Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Galanta

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Galanta.

Prvý podnet na založenie múzea v okrese Galanta dal vlastivedný krúžok, ktorý si utvorili miestni učitelia v roku 1958. Rada ONV s platnosťou od 1.4.1969 zriadila Okresné vlastivedné múzeum v Galante, od 1.1.1990 Vlastivedné múzeum. OD roku 1970 sídlilo v novogotickom kaštieli v Galante. V roku 1986 začala jeho rekonštrukcia. Keďže sa v nej nepokračuje múzeum dočasne sídli v strede mesta v budove bývalej banky. Táto jednopodlažná stavba s pôdorysom v tvare U bola postavená začiatkom 20.storočia. Okrem múzejných pracovísk sú tu aj výstavné priestory. Nachádzajú sa tu expozície histórie Galanty a rodu Esterházi. Múzeum s bohatou zbierkou predmetov, ktoré dokumentujú históriu a ľudovú kultúru tohto regiónu. Múzeum sa špecializuje na dokumentovanie dejín mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

 

Súčasťou Vlastivedného múzea sú:

 

 • Dom ľudovej architektúry a bývania v Matúškove.
 • Dom ľudovej architektúry a bývania vo Veľkých Úľanoch.
 • Renesančný kaštieľ.
 • Sídelná budova.
 • Vodný mlyn v Jelke.
 • Vodný mlyn v Tomášikove.

 

DOM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA V MATÚŠKOVE

Dom ľudového bývania je vysunutou expozíciou Vlastivedného múzea v Galante. Dom je krytý trstinou a bol postavený v roku 1847. Národopisná expozícia bola verejnosti sprístupnená v roku 1984. Predstavuje spôsob ľudového bývania pôvodného obyvateľstva obce na prelome 19. a 20.storočia a Slovákov prichádzajúcich sem z Dolnej zeme v roku 1947. Na čelnej strane domu možno čítať: „Panyik Fernecné Épitette Anno 1847.27.Már“ (Dala postaviť manželka Františka Panyika P.P. 27.marca 1847). Stavebné riešenie budovy nevykazuje charakter okolitých stavieb. Dom je zo surových tehál, na bielo nalíčený, s trstinovou strechou podopretou nožnicovými stĺpmi. Na ulicu je výhľad z pavlače cez asymetricky umiestnené okno. Pavlač je ohradená latami, vedľa okna sa nachádza malá komora. Dlažba pavlače je z tehál. Z nej sa vchádza do pivnice, kde sa nachádza hrobľa, jama na uskladnenie poľnohospodárskych produktov pokrytá zemou. V roku 1984 budovu zreštauroval okresný úrad na ochranu pamiatok a v jej obytných miestnostiach zriadil múzeum. V izbe zo strany ulice a v kuchyni možno vidieť vnútrajšok gazdovského bytu z prelomu tohto storočia, ktorý organicky splýva so zovňajškom budovy. Interiér tvorí drevená lavica v tvare obdĺžnika, farebná debna, skriňa, malý domáci oltár, skrine a secesne zdobená posteľ. Nábytok dopĺňajú visiaca lampa v tvare obdĺžnika a obrusy. V kuchyni pod komínom sa kedysi varilo na otvorenom ohni. Zariadenie kuchyne tvorí malý stôl, stojan na lavór a servis. V zadnej izbe sa možno zoznámiť s bytovou kultúrou slovenských obyvateľov, ktorí sa v roku 1947 presídlili do obce z maďarského Tótkomlósu (Slovenský Komlóš). Stena je vymaľovaná farbotlačou pomocou šablón. V izbe je umiestnený stolársky nábytok zdobený pestrými kvetmi, baldachýnové postele, skrine, kanapa a debnička. Bohato zdobené posteľné prádlo ako aj upravenú posteľ dopĺňa množstvo okrasných malých vankúšikov, ktoré boli symbolom majetnosti.

 

DOM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA VO VEĽKÝCH ÚĽANOCH

Dom bol postavený v roku 1910. Expozícia je venovaná spôsobu ľudového bývania na juhozápadnom Slovensku začiatkom 20.storočia.

 

RENESANČNÝ KAŠTIEĽ

 

Expozície:

 

 • Expozícia meštianskeho bývania.

Expozícia meštianskeho bývania z konca 19.storočia predstavuje ukážku nábytkovej tvorby a zariadenia meštianskeho interiéru v znamení pseudoslohov 19.-20.storočia až po secesiu.

 

 • Expozícia Miestopis Galanty a okolia.

Podáva históriu mesta od najstarších hmotných dokladov cez archívne pramene až po rekonštrukciu objektu renesančného kaštieľa.

 

SÍDELNÁ BUDOVA

 

Expozície:

 

 • Mestská bytová kultúra.

Predstavuje dve kolekcie historického nábytku, ktoré sú datované do konca 19. a začiatku 20.storočia. Sú produktom presne neurčenej stolársko-remeselnej dielne Rakúsko-Uhorska a reprezentujú štýl bývania vyššej spoločenskej triedy.

 

 • Sakrálne pamiatky.

Tvoria ju predmety, ktoré boli jednak súčasťou zariadenia chrámu ako aj drobné ľudové plastiky cirkevného charakteru. Vystavené diela zaraďujeme do 18.-19.storočia, ktoré svojím umeleckým stvárnením dokumentujú súdobú kultúru regiónu.

 

 • Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu.

Výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu možno rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícií v oblasti hmotnej a duchovnej kultúry. V rámci expozície sú prezentované nasledovné mikroregióny: obce Šoporňa a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Grob a okolie, územie obývané prevažne maďarským etnikom a Slovenský Komlóš a okolie. Predstavuje významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby.

 

 • Lekáreň.

Prezentuje zariadenie lekárne, ktoré pochádza z roku 1909. Spája sa s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, rodáka z Pustých Úľan, ktorý viac ako 50 rokov vykonával svoje povolanie najskôr v Bratislave a neskôr v Mostovej a v Galante.

 

 • Výtvarní umelci regiónu.

Zastupuje zbierku umeleckej histórie a predstavuje diela rôznych výtvarných techník.

 

 • Mlyny a mlynárske remeslo.

Informuje o histórii mlynárskeho remesla od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne.

 

 • Archeologická lokalita Gáň-Brakoň.

V krátkosti podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007, ktorý dokumentuje bohaté osídlenie regiónu od neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po obdobie sťahovania národov v 5.storočí.

 

VODNÝ MLYN V JELKE

Vodný mlyn bol z pôvodného lodného mlyna prestavaný na kolový v roku 1905. Po rekonštrukcii objektu v roku 1995 čaká návštevníkov na brehu Malého Dunaja v malebnom prostredí. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce.

 

VODNÝ MLYN V TOMÁŠIKOVE

Vodný kolový mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2km za obcou. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku.

 

MESTSKÉ MÚZEUM. Sereď.

Múzeum sídli vo Fándlyho fare. Bolo otvorené 15.12.2004. Prevádzkuje ho mesto a Občianske združenie Vodný hrad. Exponáty vystavené v múzeu patria do zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante, ktoré ich múzeu poskytlo na základe zmluvy a dlhodobom zapožičaní. Stále expozície sa zaoberajú dejinami mesta a regiónu, ktoré sú zdokumentované archeologickými exponátmi z výskumu stredovekého hradu Šintava, ktorý prebiehal v rokoch 1984-1992. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta.

 

Expozície:

 

 • Prehistória seredského regiónu.

Expozícia sa začala na Mačianskych vŕškoch a na archeologických nálezoch dokumentuje nepretržité osídlenie regiónu od skončenia ľadovej doby po zánik Veľkomoravskej ríše. V expozícii sa okrem početných exponátov zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante nachádzajú aj dva fragmenty lebiek neandertálca, ktoré zapožičal Archeologický krúžok v Šali. Čelové kosti neandertálcov z doby pred 70.000 a 40.000 rokmi našli členovia krúžku v riečisku rieky Váh.

 

 • Hrad Šintava.

Ústredná sála múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť, seredský hrad.

 • Dobové fotografie Serede.

Medzi dlhodobé expozície patrí aj výstava dobových pohľadníc Serede vo zväčšeninách a výstava dokumentujúca vo fotografiách priebeh vykopávok na nádvorí seredského kaštieľa, ktoré odhalili zvyšky murív gotického hradu a prekopali sa až k jeho slovanským veľkomoravským hradištným počiatkom, ba dokonca k stopám po pravekom osídlení.

 

 • Lapidárium s barokovými sochami.

 

 • Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka.

 

VEĽKÁ MAČA. Expozícia Najstaršie dejiny regiónu.

Archeologická výstava sa nachádza v Obecnom múzeu vo Veľkej Mači.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist