Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Košice IV

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM. Múzeum letectva v Košiciach.

Sídlo múzea je od 24.augusta 2002 v areáli Letiska Košice, ktoré sa nachádza asi 6km južne od centra mesta. O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky, tu sa uskutočnili jedny z prvých letov balónom na Slovensku. V tomto meste ešte pred rokom 1918 poriadali z celouhorského hľadiska významné prednášky a propagačné podujatia o letectve. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. V Košiciach v 50.rokoch 20.storočia bola založená Vysoká vojenská letecká škola, neskôr Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Múzeum dokumentuje históriu letectva. Technické múzeum poskytuje prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Unikátom je Galéria prezidentských lietadiel, ktorá vznikla aj vďaka podpore  bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý svojimi medzinárodnými  iniciatívami a osobným vkladom pomohol získať vzácne originály lietadiel z európskych štátov, USA  i Číny. Galéria patrí k ojedinelým nielen na Slovensku ale aj v Európe.

Zdokumentovaný je vývoj letectva od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych technických prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky.

Nachádzajú sa tu exponáty historických i súčasných typov lietadiel. Je tu sústredená staršia letecká technika, pozostávajúca hlavne z vzácnej kolekcie leteckých motorov, meracích, navigačných a iných prístrojov, používaných v lietadlách. V interiéri i exteriéri expozície je vyše 30 historických strojov a prístrojov, letecké motory, meracie, navigačné a iné prístroje používané v lietadlách. Osobitnú a najzaujímavejšiu skupinu tvoria zbierky originálnych lietadiel. Sú to najmä vojenské lietadlá typu MIG-15, MIG-21, vrtuľníky, stíhač bombardér SU-22, prepadový stíhač SU-15 TM (darovaný ukrajinským prezidentom Kučmom 14.6.2001), poľnohospodársky Z-37 A „Čmeliak“, vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10, v celkovom počte 18 originálnych lietadiel. V expozícii je umiestnených 24 ks historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915-1916 až po najnovšie letecké prúdové motory R 13 F 2 S-300. Expozíciu dopĺňajú letecké modely, makety historických lietadiel, v počte asi 50 ks.

Múzeum letectva je koncipované do historických etáp:

Expozícia počiatkov letectva do roku 1945.

Expozícia od roku 1945.

Expozícia prístrojovej techniky.

Galéria prezidentských lietadiel.

Cestná doprava.

 

SZILCAR MÚZEUM

Sídlo múzea je na ulici Alejová 2. Zriaďovateľom múzea je občianske združenie CARTHAGO. Je to regionálne špecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou historických motorových vozidiel a historických motocyklov. V súčasnosti je vystavených 9 motocyklov značiek Jawa, ČZ a Manet. Motocykle sú umiestnené v showroome predajne áut na poschodí.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist