Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Hlohovec

VLASTIVEDNÉ MÚZEUM. Hlohovec.

Múzeum bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Od roku 1959 sídli v budove bývalého františkánskeho kláštora. Spravuje kvalitné zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia. Vo výstavnej sieni na ulici Rázusova 6 sú inštalované výstavy muzeálneho a galerijného charakteru.

 

Expozície:

 

  • Expozícia historického nábytku.

Nachádza sa v pôvodnej kláštornej jedálni. V rámci expozície sa predstavujú základné typy nábytkového zariadenia z 18.-19.storočia.

 

  • Hlohovec – feudálne mesto.

Dokumentuje a prezentuje staršie dejiny mesta, a to od najstaršej písomnej zmienky po obdobie buržoáznej revolúcie v rokoch 1848-1849.

 

  • Stavovce okolo Hlohovca.

Oboznamuje s hlavnými zástupcami tejto časti fauny regiónu medzi Malými Karpatmi a Považským Inovcom.

 

  • Ženský ľudový odev.

Približuje tradičnú ľudovú kultúru okolia Hlohovca, Trnavy a Piešťan na podobách odievania v minulosti.

 

  • Klenotnica dávnoveku.

Archeologická expozícia dokumentuje praveké a včasnohistorické osídlenie hlavne v oblasti zberného regiónu múzea.

 

  • Expozícia historického portrétu a grafiky.

Je inštalovaná v naznačenom meštianskom interiéri z 18. a 19.storočia. Jedná sa o zbierku obrazov z hlohoveckého kaštieľa, pričom najcennejšie sú portréty príslušníkov rodiny Erdődi.

 

  • Františkáni na Slovensku.

 

  • Porcelán, kamenina, sklo v ľudovom prostredí.

 

 

PLANETÁRIUM. Hlohovec.

 

MADUNICE. Pamätná izba Jána Hollého.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist