitou. Pokračuje popod Skalný útvar Medvedia skala, ktorý je súčasťou PR Makovište. Prechádza Gepňárovou dolinou cez Sádocký most, kde sa nachádza pamätná tabuľa SNP. Pokračuje okolo skalného suťoviska Biele skálie a skalný útvar Strapatú skalu. Prichádza po asfaltke k lokalite Siahy, k štvrtému panelu NCH a po jeho trase vystupuje na Vtáčnik.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Na Vtáčnik po asfaltke popod Kuní vrch.

Chodník je dlhý 10,5km, s prevýšením 950m. Začína sa pri chate pod Končitou. Pokračuje Gepňárovou dolinou popod PR Makovište. Za ním odbočuje z doliny doľava a pokračuje do lokality Dršková. Pri poľovníckej chate Dršková sú v lese, v lokalite Dolnokameničianske lômy, skalné veže, kde sa nachádzajú pozostatky partizánskych bunkrov a pamätník partizánom. Chodník potom schádza pod Kuní vrch, kde sa napája na zeleno značený turistický chodník /5402/, ktorý pokračuje na  Malú Homôlku /1.298,0m/ a po červeno značenom turistickom chodníku /0810/ na vrchol Vtáčnika.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Na Vtáčnik popri potoku ku prameňu Kameničianskeho potoka.

Chodník je dlhý 6km a má prevýšenie 950m. Začína opäť na parkovisku v lokalite Píly. Pokračuje po asfaltke Gepňárovou dolinou až k Hlbokému Brodu, kde sa asfaltka stáča prudko doprava. Chodník ale pokračuje prudkým stúpaním korytom potoka rovno proti prúdu. Prechádza okolo skalného útvaru Pernisova skala a okolo prameňa Kameničianskeho potoka. Na hrebeni sa napája na červeno značený turistický chodník /0810/, po ktorom pokračuje na vrchol Vtáčnika.

 

MALINOVÁ. Do oblasti kde sa ťažilo zlato.

Do oblasti, kde sa ťažilo v minulosti zlato vedie z obce chodník pre peších aj pre cyklistov. Chodník je dlhý približne 2km. Po ťažbe zlata tu zostali zachované mohutné valy nahromadených okruhliakov, systém vodných kanálov a dobývok zaberajúcich plochu niekoľko 100ha.

 

MALINOVÁ. K partizánskemu bunkru.

V chotári obce v lokalite Nad Richterovým salašom bol v nedávnej minulosti obnovený partizánsky bunker. Vedie k nemu z obce lesný chodník.

 

NEDOŽERY-BREZANY. Historická cesta MAGNA VIA.

Údolím rieky Nitra už v staršej fáze praveku viedla významná diaľková trasa, ktorá spájala jadranské pobrežie na juhu so severným Pobaltím, tzv. „Jantárová cesta“ vedúca z antickej Aquileie na pobreží Jadranského mora k východobaltským oblastiam bohatým na jantár. Táto obchodná cesta prechádzala z Ponitria cez pohorie Žiar do údolia Turca a údolím rieky Oravy do Poľska. Dokladom tohto prastarého komunikačného spojenia je sústava hradištných opevnení pozdĺž celého toku rieky prameniacej pod Kľakom. Aj v období stredoveku si cesta vedúca Ponitrím udržala svoj význam a mestá, mestečká i mnohé dedinské usadlosti tejto oblasti sa stali dôležitými strediskami obchodu a remesiel, čo prispievalo k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu. V súpise mýt Nitrianskej župy z roku 1429 sa mýta na hornej Nitre označujú ako prastaré – tributa ab antiquo instituta. Významnú úlohu zohrala mýtna stanica v obci Nedožery-Brezany. Rozširovanie písma postupne vyžadovalo potrebu dopravovania a výmeny rôznych správ. V počiatkoch najmä panovníci využívali na odovzdávanie písaných informácií jazdných poslov. Dobrými nositeľmi a sprostredkovateľmi písomných správ boli aj furmani, tovariši alebo potulní študenti. Už za vlády Mateja Korvína /1458-1490/ sa objavili pokusy o vybudovanie pravidelných spojení na dopravu listových písomností. Po bitke pri Moháči v roku 1526 a obsadení južných oblastí monarchie vojskami tureckého sultána Solimana prišlo k pretrhnutiu spojenia Viedne s východnými územiami monarchie. To viedlo k mnohým zmenám a v oblasti dopravných spojení k presunu hlavných ciest do vzdialenejších a bezpečnejších oblastí. Na rozkaz panovníka Ferdinanda I. /1526-1564/ začal Matej Taxis budovať nové poštové a dopravné spojenie.

Nakoľko história cesty v obci Nedožery-Brezany je stále živá, vďaka pamätníkom sa dozvedáme o starej ceste, ktorá spájala obec s Vyšehradom, o prícestných hostincoch na hrebeni Žiarskeho pohoria, ale i pomoci s koňmi pri ťahaní povozov, podarilo sa miestnym nadšencom odkryť základy stavby hostinca, ktoré merali 35x6m. Cesta osloví svojou jedinečnosťou, ktorá spočíva v tom, že trasa až po hradisko Vyšehrad zostala autentická, historicky nezmenená.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist