Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Pezinok

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum Červený Kameň v Častej.

Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň, ktorý svojou výhodnou polohou a unikátnymi zbierkami patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Hrad Červený Kameň bol koncom 20.storočia obnovený, od roku 1990 bol čiastočne a od roku 1996 úplne sprístupnený verejnosti. Svojim zbierkovým fondom, ktorého základ tvorí mecénska a zberateľská činnosť rodiny Pálfiovcov, patrí k najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Organizačná zložka Slovenského národného múzea v Bratislave, ktoré dokumentuje vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umeleckohistorický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu. V rámci uvedenej špecializácie získava, ochraňuje, odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné doklady vývoja bytovej kultúry šľachty od 16. do začiatku 20.storočia a vývoja vojenskej techniky na slovenských hradoch. V depozitoch múzea sú početne zastúpené ukážky renesančného nábytku zhotoveného najmä podľa talianskych vzorov v 16.storočí, talianske a nemecké práce sú zastúpené v rôznorodých exponátoch zo 17. a 18.storočia. Z tvorby holandských majstrov pochádza baroková jedáleň z konca 17.storočia. Tvorba francúzskych majstrov je zastúpená súborom nábytku s bohato riešenými gobelínovými poťahmi a vykladaním. Celý rad lustrov, zrkadiel, vzácnych umeleckohistorických predmetov a obrazová galéria sú ukážkami doplnkov historického bývania. Okrem cudzokrajných exponátov sa tu nachádzajú aj vzácne exponáty domácej proveniencie, napríklad jedálenské súbory z holičskej manufaktúry tereziánskeho obdobia. Aj súbory predmetov empíru, biedermeieru a historizujúcich slohov majú všetky charakteristické znaky svojej doby. Bohatý a veľmi cenný zbierkový fond  viažúci sa k uvedenej profilácii múzeum prezentuje predovšetkým v stálych expozíciách a príležitostných výstavách. V hradnej expozícii je múzeum nábytku, zbrojnica a Sala terrena.

Expozície:

Šľachtická rezidencia. Dobové bývanie šľachty a historické zbrane. Prvý prehliadkový okruh. Táto trasa vedie 24 bohato zariadenými priestormi. Návštevník prechádza salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou, kde si môže prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Expozičné miestnosti sú dopnené zaujímavou zbierkou historických zbraní, vzácneho porcelánu a portrétov. Zároveň je možné zoznámiť sa i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou, knižnicou a kaplnkou. Hradná lekáreň bola zriadená v 17.storočí a funkčná až do 19.storočia. Zachované knihy receptov zmieňujú, že sa v nej vyrábali aj likéry a sladkosti pre deti. Sala terrena patrí k ranobarokovým skvostom svetskej architektúry. V rokoch 2000-20003 prešla reštaurovaním , ktoré vrátilo plnú krásu dielam talianskych majstrov, ktorí jej výzdobu v polovici 17.storočia vytvorili. Odhalilo aj záhadnú postavu namaľovanú v iluzórnych dverách. Historická hradná knižnica obsahuje okolo 14.312 kníh. V hradnej kaplnke sa nachádza lavica, ktorú nechala v roku 1924 z postele svojho mŕtveho manžela urobiť Blanka Pálfiová. Denne v nej sedávala modliac sa za dušu svojho milovaného manžela. Osudového jeleňa stojaceho nad polovicou vozového kolesa možno nájsť na mnohých miestach hradu i v podobe fontány na nádvorí. Ide o figúru z erbu posledných vlastníkov hradu Pálfiovcov. Podľa legendy si ho dali do erbu preto, lebo im zachránil jednej noci život. Vraj sa im splašili kone zapriahnuté v koči a ak by jeleň nestrčil svoje parožie do voza  Pálfiovci by sa zrútili do priepasti.

Renesančná pevnosť. Hradné podzemie. Druhý prehliadkový okruh. Druhá prehliadková trasa návštevníka zavedie do obdobia 16.storočia, teda do doby výstavby fuggerovskej renesančnej pevnosti a jedinečného obranného systému hradu. Tento okruh prechádza cez most, hradnú priekopu, rozľahlé pivnice, studničnú miestnosť, lisovňu a všetky tri nárožné bašty: západnú, južnú a východnú.

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.

Múzeum vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie na pozadí slovenského národopisného, sociálneho, kultúrneho a literárneho pohybu v období slovenského národného obrodenia. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra. Múzeum sídli v centre Modry na námestí na ulici Štúrova 84, v tzv. Emreszovskom dome, ktorý patril rodine manželky Karola Štúra a v ktorom Ľudovít Štúr strávil veľa času výchovou bratových synov, keď sa v roku 1851 presťahoval do Modry. Napokon v tomto dome 12.januára 1856 aj zomrel. Múzeum bolo 1.1.2006 vyčlenené zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a od 1.6. sa stalo organizačnou zložkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Je stálou literárnou expozíciou.

Expozície:

Pamätná izba Ľudovíta Štúra. (Pozri Pamätné izby v okrese Pezinok).

Ľudovít Štúr – Od štúdia k činom. Hlavná expozícia, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra zasadený do konkrétnych historických súvislostí. Predstavuje Ľ. Štúra aj z jeho osobnej a ľudskej stránky prostredníctvom svedectiev jeho súčasníkov, i súčasný pohľad vedeckej a odbornej verejnosti. Expozícia obsahuje unikátne osobné predmety nielen Ľ. Štúra, ale aj Jozefa Miloslava Hurbana a Jána Kalinčiaka, spolu s dielami slovenských výtvarných umelcov a písomným dokumentárnym materiálom.

Dlhodobá výstava v budove múzea.

Múzeum slovenskej keramickej plastiky. Múzeum slovenskej keramickej plastiky sa nachádza v starom vinohradníckom dome v malebnom zákutí v tesnej blízkosti mestských hradieb zo 17.storočia a spoločne s Galériou Ignáca Bizmayera tvorí jeden uzatvorený celok.

Horná brána.

Galéria Ignáca Bizmayera. (Pozri Galérie v okrese Pezinok).

 

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Sídlo múzea je na ulici M. R. Štefánika 4. Zriaďovateľom múzea je Bratislavský samosprávny kraj. Je to regionálne múzeum s užšou špecializáciou na dejiny malokarpatského vinohradníctva. Múzeum sa profiluje ako regionálne múzeum so silným akcentom na dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskej vinárskej oblasti. Je venované histórii vinohradníctva a vinárstva, mesta a J. Ľ. Holubymu, ktorý tu v rokoch 1909-1923 pôsobil. Sídli v centre mesta v meštianskom renesančnom vinohradníckom dome zo 17.storočia (z roku 1647).

Expozície:

Príbeh vína. Expozícia odkrýva cestu vína regiónom Malých Karpát počas viac ako dvoch tisícročí. Unikátne archeologické nálezy, rozvoj remesiel, vinohradníckej samosprávy,či justícia, to sú len niektoré témy, ktoré múzeum ponúka návštevníkovi. Predstavuje aj dejiny 20.storočia prostredníctvom príbehu Joža Belicu a budovania jednotných roľníckych družstiev. Nechýbajú ani interaktívne prvky v podobe simulátorov opilosti, dotykového monitoru s viacerými témami alebo možnosť nazrieť do depozitárov múzea. Okrem samotnej expozície sa tak návštevník cez Príbeh vína dostane do niekdajších obytných priestorov meštianskeho domu. Dom je podpivničený, čo vytvorilo príležitosť na vybudovanie interaktívnej pivničnej expozície. Počas prehliadky pivníc sa návštevník zoznámi nielen s vinohradníckou tradíciou, ale i s technikou obrábania viníc a dorábania vína. Dozvie sa o nemalom význame pestovania hrozna pre Pezinok, o súčasných trendoch a v neposlednom rade ochutná víno z malokarpatského regiónu. Skĺbiť históriu a súčasnosť a spoznávať ich všetkými zmyslami, to je možnosť, ktorú Malokarpatské múzeum v Pezinku ponúka všetkým návštevníkom. Okrem zbierania, ošetrovania a sprístupňovania zbierkových predmetov múzeum pripravuje či spolupracuje na množstve výstav a podujatí, akými sú napríklad Pezinské vínne pivnice, Memoriál Richarda Rétiho, Noc múzeí, Keramické trhy, Pálenie jánskych ohňov, Jablkové hodovanie a podobne. Taktiež dáva priestor hudobným skupinám, divadlám a študentom, rovnako ako umelcom a kurátorom.

Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami.

Dejiny mesta Pezinok.

 

Súčasti múzea:

  • Rodný dom Jána Kupeckého v Pezinku. Rodný dom popredného európskeho portrétistu Jána Kupeckého /1667-1740/.
  • Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave. (Pozri Múzeá v okrese Malacky).
  • Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure. Vlastivedné a literárne múzeum vzniklo v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického, pričom pre verejnosť bolo otvorené v máji 1954. V roku 1963 sa k literárnej časti pričlenilo aj mestské múzeum s expozíciou Dejiny mesta Svätý Jur ako vlastivedná časť. Mestské múzeum bolo založené v roku 1937 za pričinenia učiteľa Arpáda Felcána. V roku 1999 bolo začlenené do Malokarpatského múzea v Pezinku ako jeho organizačná zložka.

Expozície:

Vlastivedná expozícia Dejiny mesta Svätý Jur. Expozícia dokumentuje vývoj osídlenia mesta od neolitu po súčasnosť.

Literárna expozícia Petra Jilemnického. Literárna expozícia je umiestnená v budove, ktorá je v bezprostrednej blízkosti Jilemnického rodinného domu, v ktorom spisovateľ a učiteľ býval počas jeho pôsobenia vo Svätom Jure.

 

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Sídlo múzea je na ulici M. R. Štefánika 1. Zriaďovateľom múzea je mesto Pezinok. Je to regionálne múzeum dokumentujúce dejiny mesta Pezinok. Slávnostné otvorenie múzea sa konalo 18.9.2003. Nachádza sa v priestoroch renesančnej radnice, ktorú dal magistrát vybudovať po povýšení mesta na slobodné kráľovské mesto v roku 1647. Na stavbu novej reprezentačnej budovy boli využité dva meštianske domy na Trhovej ulici (dnes Štefánikova) a pri mestskom potoku sa nachádzajúci mestský kúpeľ.

Expozície:

Archeológia Pezinka. Základ stálej expozície múzea tvoria predmety získané archeologickým výskumom Pezinka a jeho blízkeho okolia, uskutočňovaným v posledných rokoch. Novú éru archeologických výskumov naštartovali dve udalosti. Komplexná rekonštrukcia Starej radnice, ku ktorej mesto pristúpilo v roku 2001 a objav stredovekej fortifikácie v pezinských horách v lokalite Lazárna.

Z ateliérov pezinských maliarov. 

Jozef Franko – Sakrálna plastika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist