Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Modra

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Malých Karpát a Podunajskej pahorkatiny. Leží na brehoch Stoličného potoka severne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka je darovacia listina Gejzu II. z roku 1158, ktorý obec daroval nitrianskej cirkvi. V roku 1241 bola vtedajšia obec vyplienená a spustošená Tatármi. Od začiatku 14.storočia zažíva rozvoj vinohradníctva. V polovici 14.storočia (1345) sa obec stáva mestom kráľovnej s mnohými mestskými výsadami, ktoré podporili rozvoj vinohradníctva a od roku 1388 je poddanským mestečkom. V roku 1428 je vyplienené husitmi. Tradícia mestského školstva siaha do začiatku 16.storočia. Na evanjelickom gymnáziu boli rektormi Karol Štúr a Ján Kalinčiak. Významným pre mesto bolo pôsobenie vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia, spisovateľa a politika Ľudovíta Štúra. V roku 1569 dostáva od Rudolfa II. privilégiá slobodného mesta a v roku 1607 sa stáva slobodným kráľovským mestom. V rokoch 1610-1646 bolo mesto opevnené. V 17.storočí prichádza úpadok rozvoja ale rozvíjajú sa remeslá (10 cechov). Za stavovských povstaní je mesto dvakrát vypálené. V roku 1702 je vypálené cisárskymi vojskami. V roku 1705 prebieha pri meste bitka s kuruckými vojskami a mesto je znovu vypálené. Od polovice 19.storočia rozvoj mesta spomaľuje, pretože budovaná železnica ho obchádza. V 19.storočí sa stáva jedným zo stredísk slovenského národného života. V roku 1881 tu slovenskí národovci založili kultúrny spolok Meštianske kasíno, z ktorého v roku 1892 vznikol Modranský turistický spolok ako 1.turistický spolok na Slovensku. Venoval sa značeniu turistických krás, mal informačnú kanceláriu a vodcovskú službu. V roku 1912 tu je založená keramická továreň. Je to jedno z najznámejších slovenských vinohradníckych miest s tradíciou výroby keramiky a majoliky. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Modre potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Prvé stopy osídlenia mesta siahajú až do 3.tisícročia p. n.l.

V archeologickej lokalite Zámčisko, ktorá sa nachádza nad časťou Harmónia, pravdepodobne okolo roku 700 p. n.l. existovalo opevnené hradisko. Predpokladá sa, že keď toto územie začali osídľovať Slovania, bolo Zámčisko dobudované a využívané. Sú tu zreteľné stopy obranných valov a priekop.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Harmónia

Osada sa začala budovať v roku 1895 ako klimatické letovisko a stredisko aktívnej turistiky. Je to jedna z najstarších lokalít turistického značenia na Slovensku, na konci 19.storočia tu bolo okolo 50km značených a udržiavaných turistických chodníkov.

 

 

Modra

 

Piesok

Turistické stredisko s hustou sieťou udržiavaných značených turistických trás v zdravých lesných porastoch.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist