Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Bytča

SOBÁŠNY PALÁC. Bytča.

Renesančná budova bola dokončená v roku 1601. Upravovaná bola v roku 1886, po roku 1904, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2008. Má obdĺžnikový pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Je to solitér, ktorý stojí na západnej strane nádvoria v areáli zámku v pamiatkovej zóne, juhovýchodne od kostola. Sobášny palác patrí medzi najvýznamnejšie renesančné pamiatky v strednej Európe. Postaviť ho dal uhorský palatín Juraj Turzo, syn Františka, známy podporovateľ renesančnej vzdelanosti. Pravdepodobne ho stavali talianski majstri, ktorí pracovali i na stavbe zámku. Priestranná budova v predhradí, venovaná slávnostným rodinným príležitostiam, najmä svadobným hostinám Turzových šiestich dcér. Svojim spôsobom je to unikátna stavba, pretože podobný veľký priestor sa v danej dobe na našom území nevyskytoval. Svadobná sála má rozmery 34,5×12,5m. Fasády sú bohato zdobené. Portál i kamenné okná sú bohato vyzdobené sgrafitovými figurálnymi i rastlinnými motívmi. Dominantu tvorí portál s erbmi Juraja Turzu a jeho druhej manželky Alžbety Czoborovej a nápis vo voľnom preklade hlásajúci, že palác dal postaviť na slávu svojich dcér. V roku 1856 objekt vyhorel a od tej doby sa datovalo i obdobie rôznych stavebných úprav a zmeny využitia.

V priestoroch sobášneho paláca je umiestnená stála expozícia o histórii paláca. Je súčasťou Považského múzea so sídlom v Žiline.

Koncom roku 2010 tu bola sprístupnená študovňa pomocného materiálu fondu dopravy Považského múzea v Žiline. V podkrovných priestoroch paláca je k dispozícii viac ako 400 kusov dokumentačného materiálu, ktorý sa týka prevažne železničnej dopravy. Sú tu k dispozícii knihy, spisy, predpisy, výkresy, mapy, fotografie, preukazy a podobne, ktoré súvisia s históriou dopravy. Medzi nimi sú staré cestovné poriadky československých železníc a autobusovej dopravy od 70.rokov 20.storočia, grafikónové pomôcky, železničné predpisy a odborná literatúra ako monografie, zborníky, štúdie, diplomové práce alebo záverečné správy výskumných úloh bývalej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Zaujímavosťou sú francúzske a nemecké železničné periodiká z 19.storočia a cennosťou vynikajú uhorské zákonníky z konca 19. a začiatku 20.storočia, ktoré okrem iných obsahujú aj železničné zákony povoľujúce stavbu nových tratí.

 

VEĽKÉ ROVNÉ. Múzeum Slovenského učeného tovarišstva.

 

VEĽKÉ ROVNÉ. Obecné múzeum.

Obecné múzeum v obci vzniklo v roku 1992. Jeho expozícia sa nachádza na 1.poschodí obecného domu a je úzko spätá s drotárstvom, ktorým sa obec preslávila aj v krajinách Európy. V zbierke exponátov vzácnych a originálnych výrobkov z drôtu sa okrem iného nachádza najväčší slovenský drotársky Betlehem, ktorého autorom je tunajší rodák Ladislav Mikulík.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist