Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Mohyly a mohylníky v okrese Ilava

MIKUŠOVCE. Pohrebiská v lokalitách Nivky, Horné Nižovsie a Kopce.

Pohrebiská z okruhu lužickej kultúry z bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700 p. n.l.) a železnej doby (700 p. n.l. – 0).

V lokalite Nivky bolo v rokoch 1961-1963 preskúmaných 184 hrobov. Hroby tvorili skupiny a vyznačovali sa viacerými druhmi hrobovej úpravy v rámci jednej skupiny. Okolo niekoľkých mohýl sa sústreďovali hroby s kruhovým kamenným obložením, kamenným príkrovom, aj hroby skrinkové, svedčiace o spoločenskej diferenciácii. V hroboch pod mohylami s kamenným prstencom s priemerom 3-8m a šírkou 1m bol v strede pod úrovňou uložený vlastný popolnicový hrob s jednou až troma popolnicami, zakrytými veľkým plochým kameňom. Hroby obsahovali milodary (keramiku, bronzy, štiepanú industriu) a osobnú výbavu. Boli charakteristické prejavom pohrebného rítu starolužického vývoja na Slovensku. Najzaujímavejší z nálezov bola mohyla s hrobom č.174. V jej strede bol hrniec, pod ním dva veľké ploché kamene nad dvoma nádobami a dvoma šálkami, vedľa boli črepy inej nádoby. Okrem nádob a črepov z iných nádob sa našli spálené kostičky s bronzovým korálom, zlomky bronzových špirálových rúrok a špirálovej ružice, zlomky bronzových chráničov ihlíc a tyčiniek, beztvaré kúsky bronzoviny a na dne popolnice bola bronzová spona. V druhej popolnici bolo tiež veľa spálených kostičiek a ďalšie bronzové predmety (články retiazky, ozdobné pliešky, nity, beztvaré kúsky bronzoviny, návlačky, dýka, kostené bočnice zubadiel). Nasvedčuje to tomu, že v tomto hrobe bol pochovaný veľmi významný človek. V polohe Kopce sa odkryla mohyla a tri ploché hroby.

Pohrebisko v lokalite Horné Nižovsie (za budovou školy) je známe od roku 1940. Tu boli odkryté zvyšky rozrušených kamenných konštrukcií. Charakteristickým typom hrobu je tu predovšetkým popolnicový hrob v jamke, vyplnenej zvyškami hranice.

Pohrebisko v lokalite Kopce je známe tiež od roku 1940. Zistila sa tu mohyla s prstencovitou kamennou konštrukciou, podobná mohylám v lokalite Nivky. Okrem nej sa tu odkryli 3 ploché hroby.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist